โรคเครียด

โรคเครียด ภาวะที่ต้องเผชิญแรงกดดันจากเหตุการณ์ร้ายแรง ซึ่งภาวะดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการตอบสนองของร่างกายและจิตใจ ผู้ที่ผ่านเหตุการณ์ซึ่งก่อให้เกิดความเครียด จะเกิดอาการเครียดประมาณหนึ่งเดือน

หากเกิดอาการนานกว่านั้นจะกลายเป็นโรคเครียดหลังเกิดเหตุสะเทือนขวัญ

โรคเครียด เมื่อต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์อันตราย ร่างกายจะหลั่งสารสื่อประสาทที่ทำให้ร่างกายตอบสนองด้วยการสู้หรือหนี ส่งผลให้หัวใจเต้นเร็ว หายใจถี่ขึ้น กล้ามเนื้อหดตัว และความดันโลหิตสูงขึ้น ผู้ที่ป่วยเป็นโรคเครียดจะรู้สึกกลัว

หวาดระแวง หรือตื่นตระหนกหลังเผชิญสถานการณ์อันตราย ทั้งนี้ อาจรู้สึกวิตกกังวล ว้าวุ่น และฟุ้งซ่าน หรือฝันร้ายเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายครั้ง อย่างไรก็ตาม มนุษย์เราจะประสบภาวะเครียดจากสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป

อาการของโรคเครียด ผู้ที่ป่วยเป็นโรคเครียดมักเกิดอาการของโรคทันทีที่เผชิญสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความเครียด โดยจะเกิดอาการของโรคเป็นเวลานานหลายวันหรือหลายสัปดาห์

เห็นภาพเหตุการณ์ร้ายแรงซ้ำ ๆ ผู้ป่วยจะเห็นฝันร้าย หรือนึกถึงเหตุการณ์ร้ายแรงไม่ดีที่เคยเกิดขึ้นซ้ำ ๆ อยู่เสมอ

อารมณ์ขุ่นมัว อารมณ์หรือความรู้สึกของผู้ป่วยโรคเครียดมักแสดงออกมาในเชิงลบ ผู้ป่วยจะรู้สึกอารมณ์ไม่ดี มีความทุกข์ ไม่ร่าเริงแจ่มใสหรือรู้สึกไม่มีความสุข

มีพฤติกรรมแยกตัวออกมา ผู้ป่วยจะเกิดหลงลืมมึนงง ไม่มีสติหรือไม่รับรู้การมีอยู่ของตัวเอง หรือรู้สึกว่าเวลาเดินช้าลง

หลีกเลี่ยงสิ่งต่าง ๆ ผู้ป่วยจะหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้นึกถึงเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความเครียด ไม่ว่าจะเป็นผู้คน สถานที่ สิ่งของ กิจกรรม หรือบทสนทนาที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ

ไวต่อสิ่งเร้า ผู้ป่วยจะนอนหลับยาก โมโหหรือก้าวร้าว ไม่มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้

ความเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย
กล้ามเนื้อหดตัว ส่งผลให้ปวดหลัง เจ็บขากรรไกร รวมทั้งมีปัญหาเกี่ยวกับเอ็นตามกล้ามเนื้อ
ร่างกายตื่นตัวมาก ส่งผลให้ความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นเร็ว ใจสั่น เหงื่อออกที่ฝ่ามือ มือเท้าเย็น เวียนศีรษะ ปวดไมเกรน หายใจไม่สุด และเจ็บหน้าอก
อ่อนเพลีย
แรงขับทางเพศลดลง
ปวดท้อง หรือรู้สึกไม่สบายท้อง ซึ่งเกิดจากปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เช่น กรดไหลย้อน กรดในกระเพาะอาหาร ท้องอืด ท้องร่วง หรือท้องผูกมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับ

When faced with dangerous situations The body releases neurotransmitters that cause the body to respond by fighting or fleeing. Resulting in rapid heartbeat, shortness of breath, muscle contraction And blood pressure rises People with stressful illnesses feel fear.

Paranoia or panic after being exposed to dangerous situations may feel anxious, distracted, or have nightmares about multiple incidents.However, we humans experience stress from different situations.

Symptoms of stress disorder People suffering from stress disorder often develop symptoms of the disease immediately in the face of stressful situations. The symptoms of the disease will occur over a period of days or weeks.

Repeatedly visualizing serious events, the patient sees nightmares. Or always recalling serious and bad events that had happened repeatedly

Frustration Emotions or feelings of stressed patients are often negative. Patients feel in a bad mood, unhappy, cheerful or unhappy.

Has a separate behavior The patient will be forgetful and dizzy. Lack of consciousness or self-awareness Or feel that time slows down

Avoiding Things The patient avoids things that are reminiscent of the stressful event. Be it people, places, things, activities, or conversations about that subject.

Sensitive The patient will have difficulty sleeping. Angry or aggressive Unable to concentrate on anything

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

โรคผิวหนังโรคตาแดง

โรคผิวหนังโรคตาแดง ที่พบบ่อย โรคนํ้ากัดเท้า โรคผิวหนังจากเชื้อรา แผลพุพองเป็นหนอง เป็นต้น ซึ่งเกิดจากการยํ่านํ้าหรือแช่นํ้าที่มีเชื้อโรค หรือความอับชื้นจากเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ไม่สะอาด ไม่แห้งเป็นเวลานาน

โรคผิวหนังโรคตาแดง อาการ ในระยะแรกอาจมีอาการเท้าเปื่อย และเป็นหนอง ต่อมาเริมมีอาการคันตามซอกนิ้วเท้าและผิวหนังลอกออกเป็นขุย มีผื่น

ระยะหลังๆ ผิวหนังที่เท้าเกิดพุพอง นิ้วเท้าหนาและแตกอาจเกิดโรคแทรกซ้อน

การดูแลตนเองเบื้องต้น


ควรหลีกเลี่ยงการยํ่านํ้าโดยไม่จําเป็น
ถ้าจําเป็นต้องยํ่านํ้า ควรใส่รองเท้าบู๊ทกันนํ้า และควรล้างเท้าให้สะอาดด้วยนํ้าสบู่ และเช็ดให้แห้งเมื่อกลับเข้าบ้าน
สวมใส่ถุงเท้า รองเท้า และเสื้อผ้าที่สะอาดไม่เปียกชื้น
หลังยํ่านํ้าใช้นํ้าสะอาดใส่ถัง เกลือแกง 1 – 2 ช้อนชา แช่เท้า 10 นาที เช็ดให้แห้ง และหากมีอาการเท้าเปื่อย คัน ให้ทายารักษาตามอาการ
หากมีบาดแผล ควรใช้แอลกอฮอล์เช็ดแผล แล้วทาด้วยยาฆ่าเชื้อ เช่น เบตาดีน

โรคตาแดง เป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยเฉพาะในเด็กเล็ก เป็นโรคที่ไม่มีอันตรายรุนแรง เพราะส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัส แต่ถ้าไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่เริ่มเป็น อาจติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนได้

การติดต่อ
จากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย การสัมผัสโดยตรงกับนํ้าตา ขี้ตา นํ้ามูกของผู้ป่วย
จากการใช้สิ่งของเครื่องใช้ร่วมกับผู้ป่วย เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว หรือจากแมลงวัน แมลงหวี่ที่มาตอมตา

Dermatitis, conjunctivitis

Conjunctivitis skin disease . Fungal skin disease Purulent blisters, etc. caused by watering or immersion with germs Or dampness from unclean clothes Does not dry out for a long time

Symptoms At first, it may include stinging and purulent feet. Lately, the skin on the feet is blistered. Thick and cracked toes may cause complications.

Basic self-care
Avoid unnecessary dipping.
If swimming is necessary, do so. Should wear waterproof boots And should wash your feet thoroughly with soapy water Wipe dry when returning home. Wear clean socks, shoes and clothes that are not damp.
After swimming, use clean water in a bucket of table salt 1-2 teaspoons, soak your feet for 10 minutes. Wipe dry and if symptoms occur. Itchy feet, apply symptomatic treatment.
If there is a wound Always use rubbing alcohol. And dabbed with a disinfectant like betadine.

Conjunctivitis is highly contagious in both children and adults. Especially in young children Is a disease that is not severe Because most of them are caused by viruses But if not receiving treatment from the beginning Possible complications of bacterial infection.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

ไวรัสตับอักเสบ

ไวรัสตับอักเสบ ตับอักเสบ เป็นภาวะที่มีการอักเสบเกิดจากการทำลายเนื้อเยื่อ ทำให้การทำหน้าที่ต่างๆ ของตับผิดปกติ นำไปสู่การเจ็บป่วยไม่สบาย โรคตับอักเสบ เป็นโรคที่รู้จักกันมานาน ยังคงเป็นปัญหาทางสาธารณสุขทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยซึ่งผู้ป่วยโรคนี้ทุกวัย ทั้งชายและหญิง ส่วนใหญ่เป็นโรคตับอักเสบเฉียบพลัน ขณะที่ส่วนน้อยเป็นโรคตับอักเสบเรื้อรัง ซึ่งอาจมีภาวะแทรกซ้อนตามมา คือ โรคตับแข็ง และมะเร็งตับ

