ไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดใหญ่ เป็นการติดเชื้อไวรัสที่ระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน โดยมีลักษณะทางคลินิกที่สำคัญคือ มีไข้สูงแบบทันทีทันใด ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่สำคัญที่สุดโรคหนึ่งในกลุ่มโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ

เนื่องจากเกิดการระบาดใหญ่ทั่วโลก มาแล้วหลายครั้ง แต่ละครั้งเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางเกือบทุกทวีป ทำให้มีผู้ป่วยและเสียชีวิตนับล้านคน

ไข้หวัดใหญ่ เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ซึ่งมี 3 ชนิด (type) คือ A, B และ C ไวรัสชนิด A เป็นชนิดที่ทำให้เกิดการระบาดอย่างกว้างขวางทั่วโลก ไวรัสชนิด B ทำให้เกิดการระบาดในพื้นที่ระดับภูมิภาค

เชื้อไวรัสชนิด A แบ่งเป็นชนิดย่อย (subtype) ตามความแตกต่างของโปรตีนของไวรัสที่เรียกว่า hemagglutinin (H) และ neuraminidase (N)

เนื่องจากไวรัสไข้หวัดใหญ่มียีโนมเป็น RNA แยกเป็น 7-8 ชิ้น ทำให้ยีโนมมีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมได้ค่อนข้างบ่อย เรียกว่า genetic variation

ผู้ป่วยสามารถแพร่เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่ 1 วันก่อนมีอาการและจะแพร่เชื้อต่อไปอีก 3-5 วันหลังมีอาการในผู้ใหญ่ ส่วนในเด็กอาจแพร่เชื้อได้นานกว่า 7 วัน ผู้ที่ได้รับเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่แต่ไม่มีอาการก็สามารถแพร่เชื้อในช่วงเวลานั้น

Flu Is an acute respiratory viral infection The important clinical features are Immediate high fever, headache, muscle aches, fatigue, influenza is one of the most important diseases among emerging infectious and recurrent infectious diseases.

Due to a pandemic around the world. Many times already Each occurrence was widespread on almost all continents. It resulted in millions of sick and dying people.

It is caused by three types of influenza virus (types): A, B and C. Type A viruses are the type that are causing widespread pandemics worldwide. Type B viruses cause pandemic in regional areas.

Viruses type A are classified into subtypes (subtypes) based on differentiated viral proteins known as viral proteins. hemagglutinin (H) and neuraminidase (N)

Since influenza viruses contain 7-8 separate RNA genomes, the genomes can be genetically altered quite frequently, called genetic variation.

People can transmit influenza virus 1 day before symptoms and continue 3-5 days after symptoms develop in adults. In children, it can be contagious for longer than 7 days.People who have been exposed to the influenza virus but have no symptoms can spread the infection during that time.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google
ติดตามข่าวสาร/แนะนำคำติชมได้ที่นี่ qiwojun.com

โรคไวรัสเห็บ

โรคไวรัสเห็บ อาการของผู้ที่ป่วย จะไข้สูง อ่อนเพลีย เกล็ดเลือดและเม็ดเลือดขาวจะลดลง ผู้ป่วยที่อาการหนักจะพบการเลือดออกคล้ายไข้เลือดออก อวัยวะต่างๆทำงานผิดปกติ และอาการผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง ปัจจุบันไวรัสชนิดนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน

แต่มียาต้านไวรัส ชื่อว่า Ribavirin ที่มีข้อมูลว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาได้ ไวรัสชนิดนี้เชื่อว่าแพร่สู่คนที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาจจะเกิดขึ้นได้แต่คงจะไม่แพร่อย่างรวดเร็วเหมือน COVID – 19 เพราะแพร่ทางการสัมผัสเลือดที่ติดเชื้อ

ในปลายเดือน ก.ค.2560 พบผู้ป่วยหญิงชาวญี่ปุ่นอายุ 51 ปีเสียชีวิตจากการติดเชื้อที่มีเห็บแมวเป็นพาหะ สาเหตุของการเสียชีวิตในผู้ป่วยคนนี้เกิดจากโรค SFTS โรค SFTS เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อ severe fever with thrombocytopenia syndrome virus (SFTSV) เป็นเชื้อไวรัสใหม่ ชนิด RNA

ผู้ป่วยติดเชื้อ SFTSV พบครั้งแรกในปี 2549 ที่มณฑลอานฮุน ประเทศจีนหลังจากนั้นก็มีการระบาดอีกครั้งในปี พ.ศ.2552 พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อ

ทั้งหมด 171 คน ระบาดไปทั่วทั้ง 6 มณฑล ได้แก่ มณฑลเหลียวหนิง ซานตง เหอหนาน อานฮุน เจียงซู และหูเป่ย์ ต่อมาก็มีการระบาดอย่างต่อเนื่องทุกปีในพื้นที่ทางตอนกลางและตะวันออกของประเทศ ในช่วงปี 2556 – 2559 พบผู้ป่วยถึง 7,419 คน เสียชีวิต 355 คน อัตราการตายเฉลี่ยร้อยละ 5.35

