โรคเอดส์

โรคเอดส์ กลุ่มอาการของความเจ็บป่วยที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอดส์ หรือเอชไอวี ทำให้ร่างกายอ่อนแอลง เนื่องจากภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ป่วยเอดส์อาจมีอาการได้มากมายหลายอย่าง มีไข้ ผื่นขึ้นตามตัวการลุกลามของโรคเริม ปอดอักเสบ ท้องเสียเรื้อรัง ผอมลงและน้ำหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็ว

โรคเอดส์ จัดเป็นโรคที่ติดต่ออันตรายร้ายแรงโรคหนึ่ง เพราะผู้ติดเชื้อเอดส์ทุกรายจะเสียชีวิตในเวลาที่ไม่นานนัก ปัจจุบันยังไม่มีตัวยาใดๆที่จะรักษาโรคเอดส์ให้หายขาดได้ ยังไม่มีวัคซีนที่จะใช้ป้องกันโรคเอดส์ อย่างได้ผล

ไวรัสเอดส์เข้าสู่ร้างกายคนเราจะมีระยะฟักตัว เพื่อเพิ่มจำนวนไวรัสระยะหนึ่งก่อนเกิดอาการต่างๆผู้ติดเชื้อบางคนมีอาการของโรคเอดส์ภายใน 2-3 ปี หรือมากกว่านั้น

อาการผิดปกติใดๆเลย เมื่อไวรัสเอดส์เข้าไปแพร่ในเม็ดเลือดขาว ซึ่งทำหน้าที่ทำลายเชื้อโรคต่างๆทำให้เม็ดเลือดขาวถูกทำลายจึงเป็นเหตุให้ผู้ติดเชื้อเอดส์ไม่สามารถป้องกันตนเองจากเชื้อโรค

การป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอดส์ งดการสำส่อนทางเพศ หากมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ไม่ใช่คู่ครองของตน ต้องใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง

สตรีติดเชื้อไวรัสเอดส์ ควรขอคำแนะนำก่อนการตั้งครรภ์ หลีกเลี่ยงการรับเลือด โดยไม่จำเป็นหากมีความจำเป็น ต้องเป็นเลือดที่ผ่านการทดสอบว่าปราศจากเชื้อไวรัสเอดส์แล้วเท่านั้นและจะปลอดภัยยิ่งขึ้น

หลีกเลี่ยงการใช้ของมีคมร่วมกัน เข็มฉีดยา มีดโกน รวมทั้งการฝังเข็ม และเจาะหู สักยันต์

AIDS A syndrome of illness caused by infection with the AIDS virus or HIV is debilitating. Due to immune deficiency AIDS patients can have many symptoms, fever, rash on the body, progression of herpes, pneumonia, chronic diarrhea. Slimmer and weight loss sharply.

AIDS is one of the deadly infectious diseases. Because all those infected with AIDS will die in no time. Currently, there is no drug that can cure AIDS. There is no vaccine available to protect against AIDS. Effectively

The AIDS virus enters the body, the human body has an incubation period. To increase the number of the virus for a while before symptoms develop, some infected people develop AIDS symptoms within a few years or more.

Any abnormal symptoms. When the AIDS virus spreads in white blood cells Which acts to destroy various pathogens causing the white blood cells to be destroyed, which makes it impossible for people with AIDS to protect themselves from germs.

Prevention of infection with the AIDS virus. Refrain from promiscuous sex. If having sex with someone who is not his or her partner You must use a condom every time.

Women infected with AIDS virus. Should seek advice before pregnancy. Avoid taking blood If necessary, if necessary Only blood must be tested to be free of the AIDS virus and it will be safer.

Avoid sharing sharp objects, needles, razors, as well as acupuncture and ear piercing.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google ufa191
ติดตามข่าวสาร/แนะนำคำติชมได้ที่นี่ qiwojun

โรคไข้หวัด

โรคไข้หวัด เป็นโรคที่เกิดได้ตลอดทั้งปี พบบ่อยในช่วงฤดูฝน ฤดูหนาว หรือช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลง ไข้หวัดเกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งมีหลายสายพันธุ์ เมื่อป่วยเป็นไข้หวัดแต่ละครั้งมักเกิดจากเชื้อไวรัสหวัดเพียงชนิดเดียว

