โรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้า เป็นโรคทางจิตเวชที่มีผู้เป็นจำนวนไม่น้อย แต่ยังมีผู้รู้จักโรคนี้ไม่มากนัก บางคนเป็นโดยที่ตัวเองไม่ทราบ คิดว่าเป็นเพราะตนเองคิดมากไปเองก็มี ทำให้ไม่ได้รักษาที่เหมาะสม

ถ้าพูดถึงเรื่องซึมเศร้าเรามักจะนึกกันว่าเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดจกาความผิดหวัง หรือการสูญเสียมากกว่าที่จะเป็นโรค ตามจริงแล้ว ที่เราพบกันในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกธรรมดาๆ

จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อให้อาการทุเลา ต่างจากภาวะอารมณ์เศร้าตามปกติธรรมดาที่ถ้าเหตุการณ์ต่างๆ รอบตัวคลี่คลายลง หรือมีคนเข้าใจเห็นใจ อารมณ์เศร้านี้ก็อาจหายได้ ผู้ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้านอกจากมีอารมณ์ซึมเศร้าร่วมกับอาการต่างๆ

การทำงานหรือการประกอบกิจวัตรประจำวันก็แย่ลงด้วย คนที่เป็นแม่บ้านก็ทำงานบ้านน้อยลงหรือมีงานบ้านคั่งค้าง คนที่ทำงานนอกบ้านก็อาจขาดงานบ่อยๆ

การเปลี่ยนแปลงในผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า ที่เกิดขึ้นในผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าอาจเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปเป็นเดือนๆ หรือเป็นเร็วภายใน 1-2 สัปดาห์เลยก็ได้ ขึ้้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัย มีเหตุการณ์มากระทบรุนแรงมากน้อยเพียงใด มีการช่วยเหลือจากคนรอบข้างมากน้อยเพียงใด

ลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ อารมณ์เปลี่ยนแปลงไป ความคิดเปลี่ยนไป สมาธิความจำแย่ลง มีอาการทางร่างกายต่างๆ ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเปลี่ยนไป การงานแย่ลง อาการโรคจิต

Depression

Depression is a psychiatric disorder that affects quite a few people. But not many people know this disease Some of them are without their knowledge. Thought that it was because he had too much thought Causing not proper treatment

When it comes to depression, we tend to think of it as an emotion that results from disappointment. Or loss rather than disease, in fact, that we meet in our daily life, most of it is a matter of simple emotions.

Need to be treated to get relief Unlike normal depressive states that if events The surroundings unfolded. Or someone understands This sad mood may disappear. People with depression in addition to depressed mood combined with various symptoms ufathai

Work or daily activities are also worsened Housewives are less likely to do housework or have long chores. People who work outside the home may also miss work often.

Changes in people with depression Occurring in people with depression, it can be gradual over months. Or be as fast within 1-2 weeks It depends on many factors, how severe the impact is. How much help from those around you?

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

โรคซึมเศร้า

โรคประสาท

เริม

เริม เป็นโรคติดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งของผิวหนังและเยื่อเมือกต่างๆ ในร่างกาย ซึ่งการติดต่อของโรคเริม เกิดจากการได้รับเชื้อไวรัสจากการสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วยโรคเริม

เริม สัมผัสโดนน้ำเหลืองจากตุ่มโรคเริม การดื่มน้ำแก้วเดียวกันกับผู้ป่วย,การใช้ลิปติกแท่งเดียวกับผู้ป่วยหรือ มีน้ำเหลืองติดอยู่ สามารถติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์

เมื่อได้รับเชื้อโรคเริมในครั้งแรก เชื้อไวรัสจะเข้ามาสะสมในปมเส้นประสาท โดยที่ยังไม่แสดงอาการ แต่เมื่อใดก็ตามที่มีปจจัยเข้ามากระตุ้นเชื้อจึงจะเริ่มเคลื่อนจากปมประสาทมายังปลายเส้นประสาท

เกิดโรคที่ผิวหนังหรือเยื่อบุ ซึ่งการเกิดโรคพบได้ในหลายตําแหน่ง แต่ที่พบได้บ่อยๆ

สาเหตุการเกิด Herpes Simplex virus type 1 เชื้อ HSV ชนิดที่ 1 มักพบการติดเชื้อบริเวณปากหรือรอบๆ ปาก เกิดขึ้นเมื่อร่างกายอ่อนแอ ภูมิคุ้มกันต่ำ มีความเครียด พักผ่อนน้อย ร่างกายอยู่ในช่วงพักฟื้นจากการเจ็บป่วยหรือผ่าตัด หรือ แม้แต่ช่วงที่ผู้หญิงมีประจำเดือน

