โรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้า เป็นโรคทางจิตเวชที่มีผู้เป็นจำนวนไม่น้อย แต่ยังมีผู้รู้จักโรคนี้ไม่มากนัก บางคนเป็นโดยที่ตัวเองไม่ทราบ คิดว่าเป็นเพราะตนเองคิดมากไปเองก็มี ทำให้ไม่ได้รักษาที่เหมาะสม

ถ้าพูดถึงเรื่องซึมเศร้าเรามักจะนึกกันว่าเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดจกาความผิดหวัง หรือการสูญเสียมากกว่าที่จะเป็นโรค ตามจริงแล้ว ที่เราพบกันในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกธรรมดาๆ

จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อให้อาการทุเลา ต่างจากภาวะอารมณ์เศร้าตามปกติธรรมดาที่ถ้าเหตุการณ์ต่างๆ รอบตัวคลี่คลายลง หรือมีคนเข้าใจเห็นใจ อารมณ์เศร้านี้ก็อาจหายได้ ผู้ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้านอกจากมีอารมณ์ซึมเศร้าร่วมกับอาการต่างๆ

การทำงานหรือการประกอบกิจวัตรประจำวันก็แย่ลงด้วย คนที่เป็นแม่บ้านก็ทำงานบ้านน้อยลงหรือมีงานบ้านคั่งค้าง คนที่ทำงานนอกบ้านก็อาจขาดงานบ่อยๆ

การเปลี่ยนแปลงในผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า ที่เกิดขึ้นในผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าอาจเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปเป็นเดือนๆ หรือเป็นเร็วภายใน 1-2 สัปดาห์เลยก็ได้ ขึ้้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัย มีเหตุการณ์มากระทบรุนแรงมากน้อยเพียงใด มีการช่วยเหลือจากคนรอบข้างมากน้อยเพียงใด

ลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ อารมณ์เปลี่ยนแปลงไป ความคิดเปลี่ยนไป สมาธิความจำแย่ลง มีอาการทางร่างกายต่างๆ ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเปลี่ยนไป การงานแย่ลง อาการโรคจิต

Depression

Depression is a psychiatric disorder that affects quite a few people. But not many people know this disease Some of them are without their knowledge. Thought that it was because he had too much thought Causing not proper treatment

When it comes to depression, we tend to think of it as an emotion that results from disappointment. Or loss rather than disease, in fact, that we meet in our daily life, most of it is a matter of simple emotions.

Need to be treated to get relief Unlike normal depressive states that if events The surroundings unfolded. Or someone understands This sad mood may disappear. People with depression in addition to depressed mood combined with various symptoms ufathai

Work or daily activities are also worsened Housewives are less likely to do housework or have long chores. People who work outside the home may also miss work often.

Changes in people with depression Occurring in people with depression, it can be gradual over months. Or be as fast within 1-2 weeks It depends on many factors, how severe the impact is. How much help from those around you?

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

โรคซึมเศร้า

โรคประสาท

โรคร้ายที่เกิดจากพฤติกรรมการกิน

โรคร้ายที่เกิดจากพฤติกรรมการกิน โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจหลายคนเรียกกันว่าโรคอัมพฤกษ์ อัมพาตนั้น เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตและพิการกันเป็นจำนวนมาก จากสถิติของประเทศไทยในปีพ.ศ.2557 พบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 3 ถึง 4 คนในคนไทยทุกๆ 1,000 คน ทั้งยังพบตัวเลขผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้ 2 ถึง 3 คนในทุกๆ 1 ชั่วโมง อย่างไรก็ตามหากผู้ป่วยได้รับการรักษาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

โรคร้ายที่เกิดจากพฤติกรรมการกิน สมองขาดเลือดไปเลี้ยง เลือดออกในสมอง เกิดจากการแตกของหลอดเลือดในสมอง ซึ่งอาจเริ่มจากอาการความดันโลหิตสูงเป็นระยะเวลานานๆ

ภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองเกิดจากการแตกของหลอดเลือดโป่งพองที่ฐานสมอง ส่งผลให้หลอดเลือดขนาดเล็กในสมองมีการเปลี่ยนแปลง มีการโป่งพองของผนังหลอดเลือดและแตกในที่สุด

เกิดจากความผิดปกติของร่างกายที่มีการผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ ร่างกายจะไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น โดยในระยะยาวจะส่งผลให้เกิดการทำลายหลอดเลือด และนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานที่รุนแรงมากขึ้น

ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคของหลอดเลือดส่วนปลาย ภาวะแทรกซ้อนทางตา ไต หรือเส้นประสาทส่วยปลาย โดยภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยที่สุด

ความรุนแรงของโรคเบาหวานในแต่ละวันจะมีจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวาน 200 คน หรือ 8 รายต่อชั่วโมง และมีเพียง 10% ของผู้ป่วยเบาหวานที่มีชีวิตอยู่โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ

ประเทศไทยมียอดผู้เสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานเฉลี่ยปีละกว่า 8,000 คน และพบว่าคนรุ่นใหม่มีโอกาสเป็นเบาหวานสูงขึ้นจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป

A disease caused by eating behavior. Stroke and heart disease are known to many as paralysis. Paralysis is the leading cause of death and disability in many Thais. From the statistics of Thailand in 2014 It is found that 3 to 4 stroke patients are found in every 1,000 Thais, and 2 to 3 deaths are found every 1 hour. >

Ischemic brain deficiency. Brain hemorrhage Caused by rupture of blood vessels in the brain This may begin with prolonged symptoms of high blood pressure. Aneurysm is caused by rupture of aneurysm at the base of the brain. As a result, the tiny blood vessels in the brain are altered. There was an aneurysm of the vascular wall and finally ruptured.

This is caused by an abnormality in the body with insufficient production of the hormone insulin. The body will not be able to use sugar efficiently. Raises blood sugar levels Which in the long run will result in vascular damage And lead to more serious diabetes complications.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google ufathai
ติดตามข่าวสาร/แนะนำคำติชมได้ที่ qiwojun

ไมโครพลาสม่า

ไมโครพลาสม่า เป็นเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและส่วนล่าง โดยเฉพาะในเด็กเล็ก ทำให้เกิดอาการไอ เจ็บคอ หลอดลมอักเสบ และปอดบวม ส่วนใหญ่จะติดเชื้อจากที่ชุมชนมีผู้คนจำนวนมาก

โรงเรียน โรงภาพยนตร์ ห้างสรรพสินค้า โดยหลังจากได้รับเชื้อจะใช้เวลาฟักตัวประมาณ 1-4 สัปดาห์ อาการป่วยจะคล้ายไข้หวัดใหญ่ คือมีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก และปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ควรพาลูกมาพบแพทย์หากมีอาการไข้สูงเกิน 38 องศาเซลเซียส ไอรุนแรง หายใจเร็ว หายใจมีหน้าอกบุ๋ม ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ บางรายมีผื่นแดงตามผิวหนัง โดยโรคติดเชื้อไมโครพลาสม่ารักษาด้วยการให้ยาปฏิชีวนะกลุ่ม

โรคมือเท้าปาก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสกลุ่ม Enterovirus ซึ่งสายพันธ์ก่อให้เกิดอาการรุนแรงคือ Coxsackie A และ Enterovirus 71 อาการที่เห็นชัดคือ มีตุ่มแผลในปากหรือในคอ มีผื่นแดงหรือตุ่มใสที่มือ เท้า ตามตัวหรือรอบทวารหนัก

ประกอบกับอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ อาเจียน ถ่ายเหลว มักระบาดในช่วงฤดูฝน และเด็กเล็กเป็นกลุ่มเสี่ยง เพราะติดต่อผ่านการสัมผัสน้ำมูก น้ำลาย ผื่น และตุ่มน้ำใส

Microplasma is a bacteria that can cause infections of the upper and lower respiratory tract infections. Especially in young children Causes cough, sore throat, bronchitis and pneumonia. Most of them are infected by a large community.

