โรคท้องร่วง

โรคท้องร่วง

โรคท้องร่วง
โรคท้องร่วง

หมายถึงการถ่ายอุจจาระเหลว หรือถ่ายเป็นน้ำมากกว่า 3 ครั้งต่อวัน หรือเพียง 1 ครั้งใน 24 ชั่วโมง ถ่ายเหลวเป็นเลือด อาการท้องร่วงมักจะหายได้เองภายในสองสามวันโดยไม่ต้องรักษา ถ้านานกว่านั้นคงมีปัญหาอื่น อาการท้องร่วงทำให้เกิดผลเสียของการคายน้ำ ซึ่งถ้ามากอาจถึงตายได้

สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือการติดเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งเกิดจากการรับประทานอาหารและน้ำที่ไม่สะอาด เช่น โรคบิดชิเกลลา ไข้ไทฟอยด์ เชื้อซัลโมเนลลา เป็นต้น การติดเชื้อไวรัส O ได้แก่ โรตาไวรัส ไวรัสนอร์วอล์ค การติดเชื้อปรสิต เช่น Giardia lamblia, Entamoeba histolytica จากการแพ้อาหารและนม จากยา เช่น ยาลดความดันโลหิต ยาปฏิชีวนะ ยาระบาย โรคลำไส้อักเสบ

ผู้ป่วยท้องร่วงจะมีอาการท้องอืด ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน และถ่ายอุจจาระบ่อย อาการท้องร่วง หากกินเวลานานกว่า 3 สัปดาห์ เรียกว่าเรื้อรัง หากหายไปภายใน 3 สัปดาห์ เรียกว่า ท้องเสียเฉียบพลัน มักเกิดจากแบคทีเรียและไวรัส อาการที่ต้องสังเกตและแจ้งแพทย์

ระยะเวลาเจ็บป่วย อาการกะทันหันหรือรุนแรง จำนวนการถ่ายอุจจาระ ลักษณะอุจจาระ ปวดท้อง อาเจียน มีไข้

means liquid defecation. or water more than 3 times a day or only 1 time in 24 hours Diarrhea usually resolves on its own in a few days without treatment. If it’s longer then there might be another problem. Diarrhea causes the negative effects of dehydration. which, if too much, can be fatal.

The most common cause is a bacterial infection. which is caused by eating unclean food and water, such as dysentery, typhoid fever, salmonella, etc. O-virus infections include rotavirus, Norwalk virus. Parasitic infections such as Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, from food and milk allergies, from medications such as antihypertensives, antibiotics, laxatives, inflammatory bowel disease.

Patients with diarrhea will have bloating, abdominal pain, nausea, vomiting and frequent defecation. diarrhea If it lasts longer than 3 weeks, it’s called chronic. If it disappears within 3 weeks, it is called acute diarrhea. It is usually caused by bacteria and viruses. Symptoms that must be observed and informed to the doctor

Duration of illness sudden or severe symptoms number of defecation Characteristics of stool, abdominal pain, vomiting, fever

โรคท้องร่วง

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<