โรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้า เป็นโรคทางจิตเวชที่มีผู้เป็นจำนวนไม่น้อย แต่ยังมีผู้รู้จักโรคนี้ไม่มากนัก บางคนเป็นโดยที่ตัวเองไม่ทราบ คิดว่าเป็นเพราะตนเองคิดมากไปเองก็มี ทำให้ไม่ได้รักษาที่เหมาะสม

ถ้าพูดถึงเรื่องซึมเศร้าเรามักจะนึกกันว่าเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดจกาความผิดหวัง หรือการสูญเสียมากกว่าที่จะเป็นโรค ตามจริงแล้ว ที่เราพบกันในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกธรรมดาๆ

จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อให้อาการทุเลา ต่างจากภาวะอารมณ์เศร้าตามปกติธรรมดาที่ถ้าเหตุการณ์ต่างๆ รอบตัวคลี่คลายลง หรือมีคนเข้าใจเห็นใจ อารมณ์เศร้านี้ก็อาจหายได้ ผู้ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้านอกจากมีอารมณ์ซึมเศร้าร่วมกับอาการต่างๆ

การทำงานหรือการประกอบกิจวัตรประจำวันก็แย่ลงด้วย คนที่เป็นแม่บ้านก็ทำงานบ้านน้อยลงหรือมีงานบ้านคั่งค้าง คนที่ทำงานนอกบ้านก็อาจขาดงานบ่อยๆ

การเปลี่ยนแปลงในผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า ที่เกิดขึ้นในผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าอาจเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปเป็นเดือนๆ หรือเป็นเร็วภายใน 1-2 สัปดาห์เลยก็ได้ ขึ้้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัย มีเหตุการณ์มากระทบรุนแรงมากน้อยเพียงใด มีการช่วยเหลือจากคนรอบข้างมากน้อยเพียงใด

ลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ อารมณ์เปลี่ยนแปลงไป ความคิดเปลี่ยนไป สมาธิความจำแย่ลง มีอาการทางร่างกายต่างๆ ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเปลี่ยนไป การงานแย่ลง อาการโรคจิต

Depression

Depression is a psychiatric disorder that affects quite a few people. But not many people know this disease Some of them are without their knowledge. Thought that it was because he had too much thought Causing not proper treatment

When it comes to depression, we tend to think of it as an emotion that results from disappointment. Or loss rather than disease, in fact, that we meet in our daily life, most of it is a matter of simple emotions.

Need to be treated to get relief Unlike normal depressive states that if events The surroundings unfolded. Or someone understands This sad mood may disappear. People with depression in addition to depressed mood combined with various symptoms ufathai

Work or daily activities are also worsened Housewives are less likely to do housework or have long chores. People who work outside the home may also miss work often.

Changes in people with depression Occurring in people with depression, it can be gradual over months. Or be as fast within 1-2 weeks It depends on many factors, how severe the impact is. How much help from those around you?

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

โรคซึมเศร้า

โรคประสาท

โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV

โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV นับเป็นอีกหนึ่งโรคทางเดินหายใจที่แพร่ระบาดในเด็กในช่วงฤดูฝนของทุกปี เป็นสาเหตุของการติดเชื้อในปอดและทางเดินหายใจ อาการจะปรากฏหลังจากสัมผัสกับเชื้อโรคประมาณ 4-6 วัน

ถ้าเป็นเด็กโตหรือผู้ใหญ่ที่มีระบบภูมิคุ้มกันโรคที่แข็งแรงและหลอดลมขนาดใหญ่ อาการจะคล้ายกับเป็นหวัดทั่วไป เช่น คัดจมูก น้ำมูกไหล ไอแห้ง มีไข้ต่ำ เจ็บคอ ปวดหัวเล็กน้อย ซึ่งส่วนใหญ่จะหายภายใน 1 -2 สัปดาห์ แต่ในเด็กทารก เด็กคลอดก่อนกำหนด

เด็กเล็กที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ หรือเป็นโรคหัวใจหรือโรคปอดแต่กำเนิด การติดเชื้อไวรัส RSV จะก่อให้เกิดอาการป่วยรุนแรงกว่า เพราะเชื้อไวรัส RSV แพร่กระจายไปยังทางเดินหายใจส่วนล่างและทำให้เกิดโรคปอดบวมหรือโรคหลอดลมอักเสบได้โดยมีอาการไข้ ไออย่างรุนแรง หายใจเร็ว/ติดขัด มีเสียงหวีด หอบ กล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกและผิวหนังของทารกจะบุ๋ม ตัวเขียวเนื่องจากขาดออกซิเจน

ในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส RSV หากลูกมีอาการน่าสงสัย ควรพาไปพบแพทย์ ซึ่งจะมีการเก็บเสมหะจากจมูกไปทดสอบหาเชื้อไวรัส RSV การรักษาจะรักษาตามอาการเช่น เช็ดตัว กินยาลดไข้ พ่นยาเคาะปอด ดูดเสมหะ การแพร่กระจายของไวรัส RSV

คล้ายกับโรคทางเดินหายใจอื่น คือผ่านการจามหรือไอที่ก่อให้เกิดละอองเสมหะในอากาศ ผ่านการสัมผัสโดยตรง และผ่านการสัมผัสพื้นผิวที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ เช่น เด็กสัมผัสสิ่งของหรือของเล่นที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ แล้วมาจับปาก จมูก หรือตาของตัวเอง

RSV Respiratory Tract Infection RSV Respiratory Infection is another common respiratory disease that is widespread in children during the rainy season every year. It is the cause of lung and respiratory infections. Symptoms appear 4-6 days after exposure to the disease.

If it’s an older child or adult with a strong immune system and a large trachea Symptoms are similar to those of a common cold, such as stuffy nose, runny nose, dry cough, low fever, sore throat, mild headache. Most will disappear within 1-2 weeks, but in infants. Premature baby

Young children with low immunity Or have heart disease or congenital lung disease RSV infection will lead to more serious illness. This is because the RSV virus spreads to the lower airways and can cause pneumonia or bronchitis with symptoms of fever. Severe cough Rapid / stuck in breathing, wheezing sounds, the muscles in the chest and skin of the baby are dent. Cyanosis due to lack of oxygen

There is currently no vaccine to prevent RSV infection if your child has any suspicious symptoms. Should be taken to see a doctor The mucus is collected from the nose to be tested for RSV virus. Treatment will be treated according to symptoms such as wiping the body, antipyretic medication, spraying, knock on lungs, suctioning of mucus, spread of RSV virus.

Similar to other respiratory diseases Is through sneezing or coughing that produces sputum droplets in the air

ขอขอบคุณข้อมูลได้ที่ Google

โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV