โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ

โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ เป็นการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะที่มักเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินปัสสาวะ จนทำให้เกิดความผิดปกติขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เกิดกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย

ท่อปัสสาวะของผู้หญิงจะสั้น และอยู่ใกล้ทวารหนักซึ่งเป็นแหล่งที่มีเชื้อโรคมาก เชื้อโรคบริเวณดังกล่าวจึงเข้าทางท่อปัสสาวะของผู้หญิงได้ง่ายกว่าผู้ชาย

สาเหตุของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ การติดเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินปัสสาวะ โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรีย เอสเชอริเชีย โคไล หรือ อีโคไล เคล็บซิลลา สูโดโมแนส เอนเทอโรแบกเตอร์

เชื้อเหล่านี้จะมีอยู่มาก ที่บริเวณรอบทวารหนัก สามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายทาง การมีเพศสัมพันธ์ การทำความสะอาดหลังถ่ายอุจจาระไม่ถูกวิธี

การใช้ผ้าอนามัแบบสอดหรือการใช้ผ้าอนามัยแบบสอด หรือการสวนปัสสาวะ นอกจากนี้ อาจเกิดได้จากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่เชื้อแบคทีเรีย แต่มักเกิดได้น้อยมาก เช่น เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบแบบเรื้อรัง การใช้ยา

อาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ มีอาการขัดเบา คือ ถ่ายปัสสาวะกะปริดกะปรอย(ปัสสาวะทีละน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง) มีอาการคล้ายถ่ายปัสสาวะไม่สุด

รู้สึกปวดบริเวณท้องน้อยหรือหัวหน่าว ปวดแสบ ขัด ขณะปัสสาวะโดยเฉพาะตอนปัสสาวะสุดปัสสาวะขุ่น บางครั้งมีกลิ่นผิดปกติ ในรายที่เป็นมากอาจปัสสาวะมีเลือดปน มักไม่มีไข้(ยกเว้นถ้ามีกรวยไตอักเสบร่วมด้วย ผู้ป่วยจะมีไข้สูง หนาวสั่น ปัสสาวะสีขุ่น และมีอาการปวดเอวร่วมด้วย) ในเด็กเล็กอาจมีอาการปัสสาวะ รดที่นอน และอาจมีไข้เบื่ออาหาร อาเจียนร่วมด้วย

Cystitis It is an inflammation of the bladder that is often caused by a bacterial infection of the urinary tract. Until causing a malfunction Most of which occur in women than men.

A woman’s urethra is short. And near the anus Such germs are therefore more likely to enter through the urethra than men.

Causes of cystitis Bacterial infection of the urinary tract Especially bacteria Escherichia coli or E.

These infectious agents are abundant. In the area around the anus Can enter the body in many ways Having sex Incorrect cleaning after defecation

Using an analog towel or using a tampon Or urinary catheterization may also be caused by causes other than bacteria But often occurs very rarely, such as chronic cystitis, drug use

Symptoms of cystitis There is a symptom of persistent urination (urinating little by little But often) symptoms similar to urination

Pain in the epigastric or pubic area, burning pain, intermittent urination, especially when urinating at the end of cloudy urine Sometimes there is an unusual smell In very severe cases, urine may have blood in the urine. Often without fever (except if you The patient has a high fever, chills, cloudy urine. And lumbago) in young children may have bedwetting symptoms and may have fever, anorexia. Vomiting with

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ

การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี โรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดบี สามารถติดต่อทางเลือด น้ำเชื้อ และน้ำหลั่งอย่างอื่น เช่น น้ำเหลือง โดยสามารถรับเชื้อได้

การมีเพศสัมพันธ์กับคนที่มีเชื้อโดยไม่ได้สวมถุงยางอนามัย
การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน
การใช้เข็มสักตามตัวหรือสีที่ใช้สักตามตัวร่วมกัน และการเจาะหู
การใช้แปรงสีฟัน มีดโกน ที่ตัดเล็บร่วมกัน
การติดเชื้อขณะคลอดจากแม่ที่มีเชื้อ