เชื้อ SFTSV ติดต่อโดยมีเห็บเป็นพาหะนำโรคที่สำคัญ ผู้ป่วยส่วนหนึ่งมีประวัติถูกเห็บกัดก่อนเกิดอาการ และสามารถตรวจพบเชื้อ SFTSV จากเห็บ และจากสัตว์ที่อยู่บริเวณที่อยู่อาศัยของผู้ป่วย

Viral tick disease The symptoms of the sick person are high fever, fatigue, platelets and white blood cells will decrease. Severe patients will experience bleeding like dengue. Organs malfunction And abnormal symptoms of the central nervous system This virus does not currently have a vaccine.

But there is an antiviral drug called Ribavirin that is known to be effective as a treatment. This virus is believed to spread to existing people. It can happen, but it probably doesn’t spread as quickly as COVID-19 because it’s spread through contact with infected blood.

In late July 2017, a 51-year-old Japanese woman died from a cat tick-borne infection. The cause of death in this patient was from SFTS.SFTS is a disease caused by severe fever with thrombocytopenia syndrome virus (SFTSV), a new type of RNA virus.

A patient infected with SFTSV was first discovered in 2006 in Anhun. After another outbreak in China in 2009, infected patients were found.


A total of 171 people were epidemic spread across six provinces: Liaoning, Shandong, Henan, Anhun, Jiangsu and Hubei. Later outbreaks continued every year in the central and eastern areas. Of the country during 2013-2016, 7,419 deaths were observed in 355 people, the average mortality rate was 5.35%.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google
ติดตามข่าวสาร/แนะนำคำติชมได้ที่นี่ qiwojun.com

ไขมันอุดตันในหลอดเลือด

ไขมันอุดตันในหลอดเลือด วิธีง่ายๆ ช่วยป้องกันไขมันคอเลสเตอรอลและไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือดสูง


รักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ในวงการเเพทย์ส่วนใหญ่จะประเมินค่าดัชนีมวลกายเป็นหลัก(BMI : Body mass index)

เพื่อประเมินภาวะอ้วนเเละผอม ตั้งเเต่อายุ 20 ปีขึ้นไป มีวิธีการคำนวณคือ BMI = น้ำหนักตัว(กิโลกรัม)หารด้วยส่วนสูง (เมตร)
หากได้ค่า BMI ค่าน้อยกว่า 18.5 คือ น้ำหนักน้อยกว่ามาตรฐาน


ตั้งเเต่ค่า 18.5 – 22.9 คือ น้ำหนักปกติ
ตั้งเเต่ค่า 23.0 – 24.9 คือ อ้วน
ค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 30 คือ อ้วนมาก


ไขมันอุดตันในหลอดเลือด ออกกำลังกายเเบบคาร์ดิโอที่เน้นการเผาผลาญไขมัน สัปดาห์ละ 3 วัน ครั้งละ 20-30 นาที ส่วนผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาเเพทย์ก่อนออกกำลังกาย เพื่อความปลอดภัยเเละได้ประโยชน์ สูงสุดด้านสุขภาพ

ควบคุมอาหาร ลดอาหารมันๆ เช่น เนื้อสัตว์ติดมัน, ของทอด
ลดอาหารเเละเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง เช่น น้ำอัดลม คุกกี้ ขนมไทย
จำกัดการทานเเป้ง เช่น จากการทานข้าวขาวเเละเส้นก๋วยเตี๋ยวธรรมดา เปลี่ยนเป็นข้าวกล้องหรือเส้น

ที่ทำจากพืช (เส้นก๋วยเตี๋ยวข้าวกล้องออร์เเกนิก) เเต่ถ้าหากทานยากสามารถทานข้าวขาวหรือเส้นก๋วยเตี๋ยวได้ในปริมาณไม่เกิน 2-3 ทัพพีต่อมื้อ ส่วนขนมปังให้ทาน 2-3 เเผ่นต่อมื้อเช่นกัน

ทานปลาทะเล สัปดาห์ละ 2- 3 ครั้ง เนื่องจากในไขมันปลามีกรดไขมัน Omega-3 ที่ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายดึงไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ไปใช้เป็นพลังงานมากขึ้น ส่งผลให้ระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือดลดลงได้

งดสูบบุหรี่
มีการค้นพบว่าการสูบบุหรี่ทำให้มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคไขมันอุดตันหลอดเลือดเพิ่มขึ้น เพราะในบุหรี่มีสารนิโคตินเเละคาร์บอน ทำให้ร่างกายได้รับปริมาณออกซิเจนน้อยลง อีกทั้งยังเป็นตัวทำลายผนังหลอดเลือด

สารอาหารที่ช่วยลดไขมันในเลือดสูง
เมื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทานอาหาร เเละการใช้ชีวิตแล้ว ยังมีสารอาหารจากธรรมชาติที่มีส่วนช่วยลดไขมันไตร์กลีเซอร์ไรด์ และช่วยปกป้องหลอดเลือดหัวใจและสมองจากการอุดตันของไขมันได้

Fat clogged arteries, a simple way to prevent high blood cholesterol and triglycerides.
Maintain your weight within the standard
In most industries, BMI is mainly assessed body mass index (BMI: Body mass index) to assess obesity and thinness at age 20 and over, the calculation method is BMI = body weight (kg). Divide by your height (meters).