เมื่อหายแล้วร่างกายก็จะมีภูมิต้านทานต่อเชื้อชนิดนั้น และเมื่อป่วยเป็นไข้หวัดครั้งใหม่ก็มักจะเกิดจากเชื้อไวรัสหวัดชนิดใหม่ หมุนเวียนกันไปเรื่อยๆ

การติดต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดที่อยู่ในน้ำมูก น้ำลาย และเสมหะ ติดต่อโดยการไอ หรือหายใจรดกันจากการสัมผัส เมื่อมีเชื้อหวัดติดที่มือแล้วไปสัมผัสผู้อื่น เชื้อหวัดก็จะติดคนๆ นั้นและเมื่อนำไปขยี้ตาหรือแคะจมูกก็จะเข้าสู่ร่างกายจนกลายเป็นไข้หวัดได้

อาการของโรค หลังจากเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายประมาณ 1 ถึง 3 วัน ก็จะเริ่มแสดงอาการที่พบบ่อยไข้ตัวร้อนเป็นพักๆ ครั่นเนื้อครั่นตัว อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ เป็นหวัด คัดจมูก น้ำมูกใสจาม คอแห้ง หรือเจ็บคอเล็กน้อย ต่อมน้ำเหลืองบริเวณลำคอโตขึ้น

สำหรับเด็กมักมีไข้สูงเฉียบพลัน อาจเกิดอาการท้องเดินหรือถ่ายเป็นมูก ถ้ามีอาการเกิน 4 วันอาจพบเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนทำให้ถ่ายเป็นมูกข้นเหลืองหรือเขียว หรือไอมีเสมหะสีเหลืองหรือเขียว และอาจมีอาการอื่นตามมา

Flu Is a disease that can occur all year round It is found frequently during the rainy season, winter or the changing weather. Flu is caused by a virus which has many strains. Each time a sick person has the flu, it is caused by only one type of cold virus.

When it’s cured, the body will have an immune response to that type of infection. And when the new flu is sick, it is often caused by a new cold virus. Turn it around all the time.

The infection of the flu virus in mucus, saliva and phlegm is transmitted by coughing. Or breathe each other from touch When a cold infected hand touches another person. The flu will infect people. When rubbing the eyes or nostrils, they can enter the body and turn into a cold.

Symptoms of disease About 1 to 3 days after the virus enters the body, it will begin to show common symptoms, sporadic fever. Nervousness, weakness, fatigue, headache, cold, stuffy nose, clear nose, sneezing, dry or slightly sore throat The lymph nodes in the neck are enlarged.

For children often have a high fever. May develop diarrhea or have mucus If symptoms last more than 4 days, bacterial complications may be found, resulting in thick, yellow or green mucus. Or cough with yellow or green mucus And other symptoms may follow.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่ ufa191 qiwojun.com

โรคไมเกรน

โรคไมเกรน เป็นโรคที่ก่อให้เกิดอาการปวดศีรษะเรื้อรังชนิดหนึ่ง มีลักษณะเฉพาะตัวที่สำคัญ อาการปวดศีรษะ โดยมักปวดหัวข้างเดียว เริ่มปวดข้างเดียวก่อนแล้วจึงปวดทั้ง 2 ข้าง

โรคไมเกรน แต่ละครั้งที่ปวดมักจะย้ายไปมาหรือย้ายตำแหน่งได้ บางครั้งอาจปวดทั้ง 2 ข้างขึ้นมาพร้อมกันตั้งแต่แรก ผู้ป่วยโรคไมเกรนส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ ผู้หญิงจะเป็นมากกว่าผู้ชาย

สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไมเกรน ปัจจุบันสาเหตุของไมเกรนยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด อาจเกิดจากความผิดปกติที่ระดับสารเคมีในสมอง การสื่อกระแสในสมอง การทำงานที่ผิดปกติไปของหลอดเลือดสมองก็ได้

ปัจจุบันจากหลักฐานข้อมูลทางระบาดวิทยาเชื่อว่า ไม่เกรนสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ แต่จะเกิดอาการขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกร่างกายที่มากระทบตัวผู้ป่วย

ลักษณะอาการปวดหัวไมเกรน มักปวดตุบๆ เป็นระยะ ๆ แต่มีบางคราวที่ปวดแบบตื้อ
ส่วนมากจะปวดรุนแรงปานกลางถึงรุนแรงมาก โดยจะค่อย ๆ ปวดมากขึ้นทีละน้อยจนกระทั่งปวดรุนแรงเต็มที่แล้วค่อยๆ บรรเทาอาการลงจนหาย
ขณะที่ปวดศีรษะมักมีอาการคลื่นไส้ อาเจียนร่วมด้วย

Migraine is a chronic headache disorder. Has the characteristics that are important Headaches Often having a headache on one side Starting to ache on one side first, then pain in both sides.