ระยะเฉียบพลัน อาการไข้ ตัวเหลืองตาเหลือง ปวดท้องใต้ชายโครงขวา อาการอื่นๆ ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ผื่น ปวดข้อ

ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการรุนแรง เกิดจากการที่เซลล์ตับถูกทำลายเป็นจำนวนมาก ในกรณีนี้อาจทำให้เกิดภาวะตับวายได้

ระยะเรื้อรัง พาหะ คือ ผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย ผู้ป่วยจะไม่มีอาการแต่สามารถแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้ ผลการตรวจเลือดพบค่าการทำงานของตับอยู่ในเกณฑ์ปกติ ดังนั้นก่อนแต่งงานหรือมีเพศสัมพันธ์ควรตรวจหาไวรัสตับอักเสบบีก่อน

Hepatitis B infection Diseases caused by type B virus infection Can be transmitted through blood, semen and other secretions such as lymph, which can be infected.

Having sex with an infected person without wearing a condom
Sharing needles
The use of tattoo needles according to the body or the color used together and the ear piercing.
Sharing a toothbrush, razor, nail clipper
Childbirth infection from an infected mother

Acute phase, yellow fever, yellow eyes Abdominal pain under the right skeleton Other symptoms include nausea, vomiting, loss of appetite, fatigue, rash, joint pain.

Some patients may have severe symptoms. Caused by a large number of liver cells damage. In this case, liver failure may occur.

Chronic carrier is a patient who has hepatitis B virus in the body. Patients will have no symptoms, but can infect others. The blood test showed that the liver function was normal. Therefore, before marriage or having sex, you should check for hepatitis B first.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV

โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV นับเป็นอีกหนึ่งโรคทางเดินหายใจที่แพร่ระบาดในเด็กในช่วงฤดูฝนของทุกปี เป็นสาเหตุของการติดเชื้อในปอดและทางเดินหายใจ อาการจะปรากฏหลังจากสัมผัสกับเชื้อโรคประมาณ 4-6 วัน

ถ้าเป็นเด็กโตหรือผู้ใหญ่ที่มีระบบภูมิคุ้มกันโรคที่แข็งแรงและหลอดลมขนาดใหญ่ อาการจะคล้ายกับเป็นหวัดทั่วไป เช่น คัดจมูก น้ำมูกไหล ไอแห้ง มีไข้ต่ำ เจ็บคอ ปวดหัวเล็กน้อย ซึ่งส่วนใหญ่จะหายภายใน 1 -2 สัปดาห์ แต่ในเด็กทารก เด็กคลอดก่อนกำหนด

เด็กเล็กที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ หรือเป็นโรคหัวใจหรือโรคปอดแต่กำเนิด การติดเชื้อไวรัส RSV จะก่อให้เกิดอาการป่วยรุนแรงกว่า เพราะเชื้อไวรัส RSV แพร่กระจายไปยังทางเดินหายใจส่วนล่างและทำให้เกิดโรคปอดบวมหรือโรคหลอดลมอักเสบได้โดยมีอาการไข้ ไออย่างรุนแรง หายใจเร็ว/ติดขัด มีเสียงหวีด หอบ กล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกและผิวหนังของทารกจะบุ๋ม ตัวเขียวเนื่องจากขาดออกซิเจน

ในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส RSV หากลูกมีอาการน่าสงสัย ควรพาไปพบแพทย์ ซึ่งจะมีการเก็บเสมหะจากจมูกไปทดสอบหาเชื้อไวรัส RSV การรักษาจะรักษาตามอาการเช่น เช็ดตัว กินยาลดไข้ พ่นยาเคาะปอด ดูดเสมหะ การแพร่กระจายของไวรัส RSV

คล้ายกับโรคทางเดินหายใจอื่น คือผ่านการจามหรือไอที่ก่อให้เกิดละอองเสมหะในอากาศ ผ่านการสัมผัสโดยตรง และผ่านการสัมผัสพื้นผิวที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ เช่น เด็กสัมผัสสิ่งของหรือของเล่นที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ แล้วมาจับปาก จมูก หรือตาของตัวเอง

RSV Respiratory Tract Infection RSV Respiratory Infection is another common respiratory disease that is widespread in children during the rainy season every year. It is the cause of lung and respiratory infections. Symptoms appear 4-6 days after exposure to the disease.