If your BMI is less than 18.5, your weight is less than the standard.
Set the value 18.5 – 22.9 is normal weight.
Set the value 23.0 – 24.9 is fat.
A value greater than or equal to 30 is very fat.

Exercise cardio that focuses on burning fat 3 days a week, 20-30 minutes a week. Older people with underlying diseases should consult a doctor before exercising. For safety and benefit Health

Diet, cut down on greasy foods such as lean meats, fried foods.
Cut down on foods and beverages that are high in sugar, such as soft drinks, cookies, Thai desserts.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google
ติดตามข่าวสาร/แนะนำคำติชมได้ที่นี่ qiwojun.com

โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV

โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV นับเป็นอีกหนึ่งโรคทางเดินหายใจที่แพร่ระบาดในเด็กในช่วงฤดูฝนของทุกปี เป็นสาเหตุของการติดเชื้อในปอดและทางเดินหายใจ

โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV อาการจะปรากฏหลังจากสัมผัสกับเชื้อโรคประมาณ 4-6 วัน ถ้าเป็นเด็กโตหรือผู้ใหญ่ที่มีระบบภูมิคุ้มกันโรคที่แข็งแรงและหลอดลมขนาดใหญ่ อาการจะคล้ายกับเป็นหวัดทั่วไป คัดจมูก น้ำมูกไหล ไอแห้ง มีไข้ต่ำ เจ็บคอ ปวดหัวเล็กน้อย

ส่วนใหญ่จะหายภายใน 1 -2 สัปดาห์ แต่ในเด็กทารก เด็กคลอดก่อนกำหนด เด็กเล็กที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ หรือเป็นโรคหัวใจหรือโรคปอดแต่กำเนิด การติดเชื้อไวรัส RSV จะก่อให้เกิดอาการป่วยรุนแรงกว่า

เชื้อไวรัส RSV แพร่กระจายไปยังทางเดินหายใจส่วนล่างและทำให้เกิดโรคปอดบวมหรือโรคหลอดลมอักเสบได้โดยมีอาการไข้ ไออย่างรุนแรง หายใจเร็ว/ติดขัด

มีเสียงหวีด หอบ กล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกและผิวหนังของทารกจะบุ๋ม ตัวเขียวเนื่องจากขาดออกซิเจน

ในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส RSV หากลูกมีอาการน่าสงสัย ควรพาไปพบแพทย์ ซึ่งจะมีการเก็บเสมหะจากจมูกไปทดสอบหาเชื้อไวรัส RSV การรักษาจะรักษาตามอาการ

เช็ดตัว กินยาลดไข้ พ่นยาเคาะปอด ดูดเสมหะ การแพร่กระจายของไวรัส RSV คล้ายกับโรคทางเดินหายใจอื่น

ผ่านการจามหรือไอที่ก่อให้เกิดละอองเสมหะในอากาศ ผ่านการสัมผัสโดยตรง และผ่านการสัมผัสพื้นผิวที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ เช่น เด็กสัมผัสสิ่งของหรือของเล่นที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่  แล้วมาจับปาก จมูก

โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV

RSV is another common respiratory disease that is common among children during the rainy season every year. Causes lung and respiratory infections.

Symptoms will appear 4-6 days after exposure to an older child or adult with a strong immune system and large bronchi. Symptoms are similar to those of a common cold, stuffy nose, runny nose, dry cough, low fever, sore throat, mild headache.

Most will recover within 1 -2 weeks. Premature baby Young children with low immunity Or have heart disease or congenital lung disease RSV virus infection will lead to more severe illnesses.

RSV virus spreads to the lower airways and can cause pneumonia or bronchitis with symptoms of a fever. Severe cough Breathing fast / stuck

There is whistling, chest muscles and baby’s skin dent. Green body due to lack of oxygen.

At present, there is no vaccine against RSV infection. Should be taken to see a doctor The mucus is collected from the nose and tested for RSV virus, and treatment is symptomatically treated.

