กลุ่มโรคติดเชื้อทางบาดแผล

กลุ่มโรคติดเชื้อทางบาดแผล

กลุ่มโรคติดเชื้อทางบาดแผล สาเหตุมาจากการสัมผัสกับน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรค โดยเฉพาะเชื้อโรคที่มาพร้อมกับน้ำท่วมขัง น้ำเสียในท่อระบายน้ำ น้ำที่ปนเปื้อนสิ่งปฏิกูลทั้งจากคนและสัตว์ สัมผัสดิน สัมผัสอาหารที่ปนเปื้อนปัสสาวะ เลือด

เนื้อเยื่อของของสัตว์ที่ติดเชื้อชนิดนี้ เช่น สุนัข วัว ควาย หนู สุกร ม้า สัตว์ป่า กลุ่มเสี่ยงผู้ที่เป็นโรคนี้ส่วนใหญ่คือ กลุ่มเกษตรกร ชาวนา ชาวไร่ และประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขัง คนงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และพนักงานขุดท่อระบายน้ำ ทั้งนี้หลังได้รับเชื้อประมาณ 1-2 สัปดาห์

ผู้ป่วยจะมีไข้สูงเฉียบพลัน ปวดศีรษะ มักปวดกล้ามเนื้อบริเวณน่องและโคนขาอย่างรุนแรง รวมถึงอาการตาแดง คอแข็ง สลับกับไข้ลด หากเป็นมากอาจมีจุดเลือดออกที่เพดานปาก หรือตามผิวหนัง หากเป็นหนักอาจมีอาการตับวายและไตวายได้ ดังนั้นวิธีป้องกันกัน

หลีกเลี่ยงการว่ายน้ำหรือการเดินลุยในน้ำที่อาจปนเปื้อนเชื้อปัสสาวะจากสัตว์นำโรค หากจำเป็นควรสวมใส่รองเท้าบูทป้องกันทุกครั้ง และหมั่นตรวจตราแหล่งน้ำและดินทรายที่อาจมีเชื้อปนเปื้อน ควรระบายน้ำตามท่อระบายออกแล้วล้างเพื่อกำจัดน้ำที่ปนเปื้อน

กลุ่มโรคติดเชื้อทางบาดแผล

กลุ่มโรคติดเชื้อทางบาดแผล

Wound infectious disease group This is caused by exposure to water contaminated with germs. especially the pathogens that come with flooding waste water in the sewer Water contaminated with human and animal waste; touches soil; touches food contaminated with urine, blood.

Tissues of infected animals such as dogs, cattle, buffaloes, rats, pigs, horses, wild animals. The most at risk groups for this disease are farmers, farmers, and people living in flooded areas. farm worker and sewer workers This is approximately 1-2 weeks after infection.

Patients will have acute high fever, headache, often severe muscle pain in the calf and thigh area. Including red eyes, stiff neck, alternating with fever, if very severe, there may be bleeding spots on the roof of the mouth. or by the skin If it is severe, there may be liver failure and kidney failure. So how to protect each other

Avoid swimming or wading in water that may be contaminated with animal urine. If necessary, protective boots should always be worn. and regularly inspect water sources and sandy soil that may be contaminated Drain the drain and rinse to remove contaminated water.

กลุ่มโรคติดเชื้อทางบาดแผล

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

ใส่ความเห็น