If it’s an older child or adult with a strong immune system and a large trachea Symptoms are similar to those of a common cold, such as stuffy nose, runny nose, dry cough, low fever, sore throat, mild headache. Most will disappear within 1-2 weeks, but in infants. Premature baby

Young children with low immunity Or have heart disease or congenital lung disease RSV infection will lead to more serious illness. This is because the RSV virus spreads to the lower airways and can cause pneumonia or bronchitis with symptoms of fever. Severe cough Rapid / stuck in breathing, wheezing sounds, the muscles in the chest and skin of the baby are dent. Cyanosis due to lack of oxygen

There is currently no vaccine to prevent RSV infection if your child has any suspicious symptoms. Should be taken to see a doctor The mucus is collected from the nose to be tested for RSV virus. Treatment will be treated according to symptoms such as wiping the body, antipyretic medication, spraying, knock on lungs, suctioning of mucus, spread of RSV virus.

Similar to other respiratory diseases Is through sneezing or coughing that produces sputum droplets in the air

ขอขอบคุณข้อมูลได้ที่ Google

โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV

เริม

เริม เป็นโรคติดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งของผิวหนังและเยื่อเมือกต่างๆ ในร่างกาย ซึ่งการติดต่อของโรคเริม เกิดจากการได้รับเชื้อไวรัสจากการสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วยโรคเริม

เริม สัมผัสโดนน้ำเหลืองจากตุ่มโรคเริม การดื่มน้ำแก้วเดียวกันกับผู้ป่วย,การใช้ลิปติกแท่งเดียวกับผู้ป่วยหรือ มีน้ำเหลืองติดอยู่ สามารถติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์

เมื่อได้รับเชื้อโรคเริมในครั้งแรก เชื้อไวรัสจะเข้ามาสะสมในปมเส้นประสาท โดยที่ยังไม่แสดงอาการ แต่เมื่อใดก็ตามที่มีปจจัยเข้ามากระตุ้นเชื้อจึงจะเริ่มเคลื่อนจากปมประสาทมายังปลายเส้นประสาท

เกิดโรคที่ผิวหนังหรือเยื่อบุ ซึ่งการเกิดโรคพบได้ในหลายตําแหน่ง แต่ที่พบได้บ่อยๆ

สาเหตุการเกิด Herpes Simplex virus type 1 เชื้อ HSV ชนิดที่ 1 มักพบการติดเชื้อบริเวณปากหรือรอบๆ ปาก เกิดขึ้นเมื่อร่างกายอ่อนแอ ภูมิคุ้มกันต่ำ มีความเครียด พักผ่อนน้อย ร่างกายอยู่ในช่วงพักฟื้นจากการเจ็บป่วยหรือผ่าตัด หรือ แม้แต่ช่วงที่ผู้หญิงมีประจำเดือน

Herpes Simplex virus type 2 เชื้อ HSV ชนิดที่ 2 เป็นการติดเชื้อที่บริเวณอวัยวะสืบพันธ์ หรือ อวัยวะเพศ ช่องคลอด ปากมดลูก ทหารหนัก อวัยวะเพศชาย ถุงอัณฑะ

Herpes is a viral infection of the skin and mucous membranes in the body which is transmitted by herpes. It is caused by exposure to the virus through direct contact with a patient with herpes.

I touched the lymph from herpes. Drinking the same glass of water as the patient, using the same lipsticks as the patient, or With lymph Can be contacted sexually.

When first exposed to herpes. The virus will accumulate in the nerve node. Without showing any symptoms But whenever a factor enters the infection, it begins to move from the ganglion to the nerve end.

I have a disease on the skin or mucous membranes. The disease can be found in many locations. But the most common ones.

Causes of Herpes Simplex virus type 1. HSV type 1 infection is often found in or around the mouth. It occurs when the body is weak. Low immunity, stress, little rest, the body is recovering from illness or surgery, or even during the time a woman has menstruation.