Wipe the body of the antipyretic medication, spray it, knock the lungs, suck up mucus, the spread of RSV virus is similar to other respiratory ailments.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google
ติดตามข่าวสาร/แนะนำคำติชมได้ที่นี่ qiwojun.com

ไข้เวสต์ไนล์

ไข้เวสต์ไนล์ เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มียุงเป็นพาหะเกิดจากเชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ เชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ถูกแยกเชื้อได้เป็นครั้งแรกจากผู้ป่วยหญิงคนหนึ่งในอำเภอเวสต์ไนล์

ของประเทศอูกานดา ในปี พ.ศ. 2480จากนั้นมีการแยกเชื้อได้จากนก ในเขตไนล์เดลตา ในปี พ.ศ. 2496 โดยก่อนหน้าปี พ.ศ. 2540

เชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ไม่ได้เป็นเชื้อก่อโรคในนก จนกระทั่งพบการระบาดอย่างรุนแรงและเสียชีวิตในนกของประเทศอิสราเอล โดยนกมีอาการสมองอักเสบและพิการ และในปี พ.ศ. 2542

การระบาดครั้งใหญ่ในคนในนิวยอร์คของสหรัฐอเมริกา และแพร่กระจายไปทั่วทั้งทวีปอเมริกาในปีต่อมา และมีการระบาดต่อมาในประเทศกรีซอิสราเอล โรมาเนีย รัสเซีย โดยแพร่กระจายมาจากนกอพยพ ปัจจุบันโรคนี้ทั้งในแคนาดา เวเนซุเอลา แอฟริกายุโรปตะวันออกกลาง เอเชียตะวันตก และออสเตรเลีย

อาการของโรค
ไม่แสดงอาการ พบร้อยละ 80
กลุ่มอาการไม่รุนแรง จะมีไข้ ปวดศีรษะ หนาวสั่น มีเหงื่อออก มีผื่นที่ผิวหนัง อ่อนเพลีย ต่อมนํ้าเหลืองอักเสบ ซึม ปวดข้อ และมีอาการคล้ายไข้หวัด หรือไข้หวัดใหญ่ บางรายมี อาการคลื่นไส้ อาเจียน โดยทั่วไปอาการจะดีขึ้นภายใน 7 – 10 วัน
กลุ่มอาการรุนแรง รายที่มีอาการรุนแรงจะมีอาการทางสมองร่วมด้วย ได้แก่ สมองหรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบ มีอาการไข้สูง คอแข็ง ซึม ชัก และหมดสติเมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายจะเพิ่มจำนวน และกระจายไปบริเวณต่อมนํ้าเหลือง กระแสเลือด

การรักษา ไม่มียารักษาโดยเฉพาะ ให้รักษาตามอาการหรือใช้การรักษาแบบประคับประคอง

West Nile fever Is a mosquito-borne viral infection caused by West Nile virus. West Nile virus was isolated from a female patient in West Nile District for the first time.

This is Uganda in 1937, then it was isolated from birds. In the Nile Delta region in 1953, prior to 1997.

West Nile virus is not a pathogen in birds. Until a severe outbreak and death in the birds of Israel. The birds had encephalitis and disabilities and in 1999.

A big outbreak in people of New York of the United States. And spread throughout the Americas in the following years And there was an outbreak later in Greece, Israel, Romania, Russia by spreading from migratory birds. The disease is currently in Canada, Venezuela, Africa, Europe, the Middle East. West Asia And Australia

Symptoms
asymptomatic: 80%
mild symptoms include fever, headache, chills, sweating, skin rash, fatigue, lymphadenitis, aggravation, joint pain and similar symptoms. cold Some people with flu or nausea and vomiting generally get better within 7-10 days. People with severe symptoms will have brain symptoms, including brain or meningitis. High fever, stiff neck, seizures, and loss of consciousness when the infection enters the body will multiply. And spread to the area of ​​the yellow gland Blood stream

There is no specific cure for treatment. Have symptomatic or supportive treatment.

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google
ติดตามข่าวสาร/แนะนำคำติชมได้ที่นี่ qiwojun.com

โรคไข้เลือดออกไครเมียนคองโก

โรคไข้เลือดออกไครเมียนคองโก เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส โรคไข้เลือดออกไครเมียนคองโกพบว่ามีการแพร่ระบาดได้ในแอฟริกา แถบคาบสมุทรบอลข่าน (ส่วนของตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป) ตะวันออกกลาง และเอเชีย

การติดต่อของโรคไข้เลือดออกไครเมียนคองโก
การถูกเห็บที่มีเชื้อกัด
สัมผัสเลือดหรือเนื้อเยื่อของสัตว์ที่มีเชื้อ
สัมผัสเลือดหรือเนื้อเยื่อของคนป่วย

อาการของโรค ไข้เฉียบพลัน ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ เจ็บตา ใบหน้าแดง และกลัวแสง บางรายอาจพบอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วงและปวดท้อง

ต่อมาจะมีอารมณ์แปรปรวน สับสน และก้าวร้าว จากนั้นอาจมีอาการง่วง ซึมเศร้า หัวใจเต้นเร็ว ต่อมน้ำเหลืองโต มีเลือดออกใต้ผิวหนังและเยื่อบุต่างๆ
พบเลือดออกจากส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น เลือดออกในกระเพาะอาหาร มีเลือดปนในปัสสาวะ มีเลือดกำเดา และเลือดออกจากเหงือก ในบางรายอาจพบอาการของตับอักเสบ