Schools, cinemas, shopping malls The incubation takes about 1-4 weeks after infection. Symptoms are flu-like, fever, cough, sore throat, mucus and muscle aches. Should bring children to see a doctor if they have fever higher than 38 degrees Celsius, severe cough, rapid breathing, dimple chest breathing Muscle aches Some people have a red rash on the skin. Infectious diseases of micro-plasma are treated with group antibiotics.

Hand, foot and mouth disease Caused by infection with the Enterovirus virus, which causes severe symptoms is Coxsackie A and Enterovirus 71. The obvious symptoms are There are blisters in the mouth or in the throat A red rash or blister on the hands, feet, body, or around the anus

In addition to fever, cough, mucus, sore throat, vomiting, diarrhea, often spread during the rainy season. And young children are at risk Because it is transmitted through contact with mucus, saliva, rash and clear blisters

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่นี่ Google ufathai

ไมโครพลาสม่า

โรคแทรกซ้อนที่มากับเบาหวาน

โรคแทรกซ้อนที่มากับเบาหวาน เป็นเบาหวานมานานหลายปีมักพบโรคแทรกซ้อนเรื้อรัง ปํญหาด้านสายตา ไตวาย โรคหัวใจ อัมพาต ขาชา แผลเน่า บริเวณเท้า ความรุนแรงของโรคแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นแตกต่างกันไป

ระยะเวลาที่เป็นเบาหวาน และระดับน้ำตาลเลือด ยิ่งควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ใกล้เคียงระดับปกติมากก็จะช่วยชะลอและลดความรุนแรงของโรคแทรกซ้อนเรื้อรังได้มากเท่านั้น

สำคัญคือโรคแทรกซ้อนเรื้อรังนี้อาจกลับคืนสู่สภาพปกติได้ ถ้าผู้เป็นเบาหวานได้รับการตรวจพบความเปลี่ยนแปลงที่เริ่มเกิดขึ้น และได้รับการรักษา

โรคตา จอประสาทตาเสื่อม และต้อกระจกจากเบาหวาน เมื่อระดับน้ำตาลในร่างกายมีมากขึ้น ร่างกายจะขับน้ำตาลออกมาตามส่วนต่างๆ รวมถึงบริเวณเลนส์ตา ส่งผลให้อาจจะเกิดโรคเกี่ยวกับดวงตาหลายชนิด เช่น ต้อกระจก ต้อหิน ประสาทตาเสื่อม

ส่งผลให้จอรับภาพเกิดการฉีกขาดหรือแตก ทำให้มีโอกาสตาบอดได้ าผู้เป็นเบาหวานเริ่มมีอาการปวดตา เห็นภาพซ้อน ตาพร่ามัว มองเห็นแสงไฟ หรือใยแมงมุมอยู่ในอากาศ ควรรีบปรึกษาจักษุแพทย์ แต่ถ้าเป็นไปได้เมื่อทราบแล้วว่ากำลังเป็นเบาหวาน

Complications accompanying diabetes Have had diabetes for many years, often experiencing chronic complications Visual problems, kidney failure, heart disease, paralysis, leg paralysis, numbness, foot ulcer, severity of complications vary.

Period of diabetes And blood sugar levels The closer the blood sugar level is to normal, the slowing down and reducing the severity of chronic complications.

It is important that this chronic complication may return to normal. If a person with diabetes is detected, the change began to occur. And received treatment

Macular degeneration And diabetic cataracts When the sugar level in the body is more The body will excrete the sugar from various parts. Including the eye lens area As a result, there may be many types of eye diseases such as cataracts, glaucoma, optic nerve degeneration.