Each time the pain is often moved back and forth or moved. Sometimes, both sides may ache at the same time in the first place. Most people with migraine are people of reproductive age. Women will be more than men.

Causes that cause migraine The exact cause of migraines is currently unknown. May be caused by abnormalities at the chemical level in the brain Communication in the brain Abnormal work of the cerebral vessels.

Currently, from the evidence of epidemiological data that No, grains are inherited. But symptoms will occur depending on both internal and external factors affecting the patient.

Migraine headaches are often throbbing and throbbing at times, but sometimes they are stubborn.
Most pain is moderate to very severe, with gradually increasing pain gradually until the pain is completely severe. Relieve symptoms until cured
While the headache is often nausea. Vomiting with

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google Ufa191

ติดตามข่าวสาร/แนะนำคำติชมได้ที่นี่ qiwojun.com

โรคร้ายที่พบมากในผู้สูงอายุ

โรคร้ายที่พบมากในผู้สูงอายุ โรคหลอดเลือดหัวใจ เมื่ออายุมากขึ้นจะพบว่าหลอดเลือดหัวใจจะเสื่อมสภาพ จากการที่มีคอเลสเตอรอลสะสมเป็นเวลานาน ส่งผลให้เกิดหลอดเลือดแดงตีบแคบ หรืออุดตัน

เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน และทำให้เสียชีวิตกะทันหันได้

อาการโรคหลอดเลือดหัวใจ
เหนื่อยง่ายขณะออกแรงหรือออกกำลังกายที่เกิดขึ้นเฉียบพลันภายใน 1–2 สัปดาห์ หรือเรื้อรังเกินกว่า 3 สัปดาห์ขึ้นไป
หน้ามืดเวียนศีรษะ เป็นลม ร่วมกับอาการแน่นหน้าอก ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากมีความดันโลหิตต่ำเฉียบพลัน
หมดสติหรือหัวใจหยุดเต้น

โรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตและพิการกันเป็นจำนวนมาก ความผิดปกติของหลอดเลือดสมองที่ทำให้สมองขาดเลือดแบ่งเป็น 2 ประเภท หลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน และ หลอดเลือดสมองแตก

อาการโรคหลอดเลือดสมอง
ชาหรืออ่อนแรงที่ใบหน้า หรือบริเวณแขนขาครึ่งซีกของร่างกาย
พูดไม่ชัด ปากเบี้ยว มุมปากตก น้ำลายไหล กลืนลำบาก
ปวดศีรษะ เวียนศีรษะทันทีทันใด
เดินเซ ทรงตัวลำบาก

โรคความดันโลหิตสูง ภาวะที่มีระดับความดันโลหิตสูงเรื้อรัง มีค่าตั้งแต่ 140/90 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป ซึ่งคนปกติจะมีค่าความดันโลหิตประมาณ 120/80 มิลลิเมตรปรอท เป็นโรคที่ไม่ค่อยปรากฏอาการที่ชัดเจนในช่วงแรก

อาการโรคความดันโลหิตสูง
ปวดหัว หรือเวียนหัว
เหนื่อยง่าย
อาจมีอาการของโรคแทรกซ้อน เช่น อัมพาต หรือ มีภาวะหัวใจวาย

The disease is common in the elderly. Coronary heart disease As we get older, the coronary arteries will deteriorate. From having accumulated cholesterol for a long time Resulting in narrowed arteries Or clogged

It is the leading cause of acute ischemic heart disease. And cause sudden death.

Coronary heart disease symptoms: Easy fatigue while exerting or exercising, which occurs acute within 1–2 weeks or chronic more than 3 weeks. Dizziness, dizziness, fainting with angina This occurs due to acute hypotension, unconsciousness, or cardiac arrest.

Stroke Or paralysis, paralysis is a major cause of death and disability in many Thais. There are two types of cerebrovascular disorders that lead to ischemic stroke, ischemic stroke and cerebrovascular accident.