โรคไข้เลือดออกไครเมียนคองโก มีอัตราป่วยตายร้อยละ 30-40 จากจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อทั้งหมด

การป้องกันโรคไข้เลือดออกไครเมียนคองโกทำได้โดย ระมัดระวังไม่ให้โดนเห็บ หรือหมัดกัด หลีกเลี่ยงการไปอยู่ในแหล่งที่มีการระบาดของโรค และหากมีไข้เฉียบพลัน เจ็บตา หน้าแดง คลื่นไส้ ท้องร่วง ควรรีบพบแพทย์โดยเร็วที่สุด

Crimean Congo Dengue fever Is a contagious disease caused by a virus Crimean Congo dengue found to be prevalent in Africa. The Balkans (Southeastern part of Europe), Middle East and Asia

Symptoms of acute fever, muscle pain, headache, eye pain, red face and photophobia, some may experience nausea, vomiting, diarrhea and abdominal pain.

This will eventually lead to mood swings, confusion, and aggression. Then he may experience drowsiness, depression, a rapid heartbeat. Enlarged lymph nodes Bleeding under the skin and mucous membranes
Bleeding from various parts of the body such as stomach bleeding. There is blood in the urine, nosebleeds and bleeding from the gums. In some cases, symptoms of hepatitis are observed.

Crimean Congo Dengue fever The morbidity and mortality rate was 30-40% of the total number of infected patients.

The Crimean Congo Dengue can be prevented by. Be careful not to get bitten by ticks or fleas, and avoid living in endemic sites. And if you have acute fever, sore eyes, red face, nausea, diarrhea, you should see your doctor as soon as possible.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google
ติดตามข่าวสาร/แนะนำคำติชมได้ที่นี่ qiwojun.com

เอชไอวี

เอชไอวี โรคเอดส์เป็นระยะสุดท้ายของการติดเชื้อเอชไอวี เป็นเชื้อไวรัส อาการของโรคที่เกิดจากการติดเชื้อเอชไอวีซึ่งเกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายถูกเชื้อไวรัสทำลายจนร่างกายของผู้ป่วยไม่สามารถต่อสู้กับเชื้อโรคทั้งหลายที่เข้าสู่ร่างกายได้

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีอาจไม่พัฒนาอาการจนเป็นผู้ป่วยโรคเอดส์เต็มขั้น

เอชไอวี ผลกระทบของเอชไอวีและเอดส์ที่มีต่อร่างกายมนุษย์ เมื่อร่างกายติดเชื้อเอชไอวี เชื้อเอชไอวีจะโจมตีระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอลงจนไม่สามารถต่อสู้กับเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายได้ จนในที่สุดเชื้อไวรัสจะโจมตีร่างกายทั้งหมด

เป้าหมายของเอชไอวีคือการทำลายเซลล์ที่มีหน้าที่ต่อสู้กับเชื้อโรคและการติดเชื้อไวรัสต่างๆ ความสำคัญต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

เอชไอวีทำให้ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายของผู้ติดเชื้ออ่อนแอลงจนทำให้เกิดโรคต่างๆได้ง่าย ในขณะที่คนที่มีระบบภูมิคุ้มกันร่างกายที่แข็งแรงจะสามารถต่อสู้กับเชื้อโรคเหล่านี้ได้ดีกว่า

ความช้าเร็วของการดำเนินโรคและผลกระทบที่เชื้อเอชไอวีมีต่อร่างกายขึ้นอยู่กับผู้ติดเชื้อแต่ละคน ปัจจัยหลายอย่างเช่น สุขภาพและอายุ รวมถึงความช้าเร็วในการได้รับการรักษา ล้วนเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินโรคทั้งสิ้น

การติดเชื้อเอชไอวี คนสามารถติดเชื้อเอชไอวีโดยการสัมผัสกับเลือด น้ำอสุจิ ของเหลวจากช่องคลอด หรือแม้แต่น้ำนมแม่ สาเหตุการแพร่เชื้อส่วนใหญ่มาจากการมีเพศสัมพันธ์และการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน หรือส่งผ่านจากแม่สู่ลูกระหว่างการตั้งครรภ์

การติดเชื้อเอชไอวี 3 ระยะ ระยะเฉียบพลัน เป็นระยะแรกของการติดเชื้อเอชไอวี เกิดขึ้นระหว่าง 2-4 สัปดาห์หลังจากติดเชื้อ ในระยะนี้ผู้ติดเชื้อจำนวนมากจะเริ่มมีอาการคล้ายเป็นไข้หวัดใหญ่

ระยะสงบทางคลินิก เป็นระยะที่เชื้อไวรัสอยู่ในร่างกายโดยไม่แสดงอาการใดๆ หรืออย่างมากที่สุดคือมีอาการเพียงเล็กน้อย บางครั้งเรียกระยะนี้ว่า ระยะติดเชื้อเรื้อรัง