ไวรัสตับอักเสบ เป็นโรคที่รู้จักกันมานาน ยังคงเป็นปัญหาทางสาธารณสุขทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยซึ่งผู้ป่วยโรคนี้ทุกวัย ทั้งชายและหญิง ส่วนใหญ่เป็นโรคตับอักเสบเฉียบพลัน ขณะที่ส่วนน้อยเป็นโรคตับอักเสบเรื้อรัง ซึ่งอาจมีภาวะแทรกซ้อนตามมา คือ โรคตับแข็ง และมะเร็งตับ

ไวรัสตับอักเสบชนิด เอ การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด เอ เกิดจากการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อเข้าไป ผัก ผลไม้ และน้ำดื่ม ระยะฟักตัวของเชื้อนี้ ใช้เวลาประมาณ 2-6 สัปดาห์

มีอาการ จนถึงระยะที่มีอาการของโรค เชื้อไวรัสนี้จะทนอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นาน ทำให้พบมีการระบาดในชุมชน กลุ่มคนที่รวมกันตาม โรงเรียน หอพัก ค่ายทหาร

Hepatitis Hepatitis is an inflammatory condition caused by tissue damage. Make various functions Abnormal liver function Leading to illness, discomfort, hepatitis is a long known disease. It is still a global public health problem. Including Thailand, where patients with this disease of all ages Both men and women Most of them develop acute hepatitis. While a minority of them have chronic hepatitis. Which may have complications following cirrhosis and liver cancer

Hepatitis is a long known disease. It is still a global public health problem. Including Thailand, where patients with this disease of all ages Both men and women Most of them develop acute hepatitis. While a minority of them suffer from chronic hepatitis. Which may have complications following cirrhosis and liver cancer

Hepatitis A Hepatitis A infection is caused by ingestion of contaminated food, vegetables, fruit and drinking water. It takes about 2-6 weeks.

Have symptoms until the stage of the disease This virus will survive in the environment for a long time. Causing an outbreak in the community A group of people gathered in schools, dormitories, military camps

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

โรคที่มีอันตรายถึงชีวิต

โรคที่มีอันตรายถึงชีวิต โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคที่พบบ่อยในคนทุกเพศทุกวัย พบได้เกือบทั้งปี เพราะไทยอยู่ในเขตร้อนชื้น แต่จะเป็นมากในช่วงฤดูฝน ซึ่งบางปีอาจจะพบการระบาด

โรคที่มีอันตรายถึงชีวิต โรคไข้หวัดใหญ่

ของอาการไข้ที่เกิดขึ้นเฉียบพลัน แพทย์มักจะให้การวินิจฉัยเด็กที่มีอาการตัวร้อนมา 2 – 3 วัน โดยไม่มีอาการอย่างอื่นชัดเจนว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดใหญ่แตกต่างจากไข้หวัดธรรมดาตรงที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

อาการหลัก ๆ เด็กจะมีไข้ ปวดหัว ปวดเมื่อยตามตัวและกล้ามเนื้อ ไอหรือเจ็บคอ ซึ่งเด็กอายุน้อยกว่า 5 ขวบ ผู้สูงวัยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องจะมีโอกาสเสี่ยงและมีอาการรุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่น

โรคที่มีอันตรายถึงชีวิต โรคมือเท้าปาก เกิดจากเชื้อไวรัส (Enterovirus 71, Coxsackie) พบได้ประปรายตลอดทั้งปี แต่จะพบมากในฤดูฝน สำหรับกลุ่มอาการของโรค เด็กจะมีไข้ ผื่น ตุ่มน้ำใสตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า แผลในปาก

กระพุ้งแก้ม ลิ้น เหงือก บางรายอาจมีผื่นที่ขาและก้นร่วมด้วย พบมากในเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 3 ปี (อนุบาลถึงประถม) อาการมักหายได้เองภายใน 3 – 10 วัน สามารถติดต่อทางการไอ จาม น้ำลาย หรืออุจจาระ มีระยะฟักตัว 3 – 6 วัน พบเชื้อทางน้ำลาย 2 – 3 วัน ก่อนมีอาการ จนถึง 1 – 2 สัปดาห์หลังมีอาการ

ถ้าเป็นแล้วเด็กบางคนจะรับประทานอาหารและน้ำไม่ค่อยได้ เพราะเจ็บปากมาก ซึ่งแม้แต่น้ำลายก็ไม่ยอมกลืน ทำให้เกิดภาวะขาดน้ำ อย่าให้เด็กมีไข้สูงเกินไป เพราะอาจจะชักได้ บางรายอาจมีภาวะแทรกซ้อนตามมา โดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี

สมองอักเสบ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ คุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกตอาการ เมื่อผิดปกติต้องรีบพาพบแพทย์ทันที

โรคที่มีอันตรายถึงชีวิต โรคไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่มี ยุงลาย เป็นพาหะนำโรค มีโอกาสเป็นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด ถ้าได้รับเชื้อแล้วจะมีไข้สูงเกิน 3 วันขึ้นไป ตาและหน้าจะเริ่มแดง มีความรู้สึกอ่อนเพลีย และปวดท้อง

โรคไข้เลือดออก

A life threatening disease Flu is common in people of all ages. Found almost all year. Because Thailand is in the tropics But it will be a lot during the rainy season Which in some years there will be an epidemic.