Stroke: Numbness or weakness in the face. Or the limbs, half of the body
slurred speech, distorted mouth, mouth angles, drooling, difficulty swallowing.
Headache Sudden dizziness
walking staggered Poorly balanced.

High blood pressure disease. Conditions with chronic high blood pressure levels of 140/90 mm Hg or more. Which a normal person has a blood pressure of about 120/80 mm Hg It is a disease that rarely has obvious symptoms at first.

High blood pressure symptoms
a headache. Or dizziness
tired easily
may have symptoms of complications such as paralysis or heart attack.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

โรคร้ายที่พบมากในผู้สูงอายุ

โรคกระเพาะอาหาร

โรคกระเพาะอาหาร ความรู้สึกเมื่อนึกถึงโรคกระเพาะอาหาร อาการปวดแสบ เสียด จุกแน่นบริเวณลิ้นปี่ทั้งเวลาก่อนรับประทานอาหารและหลังรับประทานอาหาร

โรคแผลกระเพาะอาหาร แผลที่เกิดในเยื่อบุกระเพาะอาหารที่สัมผัสกับน้ำย่อยของกระเพาะอาหาร ผู้ที่มีอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารมีที่มาจากกรดในกระเพาะอาหารมาก

โรคกระเพาะอาหาร ทำให้ระคายเคืองส่งผลให้เกิดเป็นแผลในกระเพาะอาหาร กรณีไม่ได้ปวดตลอดเวลา จะมีการเป็นๆ หายๆ ก่อนและหลังเวลาอาหาร อาการปวดท้องจะทุเลาหากได้รับประทานอาหาร

อาการของโรคกระเพาะอาหารปวดท้องเป็นๆ หายๆ เรื้อรังบริเวณใต้ลิ้นปี่ เวลาปวดมักจะสัมพันธ์กับมื้ออาหาร ก่อนหรือหลังอาหาร มีอาการปวดแสบ จุกแน่น อาจมีอาการคลื่นไส้ เรอเปรี้ยว

การรักษาและการดูแลของผู้ที่เป็นโรคกระเพาะอาหาร รับประทานยาร่วมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต

รับประทานยาต่อเนื่องตามที่แพทย์กำหนดอย่างเคร่งครัด
รับประทานอาหารให้ตรงเวลาทุกมื้อ รับประทานอาหารที่ย่อยง่าย
งดบุหรี่ แอลกอฮอล์ ชา กาแฟหรือเครื่องดื่มกาเฟอีน น้ำอัดลม

Stomach disease The sensation when thinking about stomach disease, pain, stinging, heartburn in the epigastric region both before and after eating peptic ulcer disease Ulcers in the gastric mucosa in contact with the gastric juice of the stomach People who suffer from stomach pain from stomach disease are highly attributed to stomach acid.

It causes irritation, resulting in stomach ulcers. If there is no pain all the time, there will be and come and go before and after meals. Abdominal pain will be alleviated if eating food.

Symptoms of gastritis, persistent and persistent abdominal pain under the epiglottis. Pain is often associated with meals. Before or after meals There is pain, stinging, and may have nausea. Burp sour

Treatment and care of people with gastritis. Taking the drug together with lifestyle modification

Continue to take medications strictly as prescribed by your doctor. Eat on time for every meal. Eat foods that are easy to digest
Refrain from tobacco, alcohol, tea, coffee or caffeine and soft drinks.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google
ติดตามข่าวสาร/แนะนำคำติชมได้ที่นี่ qiwojun.com

โรคพิษสุนัข

โรคพิษสุนัข โรคกลัวน้ำเป็นโรคติดเชื้อในระบบประสาทจากสัตว์สู่คน มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต ผู้ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะเสียชีวิตเกือบทุกราย เนื่อจากปัจจุบันยังไม่มียาที่ใช้ในการรักษา แต่ทั้งนี้โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน

คนติดโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์ชนิดใดบ้าง โรคพิษสุนัขบ้าพบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด แมว ค้างคาว วัว ลิง ชะนี กระรอก กระต่าย รวมถึงหนู พบว่าสุนัขและแมวเป็นสัตว์ที่นำโรคพิษสุนัขบ้ามาสู่คนได้บ่อยที่สุด