Causing the screen to be torn or cracked Make it possible to blind Diabetics begin to experience pain in the eyes, blurred vision, blurred vision, seeing lights or cobwebs in the air. Should consult an ophthalmologist. But if possible when you know you are having diabetes

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google หวยออนไลน์

โรคแทรกซ้อนที่มากับเบาหวาน

โรคอันตรายรู้แล้วควรรีบรักษา

โรคอันตรายรู้แล้วควรรีบรักษา ไข้ทรพิษหรือฝีดาษ โรคนี้จะมีตุ่มขึ้นตามผิวหนังทั่วร่างกาย และหากตุ่มเหล่านี้แตกก็จะทำให้ติดต่อกันได้ผ่านระบบทางเดินหายใจ และการสัมผัสทางผิวหนัง ปัจจุบันยังไม่มียาที่สามารถรักษาโรคนี้ แต่สามารถป้องกันโรคนี้ได้ด้วยการฉีดวัคซีน

ไข้เลือดออกไครเมียนคองโก ไข้เลือดออกชนิดนี้มีจุดกำเนิดอยู่ที่แหลมไครเมียและในคองโก และยังพบการระบาดในแถบแอฟริกา แถบคาบสมุทรบอลข่าน ตะวันออกกลาง และเอเชีย โดยมีพาหะเป็นแมลงที่มีเชื้อไนโรไวรัส (Nairovirus) ซึ่งหากได้รับเชื้อนี้เข้าสู่ร่างกาย

จะมีอาการป่วยที่เฉียบพลันและรุนแรง มีไข้ ปวดกล้ามเนื้อ มึนงง ปวดคอร่วมกับคอแข็ง ปวดศีรษะ ใบหน้าแดง กลัวแสง และบางรายอาจพบอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง ปวดท้อง อารมณ์แปรปรวน สับสน ก้าวร้าว มีเลือดออกในกระเพาะอาหาร ปัสสาวะเป็นเลือด หรือมีเลือดออกจากเหงือก และอาจพบภาวะตับอักเสบร่วมด้วย

ไข้เวสต์ไนล์ ไข้เวสต์ไนล์เป็นโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ แล้วนำเชื้อไวรัสเวสต์ไนล์มาติดต่อสู่คน พบได้ทั่วไปในแอฟริกา เอเชียตะวันตก ตะวันออกกลาง ยุโรป และหากติดเชื้อนี้เข้าไปจะมีอาการไข้ ปวดศีรษะ หนาวสั่น มีเหงื่อออก มีผื่นที่ผิวหนัง อ่อนเพลีย ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ ซึม ปวดข้อ และมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ หวยออนไลน์

หรือถ้ามีอาการรุนแรง จะมีอาการสมองอักเสบ หรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบได้

Dangerous disease known and should be treated promptly

Smallpox or smallpox This disease has nodules on the skin all over the body. And if these blisters are ruptured, they can then be communicated through the respiratory system. And skin contact There is currently no drug that can cure this disease. But you can prevent this disease by vaccination.

Crimean Congo Dengue fever This type of dengue originates in the Crimea and in the Congo. And also found outbreaks in Africa In the Balkans, the Middle East and Asia, it is borne by nairovirus-carrying pests that enter the body.

I have acute and severe illness, fever, muscle pain, numbness, neck pain with stiff neck, headache, red face, photophobia, and in some cases, nausea, vomiting, diarrhea, abdominal pain, mood swings, confusion, aggression, and gastric bleeding. Bloody urine Or bleeding from the gums And may also experience hepatitis.

West Nile fever West Nile fever is a contagious mosquito-borne disease. And brought the West Nile virus to contact people Common in Africa Western Asia, the Middle East, Europe, and if this infection is infected, it can include fever, headache, chills, sweating, skin rash, fatigue, inflamed lymph nodes, joint pain, and flu-like symptoms Online lottery

Or if symptoms are severe Will have encephalitis Or meningitis can be

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

โรคอันตรายรู้แล้วควรรีบรักษา

โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ

โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ เป็นการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะที่มักเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินปัสสาวะ จนทำให้เกิดความผิดปกติขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เกิดกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย

ท่อปัสสาวะของผู้หญิงจะสั้น และอยู่ใกล้ทวารหนักซึ่งเป็นแหล่งที่มีเชื้อโรคมาก เชื้อโรคบริเวณดังกล่าวจึงเข้าทางท่อปัสสาวะของผู้หญิงได้ง่ายกว่าผู้ชาย

สาเหตุของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ การติดเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินปัสสาวะ โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรีย เอสเชอริเชีย โคไล หรือ อีโคไล เคล็บซิลลา สูโดโมแนส เอนเทอโรแบกเตอร์

เชื้อเหล่านี้จะมีอยู่มาก ที่บริเวณรอบทวารหนัก สามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายทาง การมีเพศสัมพันธ์ การทำความสะอาดหลังถ่ายอุจจาระไม่ถูกวิธี

การใช้ผ้าอนามัแบบสอดหรือการใช้ผ้าอนามัยแบบสอด หรือการสวนปัสสาวะ นอกจากนี้ อาจเกิดได้จากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่เชื้อแบคทีเรีย แต่มักเกิดได้น้อยมาก เช่น เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบแบบเรื้อรัง การใช้ยา

อาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ มีอาการขัดเบา คือ ถ่ายปัสสาวะกะปริดกะปรอย(ปัสสาวะทีละน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง) มีอาการคล้ายถ่ายปัสสาวะไม่สุด

รู้สึกปวดบริเวณท้องน้อยหรือหัวหน่าว ปวดแสบ ขัด ขณะปัสสาวะโดยเฉพาะตอนปัสสาวะสุดปัสสาวะขุ่น บางครั้งมีกลิ่นผิดปกติ ในรายที่เป็นมากอาจปัสสาวะมีเลือดปน มักไม่มีไข้(ยกเว้นถ้ามีกรวยไตอักเสบร่วมด้วย ผู้ป่วยจะมีไข้สูง หนาวสั่น ปัสสาวะสีขุ่น และมีอาการปวดเอวร่วมด้วย) ในเด็กเล็กอาจมีอาการปัสสาวะ รดที่นอน และอาจมีไข้เบื่ออาหาร อาเจียนร่วมด้วย

Cystitis It is an inflammation of the bladder that is often caused by a bacterial infection of the urinary tract. Until causing a malfunction Most of which occur in women than men.

A woman’s urethra is short. And near the anus Such germs are therefore more likely to enter through the urethra than men.

Causes of cystitis Bacterial infection of the urinary tract Especially bacteria Escherichia coli or E.

These infectious agents are abundant. In the area around the anus Can enter the body in many ways Having sex Incorrect cleaning after defecation

Using an analog towel or using a tampon Or urinary catheterization may also be caused by causes other than bacteria But often occurs very rarely, such as chronic cystitis, drug use

Symptoms of cystitis There is a symptom of persistent urination (urinating little by little But often) symptoms similar to urination

Pain in the epigastric or pubic area, burning pain, intermittent urination, especially when urinating at the end of cloudy urine Sometimes there is an unusual smell In very severe cases, urine may have blood in the urine. Often without fever (except if you The patient has a high fever, chills, cloudy urine. And lumbago) in young children may have bedwetting symptoms and may have fever, anorexia. Vomiting with

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ

การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี โรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดบี สามารถติดต่อทางเลือด น้ำเชื้อ และน้ำหลั่งอย่างอื่น เช่น น้ำเหลือง โดยสามารถรับเชื้อได้

การมีเพศสัมพันธ์กับคนที่มีเชื้อโดยไม่ได้สวมถุงยางอนามัย
การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน
การใช้เข็มสักตามตัวหรือสีที่ใช้สักตามตัวร่วมกัน และการเจาะหู
การใช้แปรงสีฟัน มีดโกน ที่ตัดเล็บร่วมกัน
การติดเชื้อขณะคลอดจากแม่ที่มีเชื้อ