ระยะสุดท้ายคือ ระยะโรคเอดส์ เป็นระยะที่การติดเชื้อเอชไอวีได้พัฒนาเป็นโรคเอดส์

ระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงมีปริมาณเซลล์ CD4 อยู่ระหว่าง 500 ถึง 1,600 ในขณะที่ผู้ป่วยโรคเอดส์มี CD4 ต่ำกว่า 200 เมื่อถึงจุดนี้ระบบภูมิคุ้มกันได้ถูกทำลายอย่างรุนแรงจนผู้ป่วยมีอาการติดเชื้อฉวยโอกาส

อาการของโรคเอดส์ ปอดอักเสบ สูญเสียความจำ อาการซึมเศร้าและอาการทางระบบประสาทอื่น ๆ ท้องเสียเรื้อรังนานกว่าหนึ่งสัปดาห์ เหนื่อยผิดปกติ อาการไข้ที่กลับมาเป็นซ้ำ ๆ เหงื่อออกตอนกลางคืน

การรักษาการติดเชื้อเอชไอวี มียารักษาอาการติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ที่ได้รับการรับรองมากกกว่า 25 ชนิด เรียกว่า ยาต้านรีโทรไวรัส

หน้าที่ยับยั้งหรือต้านการแบ่งตัวของเชื้อ เอชไอวี รวมถึงช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายโรคสู่คนอื่น การรักษาอาการติดเชื้อเอชไอวีประกอบด้วยการใช้ยาต้านไวรัสในกลุ่ม ARV หลายชนิดรวมกันเพื่อต่อสู้กับการติดเชื้อ

วิธีการนี้เป็นการรักษาโรคโดยการควบคุมไวรัสไม่ให้ขยายพันธุ์ ทำให้ผู้ติดเชื้อมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น

HIV AIDS is the final stage of HIV infection. Viral HIV symptoms, which arise when the body’s immune system is destroyed by the virus that the patient’s body is unable to fight off pathogens that enter the body.

People with HIV may not develop symptoms until they become fully AIDS patients.

The impact of HIV and AIDS on the human body. When the body is infected with HIV HIV attacks the immune system. This weakens the immune system that it is unable to fight off germs that enter the body. Until eventually the virus will attack the whole body.


The goal of HIV is to destroy cells that fight pathogens and viral infections. How important is the immune system function

HIV weakens the immune system of an infected person, making it more prone to disease. While people with a healthy immune system are better able to fight off these pathogens.

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่นี่ Google

ติดตามข่าวสาร/แนะนำคำติชมได้ที่ qiwojun.com

โรคที่เกิดช่วงน้ำท่วมบ่อย

โรคที่เกิดช่วงน้ำท่วมบ่อย โรคนํ้ากัดเท้า โรคผิวหนังจากเชื้อรา แผลพุพองเป็นหนอง งเกิดจากการยํ่านํ้าหรือแช่นํ้าที่มีเชื้อโรค หรือความอับชื้นจากเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ไม่สะอาด ไม่แห้งเป็นเวลานาน

อาการ ในระยะแรกอาจมีอาการเท้าเปื่อย และเป็นหนอง ต่อมาเริมมีอาการคันตามซอกนิ้วเท้าและผิวหนังลอกออกเป็นขุย มีผื่น

ระยะหลังๆ ผิวหนังที่เท้าเกิดพุพอง นิ้วเท้าหนาและแตกอาจเกิดโรคแทรกซ้อน

การดูแลตนเองเบื้องต้น ควรหลีกเลี่ยงการยํ่านํ้าโดยไม่จําเป็น

ถ้าจําเป็นต้องยํ่านํ้า ควรใส่รองเท้าบู๊ทกันนํ้า และควรล้างเท้าให้สะอาดด้วยนํ้าสบู่

สวมใส่ถุงเท้า รองเท้า และเสื้อผ้าที่สะอาดไม่เปียกชื้น

หลังยํ่านํ้าใช้นํ้าสะอาดใส่ถัง เกลือแกง 1 – 2 ช้อนชา แช่เท้า 10 นาที เช็ดให้แห้ง และหากมีอาการเท้าเปื่อย

หากมีบาดแผล ควรใช้แอลกอฮอล์เช็ดแผล แล้วทาด้วยยาฆ่าเชื้อ

โรคที่เกิดช่วงน้ำท่วมบ่อย โรคตาแดง เป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยเฉพาะในเด็กเล็ก เป็นโรคที่ไม่มีอันตรายรุนแรง เพราะส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัส แต่ถ้าไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่เริ่มเป็น อาจติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนได้

การติดต่อ จากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย การสัมผัสโดยตรงกับนํ้าตา ขี้ตา นํ้ามูกของผู้ป่วย

จากการใช้สิ่งของเครื่องใช้ร่วมกับผู้ป่วย ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว หรือจากแมลงวัน แมลงหวี่ที่มาตอมตา

อาการ หลังได้รับเชื้อประมาณ 1 – 2 วัน จะเริมมีอาการระคายเคืองตา ปวดตา นํ้าตาไหล กลัวแสง มีขี้ตามาก หลังตาบวม