Herpes Simplex virus type 2 HSV type 2 is an infection of the genitals or genitals, vagina, cervix, heavy soldier, penis, scrotum.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google ยูฟ่าเบท
แนะนำคำติชมได้ที่นี่ qiwojun.com

โรคสมาธิสั้น

โรคสมาธิสั้น เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของสมอง ลักษณะอาการที่สังเกตุง่าย อาทิ ขาดสมาธิ วู่วาม หุนหันพลันแล่น มีอาการซน อยู่ไม่นิ่ง

ทั้งหมดนี้จะส่งผลกระทบต่อการเรียน การทำงานและการเข้าสังคม เด็กบางคนมีอาการซนและหุนหันพลันแล่นเป็นอาการเด่น แต่บางคนมีอาการขาดสมาธิเป็นอาการเด่น

โรคสมาธิสั้น กลุ่มอาการที่ประกอบด้วยการขาดสมาธิ ควบคุมตนเองต่ำ และซุกซน อยู่ไม่นิ่ง อาการเหล่านี้เกิดขึ้นก่อนอายุ 7 ขวบ ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม อารมณ์ การเรียน และการปรับตัวเข้าสังคม อาการของเด็กแต่ละคนแตกต่างกัน บางรายมีอาการซน อยู่ไม่นิ่ง

ควบคุมตนเองต่ำเป็นอาการหลัก บางคนอาจจะมีอาการขาดสมาธิเป็นปัญหาหลัก พบทั่วโลก ในประเทศไทยพบ 3-5% ของเด็กในวัยเรียน

สาเหตุ เกิดจากความบกพร่องของสารเคมีที่สำคัญบางตัวในสมอง โดยมีกรรมพันธุ์เป็นปัจจัยที่สำคัญ ปัจจัยจากการเลี้ยงดูหรือสิ่งแวดล้อมเป็นเพียงปัจจัยที่ทำให้อาการหรือความผิดปกติดีขึ้นหรือแย่ลง มารดาที่ขาดสารอาหาร ดื่มสุรา สูบบุหรี่

ถูกสารพิษบางชนิด ตะกั่ว ในระหว่างตั้งครรภ์ จะมีโอกาสมีลูกเป็นโรคสมาธิสั้นสูงขึ้น 30-40% ของเด็ก สมาธิสั้น จะพบความบกพร่องในทักษะการเรียน

การบริโภคน้ำตาลหรือช็อคโกแลตมากเกินไป การขาดวิตามิน สีผสมอาหาร โรคภูมิแพ้ การดูทีวีหรือเล่นวีดีโอเกมมากเกินไป เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคสมาธิสั้น

ADHD Is a disease caused by disorders of the brain Symptoms that are easily noticed, such as lack of concentration, impulsiveness, impulsiveness, naughty, restlessness.

All of this will affect the class. Work and socializing Some children have naughty and impulsive symptoms. But some people have a lack of concentration as a dominant symptom.

A syndrome that contains a lack of concentration. Low self-control and restlessness These symptoms occur before the age of 7, affecting behavior, mood, study and social adaptation. Each child’s symptoms are different. Some are naughty. Stay silent.

Low self control is the main symptom. Some of them may experience distraction as a major problem worldwide, in Thailand 3-5% of school-aged children

This is caused by a deficiency of some important chemicals in the brain. With heredity being an important factor Parenting or environmental factors are just factors that make the symptoms or disorders better or worse. Malnutrition mothers drink alcohol and smoke.