โรคพิษสุนัข บ้าติดต่อโดยการสัมผัสกับน้ำลายจากการถูกกัด ข่วนหรือเลียบบริเวณที่มีบาดแผลรายถลอกหรือรายขีดข่วยที่ทำให้เกิดบาดแผล หรือถูกเลียบริเวณเยื่อบุตา หรือปาก

อาการของโรคพิษสุนัขบ้าในคน หลังได้รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าผู้ป่วยจะแสดงอาการป่วยโดยเฉลี่ยประมาณ 3 สัปดาห์ ถึง 3 เดือน ในบางรายอาจใช้เวลานานหลายปีกว่าจะมีอาการก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ถูกกัด

วิธีการป้องกันพิษสุนัขบ้า โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่ไม่มียาที่ใช้ในการรักษา และถ้าติดเชื้อจะเสียชีวิตเกือบทุกราย การป้องกันไม่ให้เกิดโรคจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

ควบคุมไม่ให้เป็นโรคพิษสุนัขบ้า พาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าตามกำหนด และฉีดซ้ำทุกปี ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงไปในที่สาธารณะ

หลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกสัตว์กัด โดยไม่แหย่หรือรังแกให้สัตว์โมโห ถ้าถูกสัตว์กัดแล้ว ควรปฎิบัติตามคำแนะนำข้างต้น

พิจารณาการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบป้องกันล่วงหน้าในผู้ที่มีความเสียงสูง

Rabies is an infectious disease of the nervous system from animals to humans. There was a serious life threatening. Almost all people with rabies die. Since there is currently no drug used to treat However, rabies is a disease that can be prevented by vaccination.

What types of animal rabies people have? Rabies is found in a wide range of mammals, cats, bats, cattle, monkeys, gibbons, squirrels, rabbits, and rodents, and dogs and cats are the most common types of rabies to humans.

Rabies is transmitted by contact with saliva from a bite. Scratch or stick on the area where there is a cut, scrape, or scratch that causes the wound. Or being licked around the lining of the eyes or mouth

Symptoms of rabies in humans After being exposed to rabies, people show signs of illness on average 3 weeks to 3 months, in some cases it can take years to get symptoms. Depending on the location of the bite

How to prevent rabies Rabies is a disease that has no drug used to treat it. And if infected almost all deaths Prevention of disease is very important.

Control from rabies Get your pet to have the rabies vaccination as scheduled. And repeated injection every year Do not leave pets in public places.

Avoid being bitten by animals Without provoking or bullying animals If bitten by an animal Should follow the instructions above.

Consider early prophylactic rabies vaccination in people with high risk.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google
ติดตามข่าวสาร/แนะนำคำติชมได้ที่นี่ qiwojun.com

ไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดใหญ่ เป็นการติดเชื้อไวรัสที่ระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน โดยมีลักษณะทางคลินิกที่สำคัญคือ มีไข้สูงแบบทันทีทันใด ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่สำคัญที่สุดโรคหนึ่งในกลุ่มโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ

เนื่องจากเกิดการระบาดใหญ่ทั่วโลก มาแล้วหลายครั้ง แต่ละครั้งเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางเกือบทุกทวีป ทำให้มีผู้ป่วยและเสียชีวิตนับล้านคน

ไข้หวัดใหญ่ เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ซึ่งมี 3 ชนิด (type) คือ A, B และ C ไวรัสชนิด A เป็นชนิดที่ทำให้เกิดการระบาดอย่างกว้างขวางทั่วโลก ไวรัสชนิด B ทำให้เกิดการระบาดในพื้นที่ระดับภูมิภาค

เชื้อไวรัสชนิด A แบ่งเป็นชนิดย่อย (subtype) ตามความแตกต่างของโปรตีนของไวรัสที่เรียกว่า hemagglutinin (H) และ neuraminidase (N)

เนื่องจากไวรัสไข้หวัดใหญ่มียีโนมเป็น RNA แยกเป็น 7-8 ชิ้น ทำให้ยีโนมมีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมได้ค่อนข้างบ่อย เรียกว่า genetic variation

ผู้ป่วยสามารถแพร่เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่ 1 วันก่อนมีอาการและจะแพร่เชื้อต่อไปอีก 3-5 วันหลังมีอาการในผู้ใหญ่ ส่วนในเด็กอาจแพร่เชื้อได้นานกว่า 7 วัน ผู้ที่ได้รับเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่แต่ไม่มีอาการก็สามารถแพร่เชื้อในช่วงเวลานั้น

Flu Is an acute respiratory viral infection The important clinical features are Immediate high fever, headache, muscle aches, fatigue, influenza is one of the most important diseases among emerging infectious and recurrent infectious diseases.