ผู้ป่วยมักหายได้เองภายใน 1 – 2 สัปดาห์ แต่ถ้าไม่ดูแลรักษาให้ถูกวิธีอาจเกิดอาการแทรกซ้อน

การดูแลตนเองเบื้องต้น เมื่อมีฝุ่นละอองหรือนํ้าสกปรกเข้าตาควรรีบล้างตาด้วยนํ้าสะอาดทันที

เมื่อมีอาการของโรค ควรพบแพทย์เพื่อรับยาหยอดตาหรือยาป้ายตาป้องกันภาวะแทรกซ้อน โดยใช้ติดต่อกันประมาณ 7 วัน

หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่บ่อยๆ

ไม่ควรขยี้ตา อย่าให้แมลงตอมตา และไม่ควรใช้สายตามากนัก

ผู้ป่วยควรนอนแยกจากคนอื่นๆ และไม่ใช้สิ่งของต่างๆ ร่วมกัน และไม่ควรไปในที่มีคนมาก เพื่อไม่ให้โรคแพร่ระบาด

ถ้ามีอาการปวดตารุนแรง ตาพร่ามัว หรืออาการไม่ทุเลา ภายใน 1 สัปดาห์ ต้องรีบพบแพทย์อีกครั้ง

Diseases that occur during floods often Athlete’s foot Fungal skin disease Purulent blisters This is caused by swimming or immersion in water containing pathogens. Or dampness from unclean clothes It doesn’t dry out for a long time.

Initial symptoms may include stomatitis and purulent, later herpes itching in the toe area and flaky skin, a rash.

Recently, the skin on the feet becomes blistered. Thick and cracked toes may cause complications.

Basic self care Should avoid unnecessary watering.

If necessary Should wear waterproof boots And should wash your feet thoroughly with soapy water

Wear clean socks, shoes and clothing that won’t get wet.
After swimming, use clean water in a bucket of 1-2 teaspoons of table salt, soak your feet for 10 minutes and wipe them dry.

If there is a wound, use rubbing alcohol. Then smeared with disinfectant

Disease that occurs during frequent floods. Conjunctivitis is easily transmitted by both children and adults. Especially in young children Is a disease that is not severe Because most of them are caused by viruses But if not receiving treatment from the beginning May be infected with bacterial complications

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

แนะนำคำติชมได้ที่นี่ qiwojun.com

โรคแพนิค

โรคแพนิค โรคที่เกิดจากฮอร์โมนลดหรือเปลี่ยนแปลงกระทันหัน ทำให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานผิดปกติ เหมือนไฟฟ้าลัดวงจร ระบบประสาทที่ควบคุมการทำงานของร่างกายในหลายๆ ส่วน

โรคแพนิค เกิดอาการหลายอย่างร่วมกัน เช่น หัวใจเต้นเร็ว เหงื่อออกมาก หายใจไม่ทัน ท้องไส้ปั่นป่วน วิงเวียนคล้ายจะเป็นลม และเป็นอาการที่เกิดขึ้นฉับพลันโดยที่ไม่มีสาเหตุหรือมีเรื่องให้ต้องตกใจ

ทำให้บางคนที่มีอาการมักคิดว่าตนเองเป็นโรคหัวใจ และไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ และผู้ป่วยโรคแพนิคมักจะรู้ตัวว่าเป็นโรคแพนิกก็ต่อเมื่อมีอาการดังกล่าวไปพบแพทย์เพื่อตรวจเช็ค

อาการของโรคแพนิค ใจสั่น ใจเต้นแรง แน่นหน้าอก เหงื่อออกมาก หนาวๆ ร้อนๆ หายใจถี่ หายใจตื้น วิงเวียน โคลงเคลง รู้สึกตัวลอยคล้ายจะเป็นลม

โรคนี้อาจจะไม่อันตรายแต่ก็ต้องรักษา โรคแพนิครักษาได้ด้วยการทานยาเพื่อปรับสมดุลของสารเคมีในสมองที่ผิดปกติ การตรวจเลือดหาสาเหตุที่เกิดทางด้านร่างกาย

ต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติ หรือรักษาด้วยการทำจิตบำบัดซึ่งอาจหาต้นเหตุของความกลัวได้

แต่ผู้ป่วยก็สามารถลดความวิตกกังวลของตนเองได้เช่นกัน เช่น การฝึกการหายใจเพื่อควบคุมสติ เมื่อเกิดอาการ

การรักษาที่ได้ผลที่ดีการรักษาแบบองค์รวม นอกจากรับประทานยาอย่างต่อเนื่องแล้ว จำเป็นต้องมีการรักษาทางจิตใจควบคู่ไปด้วย โดยให้ความรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบำบัด ปรับแนวคิด

เริ่มต้นการดูแลตัวเองแบบง่ายๆ ด้วยการงดพฤติกรรมเหล่านี้
-การใช้ชีวิตประจำวันด้วยความเร่งรีบ
-กินนอนไม่เพียงพอและไม่เป็นเวลา
-ใช้เวลาอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือมากเกินไป

Panic disease, a disease caused by a sudden drop or change in hormones Causing the autonomic nervous system to malfunction Like a short circuit The nervous system that controls many body functions.