Of a fever that occurs suddenly. Doctors often diagnose children who have heat for a few days without the obvious symptoms of the flu. Flu differs from the common cold in that it causes complications and can be life threatening.

Main symptoms Children have fever, headache, body aches and muscles, cough or sore throat. Children under the age of 5, elderly 60 or older, or immunocompromised are more likely. More risky and severe than other groups.

Life threatening disease

Hand, foot and mouth disease is caused by a virus (Enterovirus 71, Coxsackie) and is found sporadic throughout the year. But will be found in the rainy season For the syndrome, children will have fever, rash, blisters on the palms, soles of the feet, mouth ulcers.

Buccal, tongue, and gums may also develop rashes on the legs and buttocks. It is most common in children aged 6 months to 3 years (kindergarten to primary school). Symptoms usually disappear within 3 – 10 days. It can be contracted through coughing, sneezing, saliva or feces. The incubation period is 3 – 6 days. Symptoms last 1 to 2 weeks after the symptoms appear.

If so, some children will not be able to eat or drink. Because it hurts my mouth so much That even the saliva would not swallow Causing dehydration Do not let the child have a high fever. Because it may be seized Some people may have complications that follow. Especially children under 5 years old.

Encephalitis Meningitis Parents must observe the symptoms. When abnormal, you must see a doctor immediately.

Dengue fever Dengue fever is a disease borne by Aedes mosquitoes. There are opportunities for both children and adults. Whether in Bangkok Or other provinces If you have been infected, you will have a high fever for more than 3 days, your eyes and face will become red. There is a feeling of weakness and abdominal pain.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

โรคไขกระดูกฝ่อ

โรคไขกระดูกฝ่อ ไขกระดูกทำหน้าที่ในการสร้างเม็ดเลือดต่างๆ ส่วนใหญ่จะมีอาการแบบค่อยเป็นค่อยไป เช่น มีอาการซีด อ่อนเพลีย มีจุดแดงช้ำตามตัว มีเลือดออก

โรคไขกระดูกฝ่อ เลือดกำเดา เลือดออกออกตามไรฟัน อาเจียนเป็นเลือด ถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะเป็นเลือด เลือดออกในตา เลือดออกในสมอง

เพราะถ้าหากไขกระดูกไม่สามารถสร้างเม็ดเลือดได้จะส่งผลให้เกิดภาวะเลือดจางและจะทำให้เกิดภาวะเลือดออกง่าย การตกเลือด หรือการติดเชื้อรุนแรงจนกลายเป็นโลหิตเป็นพิษ รวมทั้งถ้าไม่สามารถสร้างเม็ดเลือดขาวได้ก็จะทำให้ร่างกายอ่อนแอ

ติดเชื้อง่ายซ้ำซ้อนอาจทำให้มีไข้เรื้อรังร่วมกับการติดเชื้อของอวัยวะต่างๆ จากโรคติดเชื้อร่วมด้วย ตับ ม้าม หรือต่อมน้ำเหลืองจะไม่โตในผู้ป่วยโรคนี้ ถ้าโตอาจเป็นอาการของมะเร็งเม็ดเลือดขาว หรือมีสาเหตุอื่นๆ ร่วมด้วย

สาเหตุของการเกิดภาวะไขกระดูกฝ่อ สามารถเกิดได้ 2 แบบ เกิดจากการทานยาบางชนิด เช่น ยาแก้อักเสบ ยากันชัก ยาต้านมาลาเรีย ซึ่งยาเหล่านี้อาจทำให้ไขกระดูกเสื่อมได้ รวมถึงสารเคมีต่าง ๆ ที่ใช้กันเป็นประจำภายในบ้าน

ยาฉีดยุง ยาฆ่าแมลง รวมทั้งน้ำมันเบนซินหรือกาว หากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการใช้สารเคมีเป็นประจำ หรือได้รับสารเคมีต่างๆ

เกิดจากการติดเชื้อต่างๆ เช่น โรคไวรัสตับอักเสบ หรือโรคเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคในเด็กหลายๆ

Bone marrow atrophy

Bone marrow atrophy The bone marrow acts on various blood cells. Most will have gradual symptoms such as pale, fatigue, red spots and bruising on the body. Have bleeding

Nosebleed Scurvy Vomiting blood Blood in the eyes, defecation or urine, hemorrhage in the brain

If the bone marrow is unable to make blood cells, this will lead to anemia and can lead to easy bleeding, bleeding, or a severe infection that leads to septicemia. Plus, if you can’t make white blood cells, your body will be weak.