Due to a pandemic around the world. Many times already Each occurrence was widespread on almost all continents. It resulted in millions of sick and dying people.

It is caused by three types of influenza virus (types): A, B and C. Type A viruses are the type that are causing widespread pandemics worldwide. Type B viruses cause pandemic in regional areas.

Viruses type A are classified into subtypes (subtypes) based on differentiated viral proteins known as viral proteins. hemagglutinin (H) and neuraminidase (N)

Since influenza viruses contain 7-8 separate RNA genomes, the genomes can be genetically altered quite frequently, called genetic variation.

People can transmit influenza virus 1 day before symptoms and continue 3-5 days after symptoms develop in adults. In children, it can be contagious for longer than 7 days.People who have been exposed to the influenza virus but have no symptoms can spread the infection during that time.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google
ติดตามข่าวสาร/แนะนำคำติชมได้ที่นี่ qiwojun.com

โรคไวรัสเห็บ

โรคไวรัสเห็บ อาการของผู้ที่ป่วย จะไข้สูง อ่อนเพลีย เกล็ดเลือดและเม็ดเลือดขาวจะลดลง ผู้ป่วยที่อาการหนักจะพบการเลือดออกคล้ายไข้เลือดออก อวัยวะต่างๆทำงานผิดปกติ และอาการผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง ปัจจุบันไวรัสชนิดนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน

แต่มียาต้านไวรัส ชื่อว่า Ribavirin ที่มีข้อมูลว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาได้ ไวรัสชนิดนี้เชื่อว่าแพร่สู่คนที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาจจะเกิดขึ้นได้แต่คงจะไม่แพร่อย่างรวดเร็วเหมือน COVID – 19 เพราะแพร่ทางการสัมผัสเลือดที่ติดเชื้อ

ในปลายเดือน ก.ค.2560 พบผู้ป่วยหญิงชาวญี่ปุ่นอายุ 51 ปีเสียชีวิตจากการติดเชื้อที่มีเห็บแมวเป็นพาหะ สาเหตุของการเสียชีวิตในผู้ป่วยคนนี้เกิดจากโรค SFTS โรค SFTS เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อ severe fever with thrombocytopenia syndrome virus (SFTSV) เป็นเชื้อไวรัสใหม่ ชนิด RNA

ผู้ป่วยติดเชื้อ SFTSV พบครั้งแรกในปี 2549 ที่มณฑลอานฮุน ประเทศจีนหลังจากนั้นก็มีการระบาดอีกครั้งในปี พ.ศ.2552 พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อ

ทั้งหมด 171 คน ระบาดไปทั่วทั้ง 6 มณฑล ได้แก่ มณฑลเหลียวหนิง ซานตง เหอหนาน อานฮุน เจียงซู และหูเป่ย์ ต่อมาก็มีการระบาดอย่างต่อเนื่องทุกปีในพื้นที่ทางตอนกลางและตะวันออกของประเทศ ในช่วงปี 2556 – 2559 พบผู้ป่วยถึง 7,419 คน เสียชีวิต 355 คน อัตราการตายเฉลี่ยร้อยละ 5.35

เชื้อ SFTSV ติดต่อโดยมีเห็บเป็นพาหะนำโรคที่สำคัญ ผู้ป่วยส่วนหนึ่งมีประวัติถูกเห็บกัดก่อนเกิดอาการ และสามารถตรวจพบเชื้อ SFTSV จากเห็บ และจากสัตว์ที่อยู่บริเวณที่อยู่อาศัยของผู้ป่วย

Viral tick disease The symptoms of the sick person are high fever, fatigue, platelets and white blood cells will decrease. Severe patients will experience bleeding like dengue. Organs malfunction And abnormal symptoms of the central nervous system This virus does not currently have a vaccine.

But there is an antiviral drug called Ribavirin that is known to be effective as a treatment. This virus is believed to spread to existing people. It can happen, but it probably doesn’t spread as quickly as COVID-19 because it’s spread through contact with infected blood.