Herpes Simplex virus type 2 เชื้อ HSV ชนิดที่ 2 เป็นการติดเชื้อที่บริเวณอวัยวะสืบพันธ์ หรือ อวัยวะเพศ ช่องคลอด ปากมดลูก ทหารหนัก อวัยวะเพศชาย ถุงอัณฑะ

Herpes is a viral infection of the skin and mucous membranes in the body which is transmitted by herpes. It is caused by exposure to the virus through direct contact with a patient with herpes.

I touched the lymph from herpes. Drinking the same glass of water as the patient, using the same lipsticks as the patient, or With lymph Can be contacted sexually.

When first exposed to herpes. The virus will accumulate in the nerve node. Without showing any symptoms But whenever a factor enters the infection, it begins to move from the ganglion to the nerve end.

I have a disease on the skin or mucous membranes. The disease can be found in many locations. But the most common ones.

Causes of Herpes Simplex virus type 1. HSV type 1 infection is often found in or around the mouth. It occurs when the body is weak. Low immunity, stress, little rest, the body is recovering from illness or surgery, or even during the time a woman has menstruation.

Herpes Simplex virus type 2 HSV type 2 is an infection of the genitals or genitals, vagina, cervix, heavy soldier, penis, scrotum.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google ยูฟ่าเบท
แนะนำคำติชมได้ที่นี่ qiwojun.com

โรคเก๊าท์

โรคเก๊าท์ เกิดจากภาวะกรดยูริกในเลือดสูงติดต่อกันเป็นเวลานานจนเกิดเป็นผลึกสะสมอยู่ในข้อ ทำให้เกิดการอักเสบ ปวดบวมอย่างรุนแรง กรดยูริกเปรียบเสมือนของเสียในร่างกายที่เหลือจากการกำจัดเซลล์ที่หมดอายุลง

โดยร่างกายของแต่ละคนจะมีกรดยูริกอยู่ประมาณร้อยละ 80 ส่วนอีกร้อยละ 20 มักได้รับจากอาหารที่รับประทานเข้าไป

โรคเก๊าท์ ปัจจัยที่กระตุ้นให้ระดับกรดยูริกในเลือดสูงจนตกตะกอนเป็นผลึก การรับประทานอาหารที่มีกรดยูริกสูง เนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ อาหารทะเล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลฟรุกโตส

อาการเจ็บป่วยที่มีผลต่อการสร้างเซลล์เพิ่มขึ้น โรคมะเร็ง โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว (ลูคีเมีย) โรคสะเก็ดเงิน อาการเจ็บป่วยที่กระตุ้นให้ร่างกายสร้างกรดยูริกขึ้นมามากกว่าปกติ

ผู้ป่วยโรคเก๊าท์จะมีอาการปวด บวมแดง ร้อนบริเวณข้ออย่างฉับพลันทันทีทันใด โดยมักเริ่มจากข้อบริเวณโคนนิ้วหัวแม่เท้า แต่ก็สามารถเกิดกับข้ออื่นๆ ข้อเท้า ข้อเข่า ข้อมือ ซึ่งจะเป็นๆ หายๆ ในระยะแรก

โรคเก๊าท์ที่ไม่ได้รับการรักษาหรือดูแลอย่างถูกต้อง อาการอักเสบจะรุนแรงมากขึ้นทำให้ผู้ป่วยปวดถี่ขึ้นและนานขึ้นจนอาจกลายเป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรัง และอาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆตามมาได้

Gout is caused by high uric acid in the blood for a long time until crystals accumulate in the joints. Causing inflammation The pain and swelling are severe. Uric acid is like the waste in the body left by the elimination of expired cells.

Each person’s body contains about 80 percent uric acid while the other 20 percent is usually obtained from food eaten.

Factors that stimulate uric acid levels in the blood to precipitate crystal Eating foods high in uric acid, meat, organ meats, seafood, alcoholic beverages. And beverages containing fructose

Illnesses affecting cell production, cancer, leukemia (leukemia), psoriasis. An illness that stimulates the body to produce more uric acid than normal.