ระยะเฉียบพลัน อาการไข้ ตัวเหลืองตาเหลือง ปวดท้องใต้ชายโครงขวา อาการอื่นๆ ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ผื่น ปวดข้อ

ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการรุนแรง เกิดจากการที่เซลล์ตับถูกทำลายเป็นจำนวนมาก ในกรณีนี้อาจทำให้เกิดภาวะตับวายได้

ระยะเรื้อรัง พาหะ คือ ผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย ผู้ป่วยจะไม่มีอาการแต่สามารถแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้ ผลการตรวจเลือดพบค่าการทำงานของตับอยู่ในเกณฑ์ปกติ ดังนั้นก่อนแต่งงานหรือมีเพศสัมพันธ์ควรตรวจหาไวรัสตับอักเสบบีก่อน

Hepatitis B infection Diseases caused by type B virus infection Can be transmitted through blood, semen and other secretions such as lymph, which can be infected.

Having sex with an infected person without wearing a condom
Sharing needles
The use of tattoo needles according to the body or the color used together and the ear piercing.
Sharing a toothbrush, razor, nail clipper
Childbirth infection from an infected mother

Acute phase, yellow fever, yellow eyes Abdominal pain under the right skeleton Other symptoms include nausea, vomiting, loss of appetite, fatigue, rash, joint pain.

Some patients may have severe symptoms. Caused by a large number of liver cells damage. In this case, liver failure may occur.

Chronic carrier is a patient who has hepatitis B virus in the body. Patients will have no symptoms, but can infect others. The blood test showed that the liver function was normal. Therefore, before marriage or having sex, you should check for hepatitis B first.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV

โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV นับเป็นอีกหนึ่งโรคทางเดินหายใจที่แพร่ระบาดในเด็กในช่วงฤดูฝนของทุกปี เป็นสาเหตุของการติดเชื้อในปอดและทางเดินหายใจ อาการจะปรากฏหลังจากสัมผัสกับเชื้อโรคประมาณ 4-6 วัน

ถ้าเป็นเด็กโตหรือผู้ใหญ่ที่มีระบบภูมิคุ้มกันโรคที่แข็งแรงและหลอดลมขนาดใหญ่ อาการจะคล้ายกับเป็นหวัดทั่วไป เช่น คัดจมูก น้ำมูกไหล ไอแห้ง มีไข้ต่ำ เจ็บคอ ปวดหัวเล็กน้อย ซึ่งส่วนใหญ่จะหายภายใน 1 -2 สัปดาห์ แต่ในเด็กทารก เด็กคลอดก่อนกำหนด

เด็กเล็กที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ หรือเป็นโรคหัวใจหรือโรคปอดแต่กำเนิด การติดเชื้อไวรัส RSV จะก่อให้เกิดอาการป่วยรุนแรงกว่า เพราะเชื้อไวรัส RSV แพร่กระจายไปยังทางเดินหายใจส่วนล่างและทำให้เกิดโรคปอดบวมหรือโรคหลอดลมอักเสบได้โดยมีอาการไข้ ไออย่างรุนแรง หายใจเร็ว/ติดขัด มีเสียงหวีด หอบ กล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกและผิวหนังของทารกจะบุ๋ม ตัวเขียวเนื่องจากขาดออกซิเจน

ในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส RSV หากลูกมีอาการน่าสงสัย ควรพาไปพบแพทย์ ซึ่งจะมีการเก็บเสมหะจากจมูกไปทดสอบหาเชื้อไวรัส RSV การรักษาจะรักษาตามอาการเช่น เช็ดตัว กินยาลดไข้ พ่นยาเคาะปอด ดูดเสมหะ การแพร่กระจายของไวรัส RSV

คล้ายกับโรคทางเดินหายใจอื่น คือผ่านการจามหรือไอที่ก่อให้เกิดละอองเสมหะในอากาศ ผ่านการสัมผัสโดยตรง และผ่านการสัมผัสพื้นผิวที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ เช่น เด็กสัมผัสสิ่งของหรือของเล่นที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ แล้วมาจับปาก จมูก หรือตาของตัวเอง

RSV Respiratory Tract Infection RSV Respiratory Infection is another common respiratory disease that is widespread in children during the rainy season every year. It is the cause of lung and respiratory infections. Symptoms appear 4-6 days after exposure to the disease.