In late July 2017, a 51-year-old Japanese woman died from a cat tick-borne infection. The cause of death in this patient was from SFTS.SFTS is a disease caused by severe fever with thrombocytopenia syndrome virus (SFTSV), a new type of RNA virus.

A patient infected with SFTSV was first discovered in 2006 in Anhun. After another outbreak in China in 2009, infected patients were found.


A total of 171 people were epidemic spread across six provinces: Liaoning, Shandong, Henan, Anhun, Jiangsu and Hubei. Later outbreaks continued every year in the central and eastern areas. Of the country during 2013-2016, 7,419 deaths were observed in 355 people, the average mortality rate was 5.35%.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google
ติดตามข่าวสาร/แนะนำคำติชมได้ที่นี่ qiwojun.com

ไขมันอุดตันในหลอดเลือด

ไขมันอุดตันในหลอดเลือด วิธีง่ายๆ ช่วยป้องกันไขมันคอเลสเตอรอลและไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือดสูง


รักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ในวงการเเพทย์ส่วนใหญ่จะประเมินค่าดัชนีมวลกายเป็นหลัก(BMI : Body mass index)

เพื่อประเมินภาวะอ้วนเเละผอม ตั้งเเต่อายุ 20 ปีขึ้นไป มีวิธีการคำนวณคือ BMI = น้ำหนักตัว(กิโลกรัม)หารด้วยส่วนสูง (เมตร)
หากได้ค่า BMI ค่าน้อยกว่า 18.5 คือ น้ำหนักน้อยกว่ามาตรฐาน


ตั้งเเต่ค่า 18.5 – 22.9 คือ น้ำหนักปกติ
ตั้งเเต่ค่า 23.0 – 24.9 คือ อ้วน
ค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 30 คือ อ้วนมาก


ไขมันอุดตันในหลอดเลือด ออกกำลังกายเเบบคาร์ดิโอที่เน้นการเผาผลาญไขมัน สัปดาห์ละ 3 วัน ครั้งละ 20-30 นาที ส่วนผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาเเพทย์ก่อนออกกำลังกาย เพื่อความปลอดภัยเเละได้ประโยชน์ สูงสุดด้านสุขภาพ

ควบคุมอาหาร ลดอาหารมันๆ เช่น เนื้อสัตว์ติดมัน, ของทอด
ลดอาหารเเละเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง เช่น น้ำอัดลม คุกกี้ ขนมไทย
จำกัดการทานเเป้ง เช่น จากการทานข้าวขาวเเละเส้นก๋วยเตี๋ยวธรรมดา เปลี่ยนเป็นข้าวกล้องหรือเส้น

ที่ทำจากพืช (เส้นก๋วยเตี๋ยวข้าวกล้องออร์เเกนิก) เเต่ถ้าหากทานยากสามารถทานข้าวขาวหรือเส้นก๋วยเตี๋ยวได้ในปริมาณไม่เกิน 2-3 ทัพพีต่อมื้อ ส่วนขนมปังให้ทาน 2-3 เเผ่นต่อมื้อเช่นกัน

ทานปลาทะเล สัปดาห์ละ 2- 3 ครั้ง เนื่องจากในไขมันปลามีกรดไขมัน Omega-3 ที่ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายดึงไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ไปใช้เป็นพลังงานมากขึ้น ส่งผลให้ระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือดลดลงได้

งดสูบบุหรี่
มีการค้นพบว่าการสูบบุหรี่ทำให้มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคไขมันอุดตันหลอดเลือดเพิ่มขึ้น เพราะในบุหรี่มีสารนิโคตินเเละคาร์บอน ทำให้ร่างกายได้รับปริมาณออกซิเจนน้อยลง อีกทั้งยังเป็นตัวทำลายผนังหลอดเลือด

สารอาหารที่ช่วยลดไขมันในเลือดสูง
เมื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทานอาหาร เเละการใช้ชีวิตแล้ว ยังมีสารอาหารจากธรรมชาติที่มีส่วนช่วยลดไขมันไตร์กลีเซอร์ไรด์ และช่วยปกป้องหลอดเลือดหัวใจและสมองจากการอุดตันของไขมันได้

Fat clogged arteries, a simple way to prevent high blood cholesterol and triglycerides.
Maintain your weight within the standard
In most industries, BMI is mainly assessed body mass index (BMI: Body mass index) to assess obesity and thinness at age 20 and over, the calculation method is BMI = body weight (kg). Divide by your height (meters).


