โรคหัวใจวาย

โรคหัวใจวาย

โรคหัวใจวาย
โรคหัวใจวาย

อาการหัวใจวายเป็นภาวะที่หัวใจไม่สามารถสูบฉีดของเหลวเข้าสู่ร่างกายได้เพียงพอ หัวใจวายไม่เหมือนกับภาวะหัวใจหยุดเต้น เราเรียกภาวะหัวใจวาย หัวใจล้มเหลว ซึ่งเป็นภาวะหัวใจล้มเหลวทำให้เนื้อเยื่อขาดออกซิเจน

เมื่อไตได้รับเลือดน้อยไปหล่อเลี้ยงไตให้ผลิตสารบางอย่างที่ทำให้น้ำและเกลือคั่งในร่างกาย หากช่องซ้ายล้มเหลว ความแออัดของของเหลวและเกลือในปอดจะทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าปอดบวมน้ำ อาการบวมน้ำที่ปอดในช่องขวาทำให้เกิดการสะสมของของเหลวในขา ทำให้เกิดอาการบวมที่เท้า

หัวใจวายอาจเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน เช่น หลังหลอดเลือดหัวใจตีบหรืออาจจะค่อยๆ เกิดขึ้น เช่น โรคลิ้นหัวใจหรือกล้ามเนื้อหัวใจ

เรารู้ว่าหัวใจของเรามีสี่ห้องคือหัวใจ หัวใจวายแบ่งออกเป็นหัวใจห้องล่างขวา ซึ่งรวมถึงห้องโถงด้านขวาและช่องขวาและช่องซ้ายประกอบด้วยห้องโถงด้านซ้ายและช่องซ้าย

A heart attack is a condition in which the heart is unable to pump enough fluid into the body. A heart attack is not the same as a cardiac arrest. We call it heart attack, congestive heart failure, which is heart failure depriving tissues of oxygen.

When the kidneys receive less blood to nourish the kidneys to produce certain substances that cause water and salt to become congested in the body. If the left channel fails Fluid and salt congestion in the lungs can cause a condition known as pulmonary edema. Right ventricular pulmonary edema causes fluid accumulation in the legs. causing swelling in the feet

A heart attack may occur suddenly, eg after a coronary artery, or may occur gradually, such as valvular or myocardium.

We know that our heart has four chambers, the heart. A heart attack is divided into the right ventricle. This includes the right atrium and right ventricle, and the left ventricle consists of the left atrium and left ventricle.

Left-sided heart failure left-sided heart failure The left ventricle receives purified blood from the lungs and pumps it throughout the body.

โรคหัวใจวาย

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<