If it’s an older child or adult with a strong immune system and a large trachea Symptoms are similar to those of a common cold, such as stuffy nose, runny nose, dry cough, low fever, sore throat, mild headache. Most will disappear within 1-2 weeks, but in infants. Premature baby

Young children with low immunity Or have heart disease or congenital lung disease RSV infection will lead to more serious illness. This is because the RSV virus spreads to the lower airways and can cause pneumonia or bronchitis with symptoms of fever. Severe cough Rapid / stuck in breathing, wheezing sounds, the muscles in the chest and skin of the baby are dent. Cyanosis due to lack of oxygen

There is currently no vaccine to prevent RSV infection if your child has any suspicious symptoms. Should be taken to see a doctor The mucus is collected from the nose to be tested for RSV virus. Treatment will be treated according to symptoms such as wiping the body, antipyretic medication, spraying, knock on lungs, suctioning of mucus, spread of RSV virus.

Similar to other respiratory diseases Is through sneezing or coughing that produces sputum droplets in the air

ขอขอบคุณข้อมูลได้ที่ Google

โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV

เริม

เริม เป็นโรคติดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งของผิวหนังและเยื่อเมือกต่างๆ ในร่างกาย ซึ่งการติดต่อของโรคเริม เกิดจากการได้รับเชื้อไวรัสจากการสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วยโรคเริม

เริม สัมผัสโดนน้ำเหลืองจากตุ่มโรคเริม การดื่มน้ำแก้วเดียวกันกับผู้ป่วย,การใช้ลิปติกแท่งเดียวกับผู้ป่วยหรือ มีน้ำเหลืองติดอยู่ สามารถติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์

เมื่อได้รับเชื้อโรคเริมในครั้งแรก เชื้อไวรัสจะเข้ามาสะสมในปมเส้นประสาท โดยที่ยังไม่แสดงอาการ แต่เมื่อใดก็ตามที่มีปจจัยเข้ามากระตุ้นเชื้อจึงจะเริ่มเคลื่อนจากปมประสาทมายังปลายเส้นประสาท

เกิดโรคที่ผิวหนังหรือเยื่อบุ ซึ่งการเกิดโรคพบได้ในหลายตําแหน่ง แต่ที่พบได้บ่อยๆ

สาเหตุการเกิด Herpes Simplex virus type 1 เชื้อ HSV ชนิดที่ 1 มักพบการติดเชื้อบริเวณปากหรือรอบๆ ปาก เกิดขึ้นเมื่อร่างกายอ่อนแอ ภูมิคุ้มกันต่ำ มีความเครียด พักผ่อนน้อย ร่างกายอยู่ในช่วงพักฟื้นจากการเจ็บป่วยหรือผ่าตัด หรือ แม้แต่ช่วงที่ผู้หญิงมีประจำเดือน

Herpes Simplex virus type 2 เชื้อ HSV ชนิดที่ 2 เป็นการติดเชื้อที่บริเวณอวัยวะสืบพันธ์ หรือ อวัยวะเพศ ช่องคลอด ปากมดลูก ทหารหนัก อวัยวะเพศชาย ถุงอัณฑะ

Herpes is a viral infection of the skin and mucous membranes in the body which is transmitted by herpes. It is caused by exposure to the virus through direct contact with a patient with herpes.

I touched the lymph from herpes. Drinking the same glass of water as the patient, using the same lipsticks as the patient, or With lymph Can be contacted sexually.

When first exposed to herpes. The virus will accumulate in the nerve node. Without showing any symptoms But whenever a factor enters the infection, it begins to move from the ganglion to the nerve end.

I have a disease on the skin or mucous membranes. The disease can be found in many locations. But the most common ones.

