โรคผิวหนังที่เกิดกับผู้สูงอายุ

โรคผิวหนังที่เกิดกับผู้สูงอายุ ปัจจัยความอับชื้นที่มาพร้อมกับสายฝน ไม่ว่าจะเป็นโรคน้ำกัดเท้า ผื่นผิวหนังที่เกิดจากความอับชื้น ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง ฉะนั้นหากเปียกฝนมาจึงควรรีบทำความสะอาดร่างกาย อาบน้ำ หรือเช็ดตัวทุกสัดส่วนให้แห้ง

ไม่ปล่อยทิ้งไว้นานเพราะความอับชื้นเป็นปัจจัยให้ผิวไวต่อเชื้อแบคทีเรีย และแพ้ง่ายขึ้น บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังการที่ผู้สูงอายุมักต้องเดินลุยน้ำก็อาจทำเกิด “โรคเท้าเปื่อย” ได้ โดยเฉพาะคนชราที่ป่วยโรค NCDs โรคเบาหวาน ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อลุกลาม หากว่าเท้าเป็นแผลอยู่แล้ว ควรรีบล้างเท้าให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง หรือหากเป็นไปได้ก็ไม่ควรลงไปเดินหรือย่ำบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง

ผื่นผิวหนังที่เกิดจากการถูกแมลงกัด โดยเฉพาะ แมลงก้นกระดก หรือ ด้วงก้นกระดกมักเกิดจากการที่แมลงมาเกาะแล้วเผลอปัด หรือบี้แมลงจนท้องมันแตก แล้วได้สารพิษนั้น ส่วนอาการจะมากหรือน้อย

ขึ้นอยู่กับการได้รับพิษ โดยอาการจะไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีแต่จะมีอาการหลังจากสัมผัสแล้วประมาณ 8-12 ชั่วโมง ลักษณะของผื่นจะเป็นผื่นแดง เป็นรอยไหม้ทางยาว ทิศทางตามรอยที่แมลงถูกมือปัดออกไป ในระยะต่อมาจะมีตุ่มน้ำพองใส และตุ่มหนองขนาดเล็กเกิดขึ้นตามมาภายใน 2-3 วัน ไม่คันมาก แต่จะมีอาการแสบร้อน ซึ่งหากสารพีเดอรินกระจายถูกบริเวณดวงตา ก็จะเกิดอาการบวมแดง และอาจทำให้ตาบอดได้

Skin disease that occurs in the elderly The damp factor that comes with the rain Whether it is athlete’s foot Skin rashes caused by dampness Atopic skin rash Therefore, if it is wet in the rain, you should immediately clean your body, take a shower, or dry your body of every proportion.

Do not leave it for long because moisture is a factor in the skin susceptibility to bacteria. And more sensitive In some areas there is flooding and the elderly often have to wade through the water, it may cause

Foot Disease especially the elderly with NCDs, diabetes, the risk of spreading infections. If the foot is already wounded Feet should be washed thoroughly and dry. Or, if possible, it should not go down, walk or trample over flooded areas.

Skin rashes that are caused by insect bites, especially rove beetles or rove beetles, are often caused by the accidental ingress of the insect. Or crush the bug until its stomach breaks Then get that toxin The symptoms are more or less.

Depending on the poisoning Symptoms are not immediate, but symptoms occur approximately 8-12 hours after exposure. The appearance of the rash is a red rash. A long burning mark The direction follows the trace that the insect has been brushed off.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

กลุ่มอาการความล้าเรื้อรัง

กลุ่มอาการความล้าเรื้อรัง เป็นความเจ็บป่วยเรื้อรังที่ส่งผลต่อระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ทำให้มีอาการต่าง ๆ อ่อนเพลียอย่างรุนแรง มีปัญหาในการนอนหลับ เวียนศีรษะ ปวดข้อหรือกล้ามเนื้อ

กลุ่มอาการความล้าเรื้อรัง ทั้งยังส่งผลให้ผู้ป่วยไม่สามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ตามปกติ หรือบางรายอาจไม่สามารถลุกออกจากเตียงได้ ส่วนสาเหตุนั้นยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกัน

การติดเชื้อไวรัสบางชนิด ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายผิดปกติ และการขาดสมดุลของฮอรโมนในร่างกาย

อาการของ CFS อาการหลักที่บ่งบอกว่าอาจเป็น CFS เหนื่อยล้าอย่างมากและรู้สึกไม่สบาย รวมถึงอาจมีอาการอื่น ๆ
สาเหตุของ CFS ปัจจุบันยังไม่ทราบถึงสาเหตุที่แน่ชัดของกลุ่มอาการนี้ แต่สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากปัจจัยหลายอย่างร่วมกัน

การติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียที่อาจกระตุ้นให้เกิด CFS ไวรัสเอ็ปสไตบาร์ ไวรัสในตระกูลเดียวกับเริมชนิดที่ 6 การติดเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคปอดบวม

Chronic fatigue syndrome It is a chronic illness that affects various systems in the body causing various symptoms and severe exhaustion. Have trouble sleeping, dizziness, joint or muscle pain

It also results in the patient being unable to perform normal daily activities. Or some people may not be able to get out of bed. The cause is not yet known. But it is assumed that this may be caused by many factors together.

Certain viral infections Abnormal immune system And the imbalance of Hormones in the body

Symptoms of CFS The main symptoms that indicate CFS may be extreme fatigue and discomfort. Including other symptoms
The exact cause of CFS is currently unknown. But it is assumed that this may be caused by many factors together.

Viral or bacterial infections that may induce CFS, the epstybar virus. Virus of the same family as herpes type 6, a bacterial infection that causes pneumonia.

Or some people may not be able to get out of bed. The cause is not yet known.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

โรคติดเชื้อแบคทีเรียไมโครพลาสม่า

โรคติดเชื้อแบคทีเรียไมโครพลาสม่า เป็นเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและส่วนล่าง ทำให้เกิดอาการไอ เจ็บคอ หลอดลมอักเสบ และปอดบวม ส่วนใหญ่จะติดเชื้อจากที่ชุมชนมีผู้คนจำนวนมาก โรงเรียน โรงภาพยนตร์ ห้างสรรพสินค้า โดยหลังจากได้รับเชื้อจะใช้เวลาฟักตัวประมาณ 1-4 สัปดาห์

โรคติดเชื้อแบคทีเรียไมโครพลาสม่า อาการป่วยจะคล้ายไข้หวัดใหญ่ คือมีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก และปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ควรพาลูกมาพบแพทย์หากมีอาการไข้สูงเกิน 38 องศาเซลเซียส ไอรุนแรง หายใจเร็ว หายใจมีหน้าอกบุ๋ม ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ บางรายมีผื่นแดงตามผิวหนังโรคติดเชื้อไมโครพลาสม่ารักษาด้วยการให้ยาปฏิชีวนะกลุ่ม

โรคเฮอร์แปงไจน่า เกิดจากการติดเชื้อไวรัสกลุ่ม ชนิดเดียวกับโรคมือ เท้า ปาก แต่แตกต่างตรงอาการโรคเฮอร์แปงไจน่า จะมีแผลเฉพาะที่ปากเท่านั้น ในบริเวณเพดานอ่อน ลิ้นไก่ ต่อมทอนซิล และในโพรงคอหอยด้านหลัง รวมถึงอาการไข้สูงถึง 39.5-40 องศาเซลเซียส

ที่มือเท้าปาก อาการจะมีแผลกระจายอยู่ทั่วปากและผื่นที่มือ เท้า ซึ่งไข้จะไม่สูง โรคเฮอร์แปงไจน่าติดต่อลักษณะเดียวกับโรคมือ เท้า ปาก จากการสัมผัสกับเสมหะ น้ำมูก น้ำลายที่มีเชื้อ

Bacterial micro-plasma infectious disease It is a bacterial infection that causes upper and lower respiratory tract infections. Causes coughs, sore throats, bronchitis and pneumonia. Most of them are infected from the community with large numbers of people such as schools, cinemas, shopping malls. The incubation takes about 1-4 weeks after infection.