I was exposed to lead toxins during pregnancy. Have a higher chance of having a child with ADHD.30-40% of children with ADHD will experience a disability in their study skills.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google ยูฟ่าเบท

แนะนำคำติชมได้ที่นี่ qiwojun

โรคเก๊าท์

โรคเก๊าท์ เกิดจากภาวะกรดยูริกในเลือดสูงติดต่อกันเป็นเวลานานจนเกิดเป็นผลึกสะสมอยู่ในข้อ ทำให้เกิดการอักเสบ ปวดบวมอย่างรุนแรง กรดยูริกเปรียบเสมือนของเสียในร่างกายที่เหลือจากการกำจัดเซลล์ที่หมดอายุลง

โดยร่างกายของแต่ละคนจะมีกรดยูริกอยู่ประมาณร้อยละ 80 ส่วนอีกร้อยละ 20 มักได้รับจากอาหารที่รับประทานเข้าไป

โรคเก๊าท์ ปัจจัยที่กระตุ้นให้ระดับกรดยูริกในเลือดสูงจนตกตะกอนเป็นผลึก การรับประทานอาหารที่มีกรดยูริกสูง เนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ อาหารทะเล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลฟรุกโตส

อาการเจ็บป่วยที่มีผลต่อการสร้างเซลล์เพิ่มขึ้น โรคมะเร็ง โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว (ลูคีเมีย) โรคสะเก็ดเงิน อาการเจ็บป่วยที่กระตุ้นให้ร่างกายสร้างกรดยูริกขึ้นมามากกว่าปกติ

ผู้ป่วยโรคเก๊าท์จะมีอาการปวด บวมแดง ร้อนบริเวณข้ออย่างฉับพลันทันทีทันใด โดยมักเริ่มจากข้อบริเวณโคนนิ้วหัวแม่เท้า แต่ก็สามารถเกิดกับข้ออื่นๆ ข้อเท้า ข้อเข่า ข้อมือ ซึ่งจะเป็นๆ หายๆ ในระยะแรก

โรคเก๊าท์ที่ไม่ได้รับการรักษาหรือดูแลอย่างถูกต้อง อาการอักเสบจะรุนแรงมากขึ้นทำให้ผู้ป่วยปวดถี่ขึ้นและนานขึ้นจนอาจกลายเป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรัง และอาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆตามมาได้

Gout is caused by high uric acid in the blood for a long time until crystals accumulate in the joints. Causing inflammation The pain and swelling are severe. Uric acid is like the waste in the body left by the elimination of expired cells.

Each person’s body contains about 80 percent uric acid while the other 20 percent is usually obtained from food eaten.

Factors that stimulate uric acid levels in the blood to precipitate crystal Eating foods high in uric acid, meat, organ meats, seafood, alcoholic beverages. And beverages containing fructose

Illnesses affecting cell production, cancer, leukemia (leukemia), psoriasis. An illness that stimulates the body to produce more uric acid than normal.

People with gout will experience sudden and immediate pain, swelling, redness and heat in the joints. It usually starts from the joint at the base of the big toe. But it can also occur with other joints, ankles, knees, wrists, which will come and go in the early stages.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google ยูฟ่าเบท

โรคเก๊าท์

โรคอียูเอส

โรคอียูเอส เป็นโรคที่แพร่ระบาดในหลายประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศในเขตร้อน ของทวีป เอเชีย ออสเตรเลีย และอเมริกา ส่วนในประเทศไทยพบการระบาดเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในภาคใต ้ระหว่างปีพ. ศ.2524-2525 ซึงโรคได้แพร่กระจายไปอีกหลายจังหวัด ทำให้ปลาน้ำจืดหลายชนิดตายเป็นจำนวนมาก

โรคอียูเอส สาเหตุของการเกิดโรค มีลักษณะคล้ายราน้ำ พบอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำทั่วไป เจริญเติบโตได้ดีที่อุณหภูมิระหว่าง 20-25 องศาเซลเซียส เมื่อสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม เช่น แห้งแล้ง สภาวะเป็นกรดหรือด่างสูง เป็นต้น เชื้อชนิดนี้จะมีการสร้างสปอร์ มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้ดี เชื้อโรคอียูเอสนี้

มีลักษณะเป็นเส้นใยคล้ายเชื้อรา มีคุณสมบัติพิเศษ คือ สามารถชอนไชเข้าไปในกล้ามเนื้อปลาทะลุเข้าไปถึงอวัยวะภายในของปลาได้ กลไกการเกิดโรคค่อนข้างสลับซับซ้อน อาจพบเชื้อโรคชนิดอื่นๆ ปรสิต แบคทีเรีย และไวรัส ร่วมด้วย ส่งผลให้ความรุนแรงของโรคเพิ่มมากขึ้น