Causes of Herpes Simplex virus type 1. HSV type 1 infection is often found in or around the mouth. It occurs when the body is weak. Low immunity, stress, little rest, the body is recovering from illness or surgery, or even during the time a woman has menstruation.

Herpes Simplex virus type 2 HSV type 2 is an infection of the genitals or genitals, vagina, cervix, heavy soldier, penis, scrotum.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google ยูฟ่าเบท
แนะนำคำติชมได้ที่นี่ qiwojun.com

โรคสมาธิสั้น

โรคสมาธิสั้น เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของสมอง ลักษณะอาการที่สังเกตุง่าย อาทิ ขาดสมาธิ วู่วาม หุนหันพลันแล่น มีอาการซน อยู่ไม่นิ่ง

ทั้งหมดนี้จะส่งผลกระทบต่อการเรียน การทำงานและการเข้าสังคม เด็กบางคนมีอาการซนและหุนหันพลันแล่นเป็นอาการเด่น แต่บางคนมีอาการขาดสมาธิเป็นอาการเด่น

โรคสมาธิสั้น กลุ่มอาการที่ประกอบด้วยการขาดสมาธิ ควบคุมตนเองต่ำ และซุกซน อยู่ไม่นิ่ง อาการเหล่านี้เกิดขึ้นก่อนอายุ 7 ขวบ ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม อารมณ์ การเรียน และการปรับตัวเข้าสังคม อาการของเด็กแต่ละคนแตกต่างกัน บางรายมีอาการซน อยู่ไม่นิ่ง

ควบคุมตนเองต่ำเป็นอาการหลัก บางคนอาจจะมีอาการขาดสมาธิเป็นปัญหาหลัก พบทั่วโลก ในประเทศไทยพบ 3-5% ของเด็กในวัยเรียน

สาเหตุ เกิดจากความบกพร่องของสารเคมีที่สำคัญบางตัวในสมอง โดยมีกรรมพันธุ์เป็นปัจจัยที่สำคัญ ปัจจัยจากการเลี้ยงดูหรือสิ่งแวดล้อมเป็นเพียงปัจจัยที่ทำให้อาการหรือความผิดปกติดีขึ้นหรือแย่ลง มารดาที่ขาดสารอาหาร ดื่มสุรา สูบบุหรี่

ถูกสารพิษบางชนิด ตะกั่ว ในระหว่างตั้งครรภ์ จะมีโอกาสมีลูกเป็นโรคสมาธิสั้นสูงขึ้น 30-40% ของเด็ก สมาธิสั้น จะพบความบกพร่องในทักษะการเรียน

การบริโภคน้ำตาลหรือช็อคโกแลตมากเกินไป การขาดวิตามิน สีผสมอาหาร โรคภูมิแพ้ การดูทีวีหรือเล่นวีดีโอเกมมากเกินไป เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคสมาธิสั้น

ADHD Is a disease caused by disorders of the brain Symptoms that are easily noticed, such as lack of concentration, impulsiveness, impulsiveness, naughty, restlessness.

All of this will affect the class. Work and socializing Some children have naughty and impulsive symptoms. But some people have a lack of concentration as a dominant symptom.

A syndrome that contains a lack of concentration. Low self-control and restlessness These symptoms occur before the age of 7, affecting behavior, mood, study and social adaptation. Each child’s symptoms are different. Some are naughty. Stay silent.

Low self control is the main symptom. Some of them may experience distraction as a major problem worldwide, in Thailand 3-5% of school-aged children

This is caused by a deficiency of some important chemicals in the brain. With heredity being an important factor Parenting or environmental factors are just factors that make the symptoms or disorders better or worse. Malnutrition mothers drink alcohol and smoke.

I was exposed to lead toxins during pregnancy. Have a higher chance of having a child with ADHD.30-40% of children with ADHD will experience a disability in their study skills.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google ยูฟ่าเบท

แนะนำคำติชมได้ที่นี่ qiwojun