Flu-like symptoms include fever, cough, sore throat, runny nose, and muscle aches. Should bring children to see a doctor if they have a fever higher than 38 degrees Celsius, severe cough, rapid breathing, dimple chest Muscle aches Some people have skin redness, infection with micro-plasma, treated with antibiotic group.

Herpangina disease Caused by group viral infection Same type as Hand, Foot and Mouth Disease, but the difference is Herpengina. There will be sores on the mouth only. In the soft palate, uvula, tonsils and in the posterior pharyngeal cavity Including fever up to 39.5-40 degrees Celsius

On hand, foot, and mouth Symptoms are scattered across the mouth and a rash on the hands and feet where the fever is not high Herpangina is contagious, similar to hand, foot and mouth disease from contact with infected mucus and saliva.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

โรคร้ายที่มากับฝนโรคอัตรายต่อผู้สูงอายุ

โรคร้ายที่มากับฝนโรคอัตรายต่อผู้สูงอายุ เลปโตสไปโรซิสหรือไข้ฉี่หนู เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่า เลปโตสไปรา ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งคนและสัตว์ โดยการติดเชื้อในคนจะมีสาเหตุมาจากการรับประทานอาหาร น้ำดื่มที่ปนเปื้อนแบคทีเรียดังกล่าว รวมถึงการสัมผัส

ไข้ฉี่หนู

โรคร้ายที่มากับฝนโรคอัตรายต่อผู้สูงอายุ ได้รับแบคทีเรียทางรอยแผลที่ผิวหนัง โดยผู้ที่ได้รับเชื้อจะมีอาการไข้ขึ้นสูง ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณน่อง ตัวเหลือง คลื่นไส้ และอาเจียน หากผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมอาจจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนกับตับและไต และอาจรุนแรงทำให้เยื่อหุ้มสมองอักเสบจนถึงขั้นเสียชีวิตได้

การลื่นหกล้ม ในขณะช่วงฝนตกค่อนข้างพบได้บ่อยเดียวกัน เนื่องจากผู้สูงวัยบางรายจะเกิดความขยันเป็นพิเศษในช่วงนี้ การออกไปล้างรถขณะที่ฝนพรำ ประกอบกับพื้นรองเท้าที่ไม่มีดอกยาง

การลื่นหกล้ม

ทำให้ท่านลื่นหรือสะดุดหกล้มได้ง่าย สิ่งสำคัญลูกหลานต้องหมั่นตรวจสภาพของรองเท้าที่ไม่มีดอกยาง หรือเปลี่ยนรองเท้าคู่ใหม่แทนที่คู่เก่าที่เสี่ยงต่อการหกล้มให้กับท่าน

Diseases that come with rain, disease rates for the elderly Leptospirosis or leptospirosis It is caused by a bacteria called leptospira that can occur in both humans and animals. By infection in people can be caused by eating. Drinking water contaminated with such bacteria Including touch

Acquired bacteria through a skin wound People who have been infected will have high fever, headache, muscle pain, especially in the calf, jaundice, nausea and vomiting. Failure to receive proper treatment may lead to complications with the liver and kidneys. And can be severe, causing meningitis to the point of death

Slippery and falls in the rain are quite common. This is because some elderly people will be particularly diligent during this time, such as going out to wash their cars in the rain. Together with the sole without treads

Makes you slip or stumble easily It is important that children regularly check the condition of shoes without treads. Or change a new pair of shoes to replace the old ones that are at risk of falling for you

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

โรคหลอดเลือดหัวใจ

โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคที่คนไทยนิยมเป็นกันไม่แพ้มะเร็ง เพราะด้วยนิสัยการทานอาหารที่มีไขมันสูง, ไม่ยอมออกกำลังกาย, สูบบุหรี่จัด, ปล่อยตัวเองให้อ้วน, เป็นโดยพันธุกรรม และคร่ำเคร่งอยู่กับงานตลอดทั้งวัน และยังเป็นอีก 1 โรคแทรกซ้อนของผู้ที่เป็นเบาหวาน