Repeated infection can lead to chronic fever and other organ infections. From infectious diseases with liver, spleen or lymph nodes are not enlarged in patients with this disease. If grown, it may be a symptom of leukemia. Or have other reasons. ufa1668

The cause of bone marrow atrophy. There are two possible causes. This is caused by taking certain medications such as anti-inflammatory drugs, anticonvulsants, anti-malaria drugs. Which these drugs can cause degeneration of the bone marrow Including various chemicals used regularly in the home

Mosquito spray, pesticides, including benzene or glue. If in an environment with regular chemical use Or received various chemicals

Caused by infections such as hepatitis. Or viral diseases that cause many diseases in children.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

โรคติดเชื้อทางเดินอาหารจากไวรัสโรต้า

โรคติดเชื้อทางเดินอาหารจากไวรัสโรต้า ท้องเสีย,ลำไส้อักเสบ เกิดขึ้นได้จากเชื้อหลายชนิดแต่การติดเชื้อไวรัสเป็นสาเหตุส่วนใหญ่

โรคติดเชื้อทางเดินอาหารจากไวรัสโรต้า ซึ่งเชื้อไวรัสที่พบบ่อยที่สุดคือเชื้อไวรัสโรต้า พบเชื้อไวรัสตัวอื่นๆ โนโรไวรัส เอนเทอโรไวรัสและอดีโนไวรัส

ไวรัสโรต้า เป็น ไวรัสในกลุ่มอาร์เอ็นเอ (double-stranded RNA viruses) มี 9 สายพันธ์ใหญ่คือ A ถึงI สายพันธุ์ A พบบ่อยสุด ซึ่งมีสายพันธุ์ย่อยแบ่งตามโปรตีนบนผิวเซลล์คือ G และ P สายพันธุ์ย่อยที่พบบ่อยคือ G1,G2,G3,G4,G9

อาการของโรคติดเชื้อทางเดินอาหาร หลังรับเชื้อไวรัสโรต้า มีระยะฟักตัว 2 วัน จะเริ่มมีอาการ อาเจียน ไข้สูง ในเด็กเล็กอาจมีอาการชักจากไข้สูงได้ ปวดท้อง ถ่ายเหลวเป็นน้ำ เบื่ออาหาร พบอาการหวัดร่วมด้วย

จะมีอาการ 3-8 วัน อาการแทรกซ้อนที่พบบ่อยคือภาวะขาดน้ำ ขาดเกลือแร่ โดยผู้ป่วยจะมีอาการ ริมฝีปากแห้ง ลิ้นแห้ง ใต้ตาลึกโบ๋ ร้องไห้ไม่มีน้ำตาไหล ปัสสาวะน้อย อ่อนเพลีย

Infectious diseases caused by rotavirus Diarrhea, enteritis It can occur from a variety of infections, but viral infections are the most common cause.

Gastrointestinal infections in children Which the most common virus is rotavirus Other viruses were found, norovirus, enterovirus and adenovirus.

Rotavirus is an RNA virus. (double-stranded RNA viruses) There are nine major strains: A to I. Strains A are most common, with subspecies classified according to cell surface proteins G and P. The most common subspecies are: G1, G2, G3, G4, G9

Symptoms of gastrointestinal infections There is an incubation period of 2 days after exposure to the virus, vomiting, high fever in young children, may develop seizures from high fever, abdominal pain, watery diarrhea, loss of appetite, cold symptoms. ufa1668

Symptoms are 3-8 days. The most common complication is dehydration, dehydration, with the patient having dry lips, dry tongue under the eyes, deep crying, no tears, less urine, fatigue

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google
ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

อหิวาตกโรค

อหิวาตกโรค เป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหารจากแบคทีเรียชนิดเฉียบพลัน เริ่มด้วยอาการถ่ายอุจจาระเป็นน้ำอย่างมากโดยไม่มีอาการปวดท้อง บางรายอุจจาระขาวขุ่นเหมือนน้ำซาวข้าว

บางครั้งมีคลื่นไส้ อาเจียน สูญเสียน้ำอย่างรวดเร็วจนเกิดภาวะเป็นกรดในเลือด และการไหลเวียนโลหิตล้มเหลว สำหรับเชื้อโรคอุจจาระร่วงอย่างแรง(อหิวาตกโรค)