If your BMI is less than 18.5, your weight is less than the standard.
Set the value 18.5 – 22.9 is normal weight.
Set the value 23.0 – 24.9 is fat.
A value greater than or equal to 30 is very fat.

Exercise cardio that focuses on burning fat 3 days a week, 20-30 minutes a week. Older people with underlying diseases should consult a doctor before exercising. For safety and benefit Health

Diet, cut down on greasy foods such as lean meats, fried foods.
Cut down on foods and beverages that are high in sugar, such as soft drinks, cookies, Thai desserts.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google
ติดตามข่าวสาร/แนะนำคำติชมได้ที่นี่ qiwojun.com

โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV

โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV นับเป็นอีกหนึ่งโรคทางเดินหายใจที่แพร่ระบาดในเด็กในช่วงฤดูฝนของทุกปี เป็นสาเหตุของการติดเชื้อในปอดและทางเดินหายใจ

โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV อาการจะปรากฏหลังจากสัมผัสกับเชื้อโรคประมาณ 4-6 วัน ถ้าเป็นเด็กโตหรือผู้ใหญ่ที่มีระบบภูมิคุ้มกันโรคที่แข็งแรงและหลอดลมขนาดใหญ่ อาการจะคล้ายกับเป็นหวัดทั่วไป คัดจมูก น้ำมูกไหล ไอแห้ง มีไข้ต่ำ เจ็บคอ ปวดหัวเล็กน้อย

ส่วนใหญ่จะหายภายใน 1 -2 สัปดาห์ แต่ในเด็กทารก เด็กคลอดก่อนกำหนด เด็กเล็กที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ หรือเป็นโรคหัวใจหรือโรคปอดแต่กำเนิด การติดเชื้อไวรัส RSV จะก่อให้เกิดอาการป่วยรุนแรงกว่า

เชื้อไวรัส RSV แพร่กระจายไปยังทางเดินหายใจส่วนล่างและทำให้เกิดโรคปอดบวมหรือโรคหลอดลมอักเสบได้โดยมีอาการไข้ ไออย่างรุนแรง หายใจเร็ว/ติดขัด

มีเสียงหวีด หอบ กล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกและผิวหนังของทารกจะบุ๋ม ตัวเขียวเนื่องจากขาดออกซิเจน

ในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส RSV หากลูกมีอาการน่าสงสัย ควรพาไปพบแพทย์ ซึ่งจะมีการเก็บเสมหะจากจมูกไปทดสอบหาเชื้อไวรัส RSV การรักษาจะรักษาตามอาการ

เช็ดตัว กินยาลดไข้ พ่นยาเคาะปอด ดูดเสมหะ การแพร่กระจายของไวรัส RSV คล้ายกับโรคทางเดินหายใจอื่น

ผ่านการจามหรือไอที่ก่อให้เกิดละอองเสมหะในอากาศ ผ่านการสัมผัสโดยตรง และผ่านการสัมผัสพื้นผิวที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ เช่น เด็กสัมผัสสิ่งของหรือของเล่นที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่  แล้วมาจับปาก จมูก

โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV

RSV is another common respiratory disease that is common among children during the rainy season every year. Causes lung and respiratory infections.

Symptoms will appear 4-6 days after exposure to an older child or adult with a strong immune system and large bronchi. Symptoms are similar to those of a common cold, stuffy nose, runny nose, dry cough, low fever, sore throat, mild headache.

Most will recover within 1 -2 weeks. Premature baby Young children with low immunity Or have heart disease or congenital lung disease RSV virus infection will lead to more severe illnesses.

RSV virus spreads to the lower airways and can cause pneumonia or bronchitis with symptoms of a fever. Severe cough Breathing fast / stuck

There is whistling, chest muscles and baby’s skin dent. Green body due to lack of oxygen.

At present, there is no vaccine against RSV infection. Should be taken to see a doctor The mucus is collected from the nose and tested for RSV virus, and treatment is symptomatically treated.

Wipe the body of the antipyretic medication, spray it, knock the lungs, suck up mucus, the spread of RSV virus is similar to other respiratory ailments.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google
ติดตามข่าวสาร/แนะนำคำติชมได้ที่นี่ qiwojun.com