โรคหลอดเลือดหัวใจ

โรคหลอดเลือดหัวใจ สาเหตุของโรค เกิดจากการที่ไขมันไปจับ หรือเกาะผนังของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ จนตีบและแคบลง ทำให้หลอดเลือดมีอาการอักเสบ ร่างกายจึงต้องส่งเม็ดเลือดขาวมาทำการซ่อมแซม ก็ยิ่งทำให้เม็ดเลือดเหล่านี้ เข้าไปอุดตันทางเดินเลือด

จนเลือดไม่อาจถูกส่งไปเลี้ยงหัวใจได้ ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตายจากการขาดเลือด ส่งผลให้หัวใจยุดเต้นอย่างเฉียบพลัน และเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว มาเก๊า888

โรคความดันโลหิตสูง ชนิดแบบที่ไม่ทราบสาเหตุ ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร พบได้สูงถึง 90 – 95% ของผู้ป่วยโรคนี้ เชื่อว่าน่าจะเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกันของเอ็นไซม์ ฮอร์โมน และต่อมต่าง ๆ

ชนิดแบบทราบสาเหตุ พบแค่ 5 – 10% ของผู้ป่วย เกิดจากโรคต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อหลอดเลือด ต่อหัวใจ และสมดุลของฮอร์โมนในร่างกาย ที่พบบ่อยคือ โรคไตเรื้อรังจากการติดสุรา เนื้องอกที่ต่อมหมวกไต และเนื้องอกในสมอง นอกจากนี้ ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน โรคอ้วน

Coronary heart disease The disease that Thai people are popular is not allergic to cancer. Because of the habit of eating a high-fat diet, refusing to exercise, smoking heavily, indulging in obesity, it is genetic. And concentrated on work all day long And is also another one of the complications of people with diabetes

The cause of the disease is caused by the fat to capture. Or adhering to the walls of the blood vessels that go to the heart Until narrowing and narrowing Causing blood vessels to become inflamed The body must therefore send white blood cells to repair. It makes these blood cells. Into clogging the blood tract

Until the blood cannot be delivered to the heart Causing myocardial infarction from ischemia Resulting in an acute heartbeat And died quickly

Hypertension Idiopathic type How it happened, found in up to 90 – 95% of patients with this disease. It is believed to be due to a combination of various enzymes, hormones and glands.

The causal type is found in only 5 – 10% of patients due to various diseases affecting the blood vessels, heart and hormone balance in the body, the most common is chronic kidney disease from alcohol dependence. Adrenal gland tumors And brain tumors. In addition, people with diabetes, obesity.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

โรคไวรัสตับอักเสบบี

โรคไวรัสตับอักเสบบี เป็นเชื้อไวรัสที่ทำให้ผู้ได้รับเชื้อมีแนวโน้มเกิด ภาวะตับอักสบเรื้อรัง ตับแข็ง และอาจกลายเป็นมะเร็งตับในที่สุด

อาการโรคไวรัสตับอักเสบอาการ
มีไข้ต่ำๆ
อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตามร่างกาย
เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน
ตาเหลือง และตัวเหลือง
จุกแน่นใต้ชายโครงขวาเนื่องจากตับโต

โรคไวรัสตับอักเสบบี จากแม่สู่ทารกในครรภ์ การใช้เข็มร่วมกันกับผู้อื่น ทั้งการรักษาพยาบาล การใช้เข็มในสารเสพติด หรือการโดนเข็มตำ การได้รับเชื้อจากเลือดหรือสารคัดหลั่ง จากการบริจาคเลือด จากปากแผลที่เปิด การใช้สิ่งของร่วมกันกับผู้อื่นโดยมีสารคัดหลั่งปะปน

ป้องกันตนเองจากไวรัสตับอักเสบบี ตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรตรวจเช็คตับปีละ 1 ครั้ง ควรฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไวรัสตับอักเสบ หากร่างกายยังไม่มีภูมิคุ้มกัน

ไม่ควรรับประทานยาพร่ำเพรื่อติดต่อกันเป็นเวลานาน หากไม่ได้อยู่ในความดูแลของแพทย์ งดการดื่มเหล้า ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานโรค

Hepatitis B Is a virus that makes infected people more likely to develop Chronic hepatitis, cirrhosis, and eventually liver cancer.