ผู้ป่วยอาจไม่มีอาการเลยก็ได้ ในรายรุนแรงน้อยอาจพบแต่อาการถ่ายเป็นน้ำ พบได้บ่อยในเด็ก ในรายที่มีอาการรุนแรงและไม่ได้รับการรักษาผู้ป่วยอาจตายในเวลา 2-3 ชั่วโมง

การวินิจฉัยโรคใช้วิธีการเพาะเชื้อจากอุจจาระหรือดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิด darkfield หรือ phase contrast จะเห็นลักษณะการเคลื่อนที่แบบเฉพาะของเชื้อ Vibrio ซึ่งจะถูกยับยั้งด้วย antiserum จำเพาะ ในพื้นที่ที่เกิดการติดเชื้อใหม่ๆ

การแยกเชื้อต้องยืนยันด้วยการทดสอบทางชีวเคมีเบื้องต้น ถ้าเป็นไปได้ควรทดสอบดูด้วยว่าเชื้อโรคผลิตสารพิษด้วยหรือไม่ ในพื้นที่ที่ไม่ใช่เขตโรคประจำถิ่น เชื้อที่แยกได้จากผู้ป่วยที่ต้องสงสัยรายแรกๆ ต้องยืนยันโดยการทดสอบทางชีวเคมีและซีโรโลยี่ที่เหมาะสมและสารพิษที่เชื้อสร้างขึ้นด้วย

อหิวาตกโรค

Cholera is an acute bacterial gastrointestinal infection. It started with a lot of watery defecation without abdominal pain. In some cases, the stool is cloudy white like washing powder.

Sometimes there is nausea, vomiting, rapid loss of water and acidosis. And blood circulation failure For severe diarrhea (cholera)

Patients may have no symptoms at all. In less severe cases, may experience watery diarrhea. More common in children In severe cases and left untreated, the patient may die in a few hours.

Diagnosis is carried out by fecal incubation or darkfield microscopy or phase contrast to see the specific motility of Vibrio, which is suppressed by a specific antiserum in the newly infected area. ufa1668

Isolation must be confirmed with preliminary biochemical testing. If possible, testing should be done to see if germs produce toxins as well. In non-endemic areas The infection was isolated from the first suspected patients. This must be confirmed by appropriate biochemical and serological tests and the toxin produced by the bacteria

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

โรคคอตีบสาเหตุและอาการ

โรคคอตีบสาเหตุและอาการ เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่มีความรุนแรง มักจะมีผลต่อเยื่อบุจมูกและลำคอ หรืออาจเกิดกับผิวหนังได้ในบางราย โดยคอตีบเป็นโรคที่ติดต่อกันได้ง่ายผ่านทางการไอและจาม หรือการสัมผัสกับผู้ป่วยโรคคอตีบ

โรคคอตีบสาเหตุและอาการ สัญญาณและอาการของคอตีบมักจะเกิดขึ้นหลังจากได้รับเชื้อ 2-5 วัน ซึ่งอาจเกิดอาการเป็นแผลและมีเยื่อบุสีเทาเกิดขึ้นที่ในลำคอและบริเวณต่อมทอนซิล มีไข้สูงตั้งแต่ 38 องศาเซลเซียส ขึ้นไป หนาวสั่น รู้สึกเมื่อยล้า อ่อนเพลีย มีอาการปวดศีรษะ มีน้ำมูก มีอาการเจ็บคอ ไอ เสียงแหบ

สาเหตุที่เกิดโรคคอตีบ เชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคคอตีบ คือ Corynebacterium Diphtheriae โดยเชื้อตัวนี้มักพบว่ามีการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนเชื้อขึ้นบริเวณเยื่อบุที่คอ และสามารถแพร่กระจายเชื้อได้ผ่านทาง 3 ทาง ทางอากาศ ของใช้ส่วนตัวที่ปนเปื้อนเชื้อ ของใช้ภายในบ้านที่ปนเปื้อนเชื้อ

การรักษาคอตีบ โรคคอตีบเป็นโรคที่มีความรุนแรง มีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาทันทีหากแพทย์สงสัยว่าเป็นโรค โดยที่ไม่ต้องรอการยืนยันจากการทดลองเพาะเชื้อ โดยการรักษาโรคคอตีบในปัจจุบัน

การใช้ยาต้านพิษ ใช้ยาต้านพิษเพื่อหยุดพิษที่ผลิตจากแบคทีเรียที่กำลังโจมตีร่างกาย เมื่อแพทย์คาดว่าคนไข้เป็นโรคคอตีบ แพทย์จะฉีดยาต้านพิษนี้เข้าทางหลอดเลือดดำหรือกล้ามเนื้อ