A combination of symptoms such as rapid heart rate, sweating, shortness of breath, upset stomach. Dizzy as if to faint And it is a symptom that occurs suddenly without cause or cause to panic.

Causing some people with the condition to think that they have heart disease And unable to control himself And panic patients tend to realize they are panic when they have these symptoms, go to see a doctor to check.

Symptoms of panic disorder, palpitations, heartbeat, chest tightness, sweating, extreme cold, shortness of breath, shallow breathing, dizziness, agitation, floating sensation as though fainting.

This disease may not be dangerous, but it must be treated. Panic disease can be treated with medication to balance abnormal brain chemicals. A blood test for the cause of the body

Thyroid gland dysfunction Or treatment with psychotherapy, which may find the root cause of fear

But patients can also reduce their anxiety, such as breathing exercises to control mindfulness. When symptoms occur

A treatment that works well, holistic treatment. In addition to taking the drug continuously A psychological treatment is required along with it. By giving knowledge Behavior modification, conceptualization

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google
แนะนำคำติชมได้ที่นี่ qiwojun.com

โรคหนองใน

โรคหนองใน นับว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบกันได้มากเป็นอันดับต้นๆ ในบรรดาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งหมด อาการที่เกิดขึ้นกับตัวผู้ป่วยนั้นมักจะไม่ได้มาเล่นๆ เพราะทั้งรุนแรงและชัดเจน หากปล่อยทิ้งไว้ไม่รักษา

อาการที่เป็นอยู่ก็จะดีขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่ไม่หายขาด ถ้ายังไม่รีบไปรักษาก็อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาได้อีกนับไม่ถ้วน

โรคหนองใน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข ที่รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยจากโรคทางเพศสัมพันธ์ เมื่อปี พ.ศ. 2551 พบว่ามีผู้ป่วยที่เป็นโรคหนองในกว่า 6,168 ราย หรือคิดเป็น 15.43% ของผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งหมด หรือคิดได้เป็น 9.76 ต่อประชากร 100,00 คน

อาการของหนองใน ผู้ชาย : ภายหลังจากที่ได้รับเชื้อประมาณ 2 – 10 วัน จะมีอาการแสบในลำกล้องเวลาที่ปัสสาวะ หรือมีอาการปัสสาวะขัด มีหนองไหลออกมาจากท่องปัสสาวะ

ในระยะแรก หนองอาจจะแค่ไหลซึมเป็นมูกใสๆ เล็กน้อย โดยที่ไม่ใช่น้ำปัสสาวะ หรืออสุจิ ถัดมาอีก 12 ชั่วโมงให้หลังก็จะกลายเป็นหนองสีเหลืองข้น และจะออกมาคล้ายกับเส้นก๋วยเตี๋ยว

วิธีป้องกันโรค เรื่องแรกที่ต้องนึกถึง คือ การมีคู่นอนเพียงคนเดียวเท่านั้น จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับ และหากอยากสร้างความมั่นใจให้มากขึ้น

งดเว้น หรือหลีกเลี่ยงการสำส่อนทางเพศ หรือการเที่ยวกลางคืน จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด แต่หากจะต้องหลับนอนกับคนอื่น หรือคนที่เราสงสัยว่าจะเป็นหนองในก็ควรใช้ถุงยางอนามัยเสมอ

หลีกเลี่ยงการใช้ผ้าเช็ดหน้าและผ้าเช็ดตัวร่วมกับผู้อื่น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ

True gonorrhea is one of the most common sexually transmitted diseases. Among all sexually transmitted diseases Symptoms that occur with patients are often not played. Because it’s both intense and clear If left untreated

The current symptoms will improve a little, but will not heal, if treatment is not urged, there can be countless more complications.

Department of Disease Control, Ministry of Public Health Data collected from sexually transmitted disease cases in 2008 found that there were 6,168 cases of gonorrhea, accounting for 15.43% of all sexually transmitted disease cases. Or equivalent to 9.76 per 100,00 population

Symptoms of pus in men: 2-10 days after infection, there will be a burning sensation in the barrel when urinating. Or have symptoms of urinary incontinence Pus oozing from urinary tract

In the early stages, the pus may just ooze into a slightly clear mucus without urine or semen. 12 hours later it will turn into thick yellow pus. And will come out like noodles

How to prevent disease The first thing that comes to mind is having only one sexual partner. Will improve the security of And if you want to build more confidence

Abstain or avoid promiscuous sex. Or a night out Will be the best But if having to sleep with someone else Or people we suspect that gonorrhea should always use a condom.

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่นี่ Google
แนะนำคำติชมได้ที่ qiwojun.com