Hepatitis symptoms, symptoms
Have a low fever
Fatigue, body aches
Loss of appetite, nausea, vomiting
Yellow eyes and yellow body
Tight cork under the right rib due to enlarged liver

Hepatitis B From mother to fetus Sharing needles with others Both medical treatment Needle use in addictive substances Or being hit by a pin Infection from blood or secretions From donating blood From the mouth of an open wound Sharing things with others in which secretions are mixed

Protect yourself from hepatitis B. Annual physical examination In particular, liver examinations should be performed once a year and should be vaccinated to prevent hepatitis. If the body is not immune

Should not take the drug for a long time. If not in the care of a doctor Refrain from drinking Exercise regularly While eating nutritious food for the body to build immunity

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

โรคติดเชื้อไวรัสมาร์บวร์ก

โรคติดเชื้อไวรัสมาร์บวร์ก เป็นหนึ่งในโรคไข้เลือดออกที่มีต้นเชื้อมาจากลิงและค้างคาว มักจะระบาดหนักในแถบอูกันดา โดยเชื้อนี้อาจมีความรุนแรงกว่าเชื้ออีโบลา อาการแสดงคือ มีไข้สูงเฉียบพลัน

โรคติดเชื้อไวรัสมาร์บวร์ก อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะมาก ตามมาด้วยอาการเจ็บคอ ท้องเสีย มีผื่นนูนแดงตามตัว และมีอาการเลือดออกง่าย ซึ่งมักเกิดร่วมกับภาวะตับถูกทำลาย ไตวาย ช็อก

โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา สาเหตุมาจากเชื้อไวรัสอีโบลา โดยมีแหล่งรังโรคอยู่ในลิงป่าและค้างคาวกินผลไม้ ส่วนการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลานั้นจะติดจากคนสู่คนโดยการสัมผัสสารคัดหลั่ง

น้ำมูก น้ำลาย และการปนเปื้อนในห้องปฏิบัติการ โรคนี้มีความรุนแรงค่อนข้างมาก และยังแพร่กระจายได้รวดเร็ว

โรคติดเชื้อไวรัสเฮนดรา มีแหล่งกำเนิดเชื้อจากม้าและค้างคาวกินผลไม้ โดยอาการของโรคนี้จะเริ่มจากมีไข้สูง ปวดศีรษะ เจ็บคอ วิงเวียน ซึม สับสน และมักจะพบอาการปอดอักเสบ

โรคซาร์สหรือโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสซาร์ส สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ผ่านสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ อาการที่สามารถสังเกตได้คือ ครั่นเนื้อครั่นตัว ปวดกล้ามเนื้อ ไอ หายใจลำบาก ท้องเสีย (ในบางราย) ปอดอักเสบ และอาจเสียชีวิตได้

Marburg viral disease It is one of the dengue fever that originates from monkeys and bats. Often outbreaks in Ugandan areas The infection may be more severe than Ebola. Symptoms are acute high fever.

Weakness, muscle pain, severe headache, followed by a sore throat, diarrhea, and red bumps on the body. And symptoms of bleeding easily Which often occurs in conjunction with liver damage, kidney failure, shock

Ebola virus disease Caused by the Ebola virus With disease nest sources in wild monkeys and fruit-eating bats The Ebola outbreak is transmitted from person to person through exposure to secretions.

Mucus, saliva, and laboratory contamination The disease is quite severe. And also spreads quickly มาเก๊า888

Hendra viral disease It is of infectious origin from horses and fruit bats. Symptoms include high fever, headache, sore throat, dizziness, confusion, and often experiencing pneumonia.