การใช้ยาปฏิชีวนะ โรคคอตีบสามารถรักษาได้ด้วยการใช้ยาปฏิชีวนะ เพนิซิลิน (Penicillin) เพื่อฆ่าและกำจัดเชื้อแบคทีเรียในร่างกาย

ภาวะแทรกซ้อนของคอตีบ การอุดกั้นของทางเดินหายใจ หายใจลำบาก ปอดติดเชื้อ และมีภาวะระบบหายใจล้มเหลวตามมา สร้างความเสียหายให้กับระบบประสาท (Polyneuropathy) และเป็นอัมพาต ทำให้มีกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ (Myocarditis) และมีโอกาสหัวใจวาย

Diphtheria causes and symptoms

Diphtheria causes and symptoms Is a contagious disease caused by bacteria that are virulent It usually affects the mucous membranes of the nose and throat. Or may occur with the skin in some cases Diphtheria is easily transmitted through coughing and sneezing. Or exposure to diphtheria patients ufathai

Symptoms of diphtheria Signs and symptoms of diphtheria usually appear 2-5 days after exposure, where sores and gray mucosa may develop in the throat and tonsils. High fever from 38 degrees Celsius or more, chills, feeling tired, weak, headache, runny nose, sore throat, cough, hoarseness

Causes of diphtheria The bacteria that cause diphtheria is Corynebacterium Diphtheriae, which is often found to multiply in the mucosa of the throat. And can spread the infection via 3 airways, personal items contaminated with infection Household items contaminated with bacteria

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสาร/แนะนำคำติชมได้ที่นี่ qiwojun

สาเหตุการเกิดโรคติดต่ออันตราย

สาเหตุการเกิดโรคติดต่ออันตราย โรคเฮอร์แปงไจน่า เกิดจากการติดเชื้อไวรัสกลุ่ม Enterovirus ชนิดเดียวกับโรคมือ เท้า ปาก แต่แตกต่างตรงอาการโรคเฮอร์แปงไจน่า จะมีแผลเฉพาะที่ปากเท่านั้น ในบริเวณเพดานอ่อน ลิ้นไก่ ต่อมทอนซิล และในโพรงคอหอยด้านหลัง

รวมถึงอาการไข้สูงถึง 39.5-40 องศาเซลเซียส ขณะที่มือเท้าปาก อาการจะมีแผลกระจายอยู่ทั่วปากและผื่นที่มือ เท้า ซึ่งไข้จะไม่สูง โรคเฮอร์แปงไจน่าติดต่อลักษณะเดียวกับโรคมือ เท้า ปาก จากการสัมผัสกับเสมหะ น้ำมูก น้ำลายที่มีเชื้อ จึงมักจะระบาดในเด็กวัยอนุบาลที่อยู่ในใช้สิ่งของ

ในการรักษายังไม่มียาฆ่าเชื้อไวรัสโดยเฉพาะ ใช้วิธีรักษาบรรเทาตามอาการ โดยทั่วไปโรคเฮอร์แปงไจน่าไม่รุนแรง สามารถหายเองได้ อาจต้องเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนในเด็ก เช่นรับประทานอาหารไม่ได้ หายใจหอบ

ท้องเสียจากการติดเชื้อโนโรไวรัส มักระบาดในฤดูหนาว ทำให้เกิดอาการอักเสบที่กระเพาะอาหาร มีอาการคล้ายอาหารเป็นพิษ คืออาเจียนรุนแรง ปวดมวนท้อง ท้องเสีย ไข้ต่ำๆ มีระยะฟักตัว 12-48 ชั่วโมง หากเด็กเล็กป่วย อาจมีอาการรุนแรงทำให้เกิดอาการขาดน้ำ

จึงควรรีบพบแพทย์ เพื่อให้สารละลายเกลือแร่หรือน้ำเกลือ และรักษาตามอาการเชื้อโนโรไวรัส แพร่ระบาดผ่านการสัมผัสทางอาหารและน้ำดื่มที่ปนเปื้อน รวมถึงการสัมผัสผู้ป่วยโดยตรง

Causes of dangerous communicable diseases

Causes of dangerous communicable diseases Herpangina disease It is caused by the same type of Enterovirus infection as Hand, Foot and Mouth Disease, but differs in that of Herpangina. There will be sores on the mouth only. In the soft palate, uvula, tonsils and in the posterior pharyngeal cavity

Including fever up to 39.5-40 degrees Celsius, while hands, feet, and mouth Symptoms are scattered across the mouth and a rash on the hands and feet where the fever is not high Herpangina is contagious, similar to hand, foot and mouth disease.