การรักษา เกิดจากเชื้ออะฟลาโนมัยซีส ที่เจริญเติบโตและแพร่กระจายไปยังเนื้อเยื่อและอวัยวะภายในต่างๆ ปัจจุบันจึงยังไม่มียาหรือสารเคมีใด ๆ ที่สามารถฆ่าเชื้ออะฟลาโนมัยซีส ที่ฝังตัวอยู่ในเนื้อเยื่อปลาได้

แต่ถ้าสภาพอากาศและน้ำในบ่อเลี้ยง มีอุณหภูมิสูงขึ้น ความรุนแรงของโรคจะน้อยลง เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น จะมีผลให้เชื้ออะฟลาโนมัยซิส เจริญและแพร่กระจายได้ช้าลง ในขณะเดียวกันปลาที่กำลังป่วย จะมีภูมิต้านทานโรค กำจัดเชื้ออะฟลาโนมัยซิสในร่างกายได้เอง ทำให้หายป่วยได้ในเวลาต่อมา

REC is an epidemic disease in many countries. Most of these are tropical countries of Asia, Australia and America, and in Thailand, the first epidemic occurred in the south between 1981-1982, where the disease spread to many provinces. The death of many species of freshwater fish.

Causes of the disease It looks like mold. Found living in water sources It grows well at temperatures between 20-25 degrees Celsius when the environment is not suitable, such as drought, acidic or highly alkaline conditions, etc. This species will generate spores. It is highly resistant to harsh environments. This EUS disease.

They are fibrous, like fungi. It has a special feature that is able to penetrate into fish muscles and penetrate to the internal organs of fish. Pathogenesis is quite complex. Other pathogens, parasites, bacteria and viruses may be found together, resulting in increasing disease severity.

Treatment is caused by aphanomycosis. That grow and spread to various tissues and internal organs There are currently no drugs or chemicals that can kill aflanomycosis. That can be embedded in fish tissues

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google ยูฟ่าเบท

โรคอียูเอส

โรคติดต่อที่อันตราย

โรคติดต่อที่อันตราย โรคไข้ลาสซา ไข้ลาสซาเป็นไข้เลือดออกที่มีหนูเป็นพาหะ ติดต่อได้จากการสัมผัสละอองฝอยลมหายใจ หรืออุจจาระของหนูที่ติดเชื้อ อาการแสดงจะคล้ายๆ อาการโรคไข้เลือดออก

โรคไข้ลาสซา

มีไข้ ปวดศีรษะ เจ็บคอ ไอ อาเจียน ท้องร่วง เจ็บหน้าอก และเป็นหนอง หากอาการหนักจะมีเลือดออก ช็อก และมีภาวะเกล็ดเลือดลดลงผิดปกติ

โรคติดต่อที่อันตราย โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ เป็นโรคติดต่อที่ระบาดครั้งแรกในหมู่บ้านสุไหงนิปาห์ ประเทศมาเลเซีย มีพาหะจากสัตว์อย่างค้างคาวผลไม้ สุกร ม้า แมว แพะ หรือแกะ โดยเชื้อตัวนี้จะก่อให้เกิดการติดเชื้ออย่างรุนแรงในทางเดินระบบหายใจ เกิดภาวะสมองอักเสบ เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้

โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์

โรคติดเชื้อไวรัสมาร์บวร์ก เป็นหนึ่งในโรคไข้เลือดออกที่มีต้นเชื้อมาจากลิงและค้างคาว มักจะระบาดหนักในแถบอูกันดา โดยเชื้อนี้อาจมีความรุนแรงกว่าเชื้ออีโบลา อาการแสดงคือ มีไข้สูงเฉียบพลัน อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะมาก

ตามมาด้วยอาการเจ็บคอ ท้องเสีย มีผื่นนูนแดงตามตัว และมีอาการเลือดออกง่าย ซึ่งมักเกิดร่วมกับภาวะตับถูกทำลาย ไตวาย ช็อก และเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมาก

Lassa fever Lassa fever is rat-borne dengue fever. Can be transmitted from exposure to aerosols and breath. Or the feces of infected mice Symptoms are similar. Dengue fever symptoms

Fever, headache, sore throat, cough, vomiting, diarrhea, chest pain, and purulent symptoms include bleeding, shock, and abnormal thrombocytopenia.