SARS or severe acute respiratory syndrome Is caused by SARS virus It can be spread from person to person through secretions of an infected person. The symptoms that can be observed are feel feverish Muscle pain, cough, difficulty breathing, diarrhea (in some cases), pneumonia, and possibly death.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

อาการปวดหัวไมเกรน

อาการปวดหัวไมเกรน ระยะแรก Prodrome อาการเตือน อาจมีอาการเตือนจากภาวะทางอารมณ์ การรู้สึกวิตกกังวล อารมณ์ดีหรือเศร้าผิดปกติ มีอาการปวดตึงคอ กระหายน้ำและปัสสาวะบ่อยขึ้น

ระยะที่สอง Aura อาการนำจะมีอาการหลายแบบ โดยจะมีอาการทางการมองเห็นถึง 90% เช่น มองเห็นแสงกระพริบ ๆ หรือสายตาพร่ามัว กล้ามเนื้อจะรู้สึกอ่อนแรง รู้สึกชาที่มือหรือเท้า

ระยะที่สาม Headache ปวดหัวอาการปวดหัวไมเกรนอาจปวดหัวข้างเดียวหรือทั้งสองข้าง และมีลักษณะอาการปวดแบบตุบ ตุบ และเริ่มรบกวนชีวิตประจำวัน ชีวิตการทำงาน

ระยะที่สี่ Postdrome หลังปวดหัวระยะสุดท้ายของไมเกรนซึ่งจะเกิดหลังจากเป็นไมเกรนแล้ว มักมีภาวะอารมณ์ผิดปกติ สับสนมึนงง อาจมีอาการท้องผูก ท้องเสียร่วมด้วย

อาการปวดหัวไมเกรน อากาศร้อนเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของโรคไมเกรน เมื่อเราต้องเจอกับสภาวะไมเกรน อาจทำให้มีความทรมานจากอาการป่วย ควรพบแพทย์เพื่อหาทางรับมือและจัดการกับไมเกรน

ปวดหัวตุบ ตุบ เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน

Prodrome Migraine Headaches Early warning symptoms may be warning signs of emotional conditions, such as feeling anxiety. Unusually good mood or sadness Have stiff neck pain Thirst and urination more often

The second phase Aura has several symptoms. They have 90% of visual symptoms such as seeing flickering lights or blurred vision. Your muscles will feel weak. Feeling numb in your hands or feet

Phase III Headache A migraine headache may be one or both headaches. And is characterized by throbbing pain and begins to interfere with daily life Working life

The fourth stage is Postdrome after the end of the migraine headache, which occurs after the migraine. Often has mood disorders, confusion, dizziness and constipation. Diarrhea associated with

Hot weather is another common cause of migraines. When we are faced with a condition of migraine May cause suffering from illness You should see your doctor to find ways to deal with and manage your migraines. มาเก๊า888

Throbbing headache is an obstacle to everyday life.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

โรคติดเชื้อไวรัสเฮนดรา

โรคติดเชื้อไวรัสเฮนดรา เป็นไวรัสที่ก่อโรคในสัตว์ ไวรัสนิปาห์ก่อโรคไข้สมองอักเสบเป็นหลัก ในขณะที่ไวรัสเฮนดราก่อโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ

โรคติดเชื้อไวรัสเฮนดรา เยื่อหุ้มสมองอักเสบแบบไม่รุนแรง ลักษณะเชื้อไวรัสเฮนดรา และไวรัสนิปาห์ อยู่ในสกุล Henipaviruses วงศ์ Paramyxoviridae มีจีโนมRNA ลักษณะเป็นสายเดี่ยว

ล้อมรอบด้วยโปรตีน ไวรัสนิปาห์ มีขนาดตั้งแต่ 120 – 500 นาโนเมตรและไวรัสเฮนดรามีขนาดตั้งแต่ 40 – 600 นาโนเมตร อาการเพียงเล็กน้อยไปจนถึงมีอาการมาก โคม่า และ/หรือระบบหายใจล้มเหลว และเสียชีวิตรวมทั้งมีไข้สูง ปวดศีรษะ เจ็บคอ วิงเวียน

ซึมและสับสน อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ และปอดอักเสบผิดปกติในผู้ป่วยไวรัสนิปาห์จะมีอาการอักเสบของสมองเป็นส่วนใหญ่ อาจทําให้วินิจฉัยว่า เป็นไข้สมองอักเสบ ส่วนหนึ่งจะมีแสดงอาการของปอด ผู้ป่วยทั้งหมดที่มีชีวิตรอดจาก สมองอักเสบเฉียบพลันจะสามารถฟื้นตัวได้เป็นปกติ แต่มีประมาณร้อยละ 20

พบร่องรอยความบกพร่องของระบบประสาท อัตราการเสียชีวิตประมาณร้อยละ 40 และพบว่าในคนที่มีการติดเชื้อไวรัสบางรายไม่แสดงอาการ

Hendra viral disease It is a virus that causes disease in animals. The Nipah virus primarily causes encephalitis. While Hendra virus can infect the respiratory system.

Mild meningitis Hendra virus characteristics The nipah virus is in the genus Henipaviruses of the Paramyxoviridae family. The RNA genome is a single strand.

Surrounded by proteins, the nipah virus ranges in size from 120 to 500 nm and Hendra virus ranges from 40 to 600 nm. The symptoms are mild to severe symptoms, coma and / or respiratory failure. And died including high fever, headache, sore throat, dizziness มาเก๊า888

Lethargy and confusion, flu-like symptoms And abnormal pneumonia in patients with Nipah virus are mostly brain inflammation. May cause the diagnosis Encephalitis Part will have symptoms of the lungs. All the patients who survived Acute encephalitis can be recovered normally. But about 20 percent

Found signs of impaired nervous system. The death rate was about 40% and found that in some people with viral infection asymptomatic

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

โรคติดต่อที่รักษาหายยาก

โรคติดต่อที่รักษาหายยาก โรคไข้ลาสซา เป็นไข้เลือดออกที่มีหนูเป็นพาหะ ติดต่อได้จากการสัมผัสละอองฝอยลมหายใจ หรืออุจจาระของหนูที่ติดเชื้อ อาการแสดงจะคล้ายๆ อาการโรคไข้เลือดออก คือ มีไข้ ปวดศีรษะ เจ็บคอ ไอ อาเจียน ท้องร่วง เจ็บหน้าอก และเป็นหนอง หากอาการหนักจะมีเลือดออก ช็อก และมีภาวะเกล็ดเลือดลดลงผิดปกติ

โรคติดต่อที่รักษาหายยาก โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ เป็นโรคติดต่อที่ระบาดครั้งแรกในหมู่บ้านสุไหงนิปาห์ ประเทศมาเลเซีย มีพาหะจากสัตว์อย่างค้างคาวผลไม้ สุกร ม้า แมว แพะ หรือแกะ ดยเชื้อตัวนี้จะก่อให้เกิดการติดเชื้ออย่างรุนแรงในทางเดินระบบหายใจ เกิดภาวะสมองอักเสบ เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้

โรคติดเชื้อไวรัสมาร์บวร์ก เป็นหนึ่งในโรคไข้เลือดออกที่มีต้นเชื้อมาจากลิงและค้างคาว มักจะระบาดหนักในแถบอูกันดา โดยเชื้อนี้อาจมีความรุนแรงกว่าเชื้ออีโบลา อาการแสดงคือ มีไข้สูงเฉียบพลัน อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะมาก ตามมาด้วยอาการเจ็บคอ ท้องเสีย

โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา สาเหตุมาจากเชื้อไวรัสอีโบลา โดยมีแหล่งรังโรคอยู่ในลิงป่าและค้างคาวกินผลไม้ ส่วนการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลานั้นจะติดจากคนสู่คนโดยการสัมผัสสารคัดหลั่ง

Lassa fever is rat-borne dengue fever. Can be transmitted from exposure to aerosol breath Or the feces of infected mice Symptoms are similar. Symptoms of dengue fever include fever, headache, sore throat, cough, vomiting, diarrhea, chest pain, and purulent discharge. มาเก๊า888

Nipah viral disease It is the first contagious disease in the village of Sungai Nipah. Malaysia There are carriers from animals such as fruit bats, pigs, horses, cats, goats, or sheep. This infection causes serious respiratory infections. Encephalitis Risk of death

Marburg viral disease It is one of the dengue fever that originates from monkeys and bats. Often outbreaks in Ugandan areas The infection may be more serious than Ebola, symptoms include acute high fever, fatigue, muscle pain, severe headache, followed by sore throat, diarrhea.

Ebola virus disease Caused by the Ebola virus With disease nest sources in wild monkeys and fruit-eating bats The Ebola outbreak is transmitted from person to person through exposure to secretions.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<