People with gout will experience sudden and immediate pain, swelling, redness and heat in the joints. It usually starts from the joint at the base of the big toe. But it can also occur with other joints, ankles, knees, wrists, which will come and go in the early stages.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google ยูฟ่าเบท

โรคเก๊าท์

โรคพิษสุนัข

โรคพิษสุนัข โรคกลัวน้ำเป็นโรคติดเชื้อในระบบประสาทจากสัตว์สู่คน มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต ผู้ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะเสียชีวิตเกือบทุกราย เนื่อจากปัจจุบันยังไม่มียาที่ใช้ในการรักษา แต่ทั้งนี้โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน

คนติดโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์ชนิดใดบ้าง โรคพิษสุนัขบ้าพบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด แมว ค้างคาว วัว ลิง ชะนี กระรอก กระต่าย รวมถึงหนู พบว่าสุนัขและแมวเป็นสัตว์ที่นำโรคพิษสุนัขบ้ามาสู่คนได้บ่อยที่สุด

โรคพิษสุนัข บ้าติดต่อโดยการสัมผัสกับน้ำลายจากการถูกกัด ข่วนหรือเลียบบริเวณที่มีบาดแผลรายถลอกหรือรายขีดข่วยที่ทำให้เกิดบาดแผล หรือถูกเลียบริเวณเยื่อบุตา หรือปาก

อาการของโรคพิษสุนัขบ้าในคน หลังได้รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าผู้ป่วยจะแสดงอาการป่วยโดยเฉลี่ยประมาณ 3 สัปดาห์ ถึง 3 เดือน ในบางรายอาจใช้เวลานานหลายปีกว่าจะมีอาการก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ถูกกัด

วิธีการป้องกันพิษสุนัขบ้า โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่ไม่มียาที่ใช้ในการรักษา และถ้าติดเชื้อจะเสียชีวิตเกือบทุกราย การป้องกันไม่ให้เกิดโรคจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

ควบคุมไม่ให้เป็นโรคพิษสุนัขบ้า พาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าตามกำหนด และฉีดซ้ำทุกปี ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงไปในที่สาธารณะ

หลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกสัตว์กัด โดยไม่แหย่หรือรังแกให้สัตว์โมโห ถ้าถูกสัตว์กัดแล้ว ควรปฎิบัติตามคำแนะนำข้างต้น

พิจารณาการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบป้องกันล่วงหน้าในผู้ที่มีความเสียงสูง

Rabies is an infectious disease of the nervous system from animals to humans. There was a serious life threatening. Almost all people with rabies die. Since there is currently no drug used to treat However, rabies is a disease that can be prevented by vaccination.

What types of animal rabies people have? Rabies is found in a wide range of mammals, cats, bats, cattle, monkeys, gibbons, squirrels, rabbits, and rodents, and dogs and cats are the most common types of rabies to humans.

Rabies is transmitted by contact with saliva from a bite. Scratch or stick on the area where there is a cut, scrape, or scratch that causes the wound. Or being licked around the lining of the eyes or mouth

Symptoms of rabies in humans After being exposed to rabies, people show signs of illness on average 3 weeks to 3 months, in some cases it can take years to get symptoms. Depending on the location of the bite

How to prevent rabies Rabies is a disease that has no drug used to treat it. And if infected almost all deaths Prevention of disease is very important.

Control from rabies Get your pet to have the rabies vaccination as scheduled. And repeated injection every year Do not leave pets in public places.

Avoid being bitten by animals Without provoking or bullying animals If bitten by an animal Should follow the instructions above.

Consider early prophylactic rabies vaccination in people with high risk.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google
ติดตามข่าวสาร/แนะนำคำติชมได้ที่นี่ qiwojun.com

ไข้เวสต์ไนล์

ไข้เวสต์ไนล์ เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มียุงเป็นพาหะเกิดจากเชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ เชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ถูกแยกเชื้อได้เป็นครั้งแรกจากผู้ป่วยหญิงคนหนึ่งในอำเภอเวสต์ไนล์

ของประเทศอูกานดา ในปี พ.ศ. 2480จากนั้นมีการแยกเชื้อได้จากนก ในเขตไนล์เดลตา ในปี พ.ศ. 2496 โดยก่อนหน้าปี พ.ศ. 2540

เชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ไม่ได้เป็นเชื้อก่อโรคในนก จนกระทั่งพบการระบาดอย่างรุนแรงและเสียชีวิตในนกของประเทศอิสราเอล โดยนกมีอาการสมองอักเสบและพิการ และในปี พ.ศ. 2542

การระบาดครั้งใหญ่ในคนในนิวยอร์คของสหรัฐอเมริกา และแพร่กระจายไปทั่วทั้งทวีปอเมริกาในปีต่อมา และมีการระบาดต่อมาในประเทศกรีซอิสราเอล โรมาเนีย รัสเซีย โดยแพร่กระจายมาจากนกอพยพ ปัจจุบันโรคนี้ทั้งในแคนาดา เวเนซุเอลา แอฟริกายุโรปตะวันออกกลาง เอเชียตะวันตก และออสเตรเลีย

อาการของโรค
ไม่แสดงอาการ พบร้อยละ 80
กลุ่มอาการไม่รุนแรง จะมีไข้ ปวดศีรษะ หนาวสั่น มีเหงื่อออก มีผื่นที่ผิวหนัง อ่อนเพลีย ต่อมนํ้าเหลืองอักเสบ ซึม ปวดข้อ และมีอาการคล้ายไข้หวัด หรือไข้หวัดใหญ่ บางรายมี อาการคลื่นไส้ อาเจียน โดยทั่วไปอาการจะดีขึ้นภายใน 7 – 10 วัน
กลุ่มอาการรุนแรง รายที่มีอาการรุนแรงจะมีอาการทางสมองร่วมด้วย ได้แก่ สมองหรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบ มีอาการไข้สูง คอแข็ง ซึม ชัก และหมดสติเมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายจะเพิ่มจำนวน และกระจายไปบริเวณต่อมนํ้าเหลือง กระแสเลือด

การรักษา ไม่มียารักษาโดยเฉพาะ ให้รักษาตามอาการหรือใช้การรักษาแบบประคับประคอง

West Nile fever Is a mosquito-borne viral infection caused by West Nile virus. West Nile virus was isolated from a female patient in West Nile District for the first time.

This is Uganda in 1937, then it was isolated from birds. In the Nile Delta region in 1953, prior to 1997.

West Nile virus is not a pathogen in birds. Until a severe outbreak and death in the birds of Israel. The birds had encephalitis and disabilities and in 1999.

A big outbreak in people of New York of the United States. And spread throughout the Americas in the following years And there was an outbreak later in Greece, Israel, Romania, Russia by spreading from migratory birds. The disease is currently in Canada, Venezuela, Africa, Europe, the Middle East. West Asia And Australia

Symptoms
asymptomatic: 80%
mild symptoms include fever, headache, chills, sweating, skin rash, fatigue, lymphadenitis, aggravation, joint pain and similar symptoms. cold Some people with flu or nausea and vomiting generally get better within 7-10 days. People with severe symptoms will have brain symptoms, including brain or meningitis. High fever, stiff neck, seizures, and loss of consciousness when the infection enters the body will multiply. And spread to the area of ​​the yellow gland Blood stream

There is no specific cure for treatment. Have symptomatic or supportive treatment.

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google
ติดตามข่าวสาร/แนะนำคำติชมได้ที่นี่ qiwojun.com

โรคกาฬโรค

  โรคกาฬโรค

โรคกาฬโรค

ลักษณะโรค : เป็นโรคติดต่อจากสัตวสู่คน ( zoonosis )
ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ฟันแทะและหมัดของมัน ซึ่งแพร่เชื้อ
แบคทีเรีย

โรคกาฬโรค ระบาด
สถานการณ์ทั่วโลก : กาฬโรคพบได้ในประเทศต่างๆ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก กาฬโรคยังเป็นโรค
ประจําถิ่นในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศอินเดีย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มองโกเลีย
เมียนมาร์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย

เมื่อปี พ.ศ. 2541 หรือการเกิดกาฬโรค
ทางตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็น้ลักษณะ
กระจาย (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 พบผู้ป่วย 5 – 15 ราย/ปี)
บางพื้นที่พบผู้ป่วยเพียงรายเดียวหรือเป็นกลุ่มเล็กๆ โดย
ผู้ป่วยจะมีประวัติสัมผัสกับสัตว์ประเภทฟันแทะในป่าหรือ
หมัดที่อาศัยบนตัวสัตว์ฟันแทะ และไม่มีการติดต่อจากคน
สู่คนในสหรัฐอเมริกา นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2467
สถานการณ์โรคในประเทศไทย : ได้รับรายงานการ
ระบาดของกาฬโรคครั้งแรกโดยนายแพทย์เอช แคมเบล
ไฮเอ็ต เจ้ากรมแพทย์สุขาภิบาล
พบผู้เสียชีวิตที่น่าสงสัย
จะเป็นกาฬโรคบริเวณที่อยู่ของพอคาชาวอินเดียทาง
ฝังธนบุรี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2447 การระบาด
ของโรคสันนิษฐานว่า น่าจะเกิดจากหนูที่มีเชื้อกาฬโรค
ติดมากับเรือสินค้าที่มาจากเมืองบอมเบย์ ประเทศอินเดีย

อาการของ โรคกาฬโรค : อาการและอาการแสดงเริ่มแรกจะยังไม่
จําเพาะ ต่อมนํ้าเหลืองอักเสบจะเกิดในบริเวณที่ต่อมเหล่านั้น
รับนํ้าเหลืองมาจากบริเวณที่ถูกหมัดกัด มักเป็นบริเวณ
ขาหนีบ

อาจจะพบร่องรอยของแผลหมัด
กัดเหลืออยู่ ต่อมนํ้าเหลืองที่อักเสบจะบวม แดง เจ็บ
และอาจจะกลายเป็นฝี

การรักษาและการป้องกันการให้ยาปฏิชีวนะในการรักษาจะมี ประสิทธิผลสูง หากใช้รักษาในช่วงแรกเมื่อเริ่มมีอาการ
ยาสเตรปโตมัยซิน
ยาคลอแรมเฟนิคอล
ยาตัวเลือกลําดับต่อไป สําหรับ
การรักษากาฬโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ควรใช้ยาคลอแรมเฟนิคอล

การแพร่ติดต่อ โรคกาฬโรค
กาฬโรคในคนที่แพร่ระบาดทั่วโลกเป็นผลจากการที่คนถูกหมัดหน
ที่มีเชื้อกัด สําหรับปีจจัยอื่นการจับต้องสัตว์ที่เป็นโรคโดยเฉพาะสัตว์ฟันแทะ กระต่ายและสัตว์กินเนื้อชนิดอื่นๆการหายใจละอองเชื้อจากผู้ป่วยหรือสัตว์เลี้ยงในบ้าน

การจับต้องตัวอย่างเชื้อ
ที่เพาะเลี้ยงใน ห้องปฏิบัติการอย่างไม่ระมัดระวัง การติดต่อจากคนสู่คนโดยถูกหมัดคน

ป้องกัน โรคกาฬโรค
ลดความเสี่ยงของประชากร
ไม่ให้ถูกหมัดที่มีเชื้อกัด หลีกเลี่ยงการสัมผัสเนื้อเยื่อ
ของสัตว์ที่เป็นโรครวมทั้งสารคัดหลั่ง หรือหลีกเลี่ยงการ
คลุกคลีกับผู้ป่วยที่เป็นกาฬโรคปอดบวม

Plague
Disease characteristics: Zoonosis
Related to rodents and their fleas Transmitted
bacteria

Plague epidemic
Global situation: The Black Death can be found in many countries. Democratic Republic of the Congo The Black Death is still a disease.
Localized in the People’s Republic of China India
People’s democratic republic of mongolia
Myanmar, Vietnam and Indonesia

Treatment and prevention The treatment of antibiotics will have High effectiveness If used during the initial treatment when symptoms begin
Streptomycin drugs
Chloramphenicol drugs
Next order drugs for
Treatment of plague, meningitis

The spread of the plague
The Black Death in people spread worldwide is a result of people being punched.
Infected For other factors, handling infected animals, especially rodents Rabbits and other carnivores, inhalation of germs from patients or domestic animals

Handling of specimens
Cultured in Lab carefully Contact from person to person without being punched by people

Plague prevention
Reduce the risk of population To not be bitten by an infected flea Avoiding tissue contact
Of diseased animals, including secretions Or avoid
Get in touch with patients with bubonicplague.

ขอบคุณรูปภาพได้ที่นี่ Google / YouTube

แนะนำคำติชมได้ที่ qiwojun.com/