Nipah virus infection. It is the first contagious disease in the village of Sungai Nipah. Malaysia There are carriers from animals such as fruit bats, pigs, horses, cats, goats, or sheep, which can cause serious respiratory infections. Encephalitis Risk of death.

Marburg virus infection It is one of the dengue fever that originates from monkeys and bats. Often outbreaks in Ugandan areas The infection may be more severe than Ebola, symptoms include acute high fever, fatigue, muscle pain. I have a lot of headaches.

This is followed by a sore throat, diarrhea, a red rash on the body. And symptoms of bleeding easily They are often associated with liver damage, kidney failure, shock and high risk of death.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google ยูฟ่าเบท
ติดตามข่าวสาร/แนะนำคำติชมได้ที่นี่ qiwojun

มาลาเรีย

มาลาเรีย โรคมาลาเรียเป็นโรคติดต่อ มียุงก้นปล่องเป็นพาหะเกิดจากเชื้อ Plasmodium ซึ่งเป็นสัตว์เซลเดียวอยู่ใน class Sporozoa มีวงจรของเชื้อระยะต่างๆ

สลับกันคือ ระยะมีเพศและไม่มีเพศ และมีวงจรชีวิตอยู่ทั้งในสัตว์มีกระดูกสันหลังและยุง มาลาเรียเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญมาก ประชากรร้อยละ 36 ของประชากรจากกว่า 90

มาลาเรีย ประเทศทั่วโลกอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีการแพร่กระจายของโรคมาลาเรีย สำหรับประเทศไทยมาลาเรียยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ แม้ว่าโรคนี้จะมีอัตราป่วยและอัตราตายลดลง แต่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา

สาเหตุเชื้อ Plasmodium ที่ก่อโรคในคนมี 4 ชนิด ได้แก่ P.falciparum, P.vivax, P.malariae และ P.ovale ในประเทศไทยเชื้อที่พบส่วนใหญ่เป็นชนิด

เมื่อยุงก้นปล่องตัวเมียมีเชื้อมาลาเรียกัดคน ยุงจะปล่อยเชื้อมาลาเรีย (sporozoite) จากต่อมน้ำลายเข้าสู่กระแสเลือดของคน จากนั้นเชื้อจะเดินทางไปที่ตับและเกิดการแบ่งเซลแบบไม่อาศัยเพศ

ทำให้ได้ merozoite นับพันตัว จากนั้นเซลตับจะโตและแตกออกปล่อย merozoite ออกมาในกระแสเลือด ระยะนี้ผู้ป่วยจะเริ่มแสดงอาการของโรค คือ ไข้ หนาวสั่น ปวดศีรษะ สำหรับเชื้อ

Malaria Malaria is contagious. Anopheles mosquitoes are borne by Plasmodium, a single-celled animal in the class Sporozoa, with a cyclic cycle of different phases.

The alternate is The term of having sex and without sex And has a life cycle in both vertebrates and mosquitoes Malaria is a very important public health problem. Population 36 percent of the population from more than 90.

Countries around the world live in areas where malaria is spread. For Thailand, malaria is still a major public health problem. Although the disease has decreased morbidity and mortality, since 1996.

Plasmodium causes four pathogens: P.falciparum, P.vivax, P. malariae, and P.ovale. In Thailand, the most common pathogens are.

When a female Anopheles mosquito bites a person with malaria. Mosquitoes release malaria (sporozoite) from the salivary glands into a person’s bloodstream. The germs then travel to the liver and undergo a asexual cell division.