In the treatment, there is no specific antiviral drug. Use symptomatic remedies Herpangina is generally mild. Can recover by itself May need to watch for complications in children For example, unable to eat food, breathless

Diarrhea from norovirus infection Often outbreaks in winter Causing stomach inflammation Having symptoms similar to food poisoning Is severe vomiting, abdominal pain, diarrhea, low fever, with an incubation period of 12-48 hours. May have severe symptoms causing symptoms of dehydration.

Therefore should seek medical advice To make a solution of mineral salts or brine And treat symptoms of norovirus It is spread through contact with contaminated food and drinking water. Including direct contact with the patient ufathai

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google
ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

สาเหตุการเกิดโรคติดต่ออันตราย

โรคที่เกิดจากความผิดปกติของพันธุกรรม

โรคที่เกิดจากความผิดปกติของพันธุกรรม สามารถถ่ายทอดภายในครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นได้ และก่อให้เกิดความผิดปกติตั้งแต่กำเนิด ซึ่งบางครั้งความผิดปกตินี้ก็ส่งผ่านทางพ่อแม่ที่เป็นพาหะสู่รุ่นลูก แต่ก็มีอีกไม่น้อยที่เกิดจากความผิดพลาดในกระบวนการเติบโตของตัวอ่อนในครรภ์มารดา

โรคทางพันธุกรรมนี้ส่วนใหญ่แล้วไม่สามารถป้องกันได้ตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ จะตรวจพบรวมทั้งหาทางรักษาได้ก็ต่อเมื่อทารกคลอดออกมาแล้ว การวินิจฉัยและรักษาได้ทันท่วงทีจะช่วยให้ทารกน้อยมีโอกาสเติบโตได้อย่างปกติ ผลที่เสียที่จะเกิดขึ้นตามมามีตั้งแต่ความพิการ จนถึงการเสียชีวิตได้

โรคที่เกิดจากความผิดปกติของพันธุกรรม ภาวะพร่องเอนไซม์จีซิกส์พีดี หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโรคแพ้ถั่วปากอ้า โรคนี้เป็นความผิดปกติทางพันธุกรรม ทำให้ร่างกายขาดเอนไซม์ที่ช่วยให้เซลล์เม็ดเลือดแดงทำงานได้เป็นปกติ จึงอาจส่งผลให้เซลล์เม็ดเลือดแดงสลายตัวจนเกิดภาวะโลหิตจาง ผู้ที่ป่วยส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการเจ็บป่วยบางรายอาจมีอาการผิดปกติ

อ่อนเพลีย ตัวเหลืองตาเหลืองหายใจไม่อิ่ม โดยอาการมักเกิดขึ้นหลังมีภาวะติดเชื้อ รวมทั้งเมื่อได้รับอาหารหรือยาบางชนิด ผู้ป่วยมีอาการไม่รุนแรงนักก็มักหายเป็นปกติภายในไม่กี่สัปดาห์หลังได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมสารกระตุ้นที่ทำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงแตกที่พบกันบ่อย ได้แก่ ยาบางชนิด ยาซัลฟา ยารักษาโรคมาลาเรีย คลอแรมเฟนิคอล รวมทั้งการบูร ลูกเหม็น และถั่วปากอ้า เป็นต้นเพราะโรคนี้เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม x คนไข้ส่วนใหญ่จึงเป็นเพศชาย

Diseases caused by genetic disorders Can be transmitted within the family from generation to generation And cause birth defects This disorder is sometimes transmitted through the parent parent to the next generation of children. But more and more are caused by errors in the fetus in the mother’s womb.

Most of the time, this genetic disease cannot be prevented from parents. It can be detected and treated only after the baby has been born. Timely diagnosis and treatment will give the baby a chance to grow normally. The adverse effects that will follow range from disability. Until death

Hypothyroidism Also known as broad bean allergy disease This disease is a genetic disorder. Causing the body to lack enzymes that help red blood cells work normally It may result in the breakdown of red blood cells leading to anemia. Most of the sick people do not show any signs of illness, some may have unusual symptoms.

สารกระตุ้นที่ทำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงแตกที่พบกันบ่อย ได้แก่ ยาบางชนิด ยาซัลฟา ยารักษาโรคมาลาเรีย คลอแรมเฟนิคอล รวมทั้งการบูร ลูกเหม็น และถั่วปากอ้า เป็นต้นเพราะโรคนี้เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม x คนไข้ส่วนใหญ่จึงเป็นเพศชาย

The most common stimulants that cause red blood cells include certain drugs, sulfa drugs, malaria drugs. Chloramphenicol Including camphor, mothballs and broad beans Etc. Because this disease is caused by an abnormality of the x chromosome, most of the patients are male.

Weakness, yellowing, yellow eyes, lack of breath The symptoms usually occur after an infection. ufathai

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

โรคที่เกิดจากความผิดปกติของพันธุกรรม

โรคซึมเศร้า