Thousands of merozoite are produced, and liver cells are then grown and broken, releasing merozoite into the bloodstream. At this stage, the patient will begin to show signs of the disease: fever, chills, headache for the infection.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google ยูฟ่าเบท

ติดตามข่าวสาร/แนะนำคำติชมได้ที่นี่ qiwojun

โรคเอดส์

โรคเอดส์ กลุ่มอาการของความเจ็บป่วยที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอดส์ หรือเอชไอวี ทำให้ร่างกายอ่อนแอลง เนื่องจากภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ป่วยเอดส์อาจมีอาการได้มากมายหลายอย่าง มีไข้ ผื่นขึ้นตามตัวการลุกลามของโรคเริม ปอดอักเสบ ท้องเสียเรื้อรัง ผอมลงและน้ำหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็ว

โรคเอดส์ จัดเป็นโรคที่ติดต่ออันตรายร้ายแรงโรคหนึ่ง เพราะผู้ติดเชื้อเอดส์ทุกรายจะเสียชีวิตในเวลาที่ไม่นานนัก ปัจจุบันยังไม่มีตัวยาใดๆที่จะรักษาโรคเอดส์ให้หายขาดได้ ยังไม่มีวัคซีนที่จะใช้ป้องกันโรคเอดส์ อย่างได้ผล

ไวรัสเอดส์เข้าสู่ร้างกายคนเราจะมีระยะฟักตัว เพื่อเพิ่มจำนวนไวรัสระยะหนึ่งก่อนเกิดอาการต่างๆผู้ติดเชื้อบางคนมีอาการของโรคเอดส์ภายใน 2-3 ปี หรือมากกว่านั้น

อาการผิดปกติใดๆเลย เมื่อไวรัสเอดส์เข้าไปแพร่ในเม็ดเลือดขาว ซึ่งทำหน้าที่ทำลายเชื้อโรคต่างๆทำให้เม็ดเลือดขาวถูกทำลายจึงเป็นเหตุให้ผู้ติดเชื้อเอดส์ไม่สามารถป้องกันตนเองจากเชื้อโรค

การป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอดส์ งดการสำส่อนทางเพศ หากมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ไม่ใช่คู่ครองของตน ต้องใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง

สตรีติดเชื้อไวรัสเอดส์ ควรขอคำแนะนำก่อนการตั้งครรภ์ หลีกเลี่ยงการรับเลือด โดยไม่จำเป็นหากมีความจำเป็น ต้องเป็นเลือดที่ผ่านการทดสอบว่าปราศจากเชื้อไวรัสเอดส์แล้วเท่านั้นและจะปลอดภัยยิ่งขึ้น

หลีกเลี่ยงการใช้ของมีคมร่วมกัน เข็มฉีดยา มีดโกน รวมทั้งการฝังเข็ม และเจาะหู สักยันต์

AIDS A syndrome of illness caused by infection with the AIDS virus or HIV is debilitating. Due to immune deficiency AIDS patients can have many symptoms, fever, rash on the body, progression of herpes, pneumonia, chronic diarrhea. Slimmer and weight loss sharply.

AIDS is one of the deadly infectious diseases. Because all those infected with AIDS will die in no time. Currently, there is no drug that can cure AIDS. There is no vaccine available to protect against AIDS. Effectively

The AIDS virus enters the body, the human body has an incubation period. To increase the number of the virus for a while before symptoms develop, some infected people develop AIDS symptoms within a few years or more.

Any abnormal symptoms. When the AIDS virus spreads in white blood cells Which acts to destroy various pathogens causing the white blood cells to be destroyed, which makes it impossible for people with AIDS to protect themselves from germs.

Prevention of infection with the AIDS virus. Refrain from promiscuous sex. If having sex with someone who is not his or her partner You must use a condom every time.

Women infected with AIDS virus. Should seek advice before pregnancy. Avoid taking blood If necessary, if necessary Only blood must be tested to be free of the AIDS virus and it will be safer.

Avoid sharing sharp objects, needles, razors, as well as acupuncture and ear piercing.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google ufa191
ติดตามข่าวสาร/แนะนำคำติชมได้ที่นี่ qiwojun