โรคสมาธิสั้น

โรคสมาธิสั้น

โรคสมาธิสั้น เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของสมอง ลักษณะอาการที่สังเกตุง่าย อาทิ ขาดสมาธิ วู่วาม หุนหันพลันแล่น มีอาการซน อยู่ไม่นิ่ง

ทั้งหมดนี้จะส่งผลกระทบต่อการเรียน การทำงานและการเข้าสังคม เด็กบางคนมีอาการซนและหุนหันพลันแล่นเป็นอาการเด่น แต่บางคนมีอาการขาดสมาธิเป็นอาการเด่น

โรคสมาธิสั้น กลุ่มอาการที่ประกอบด้วยการขาดสมาธิ ควบคุมตนเองต่ำ และซุกซน อยู่ไม่นิ่ง อาการเหล่านี้เกิดขึ้นก่อนอายุ 7 ขวบ ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม อารมณ์ การเรียน และการปรับตัวเข้าสังคม อาการของเด็กแต่ละคนแตกต่างกัน บางรายมีอาการซน อยู่ไม่นิ่ง

ควบคุมตนเองต่ำเป็นอาการหลัก บางคนอาจจะมีอาการขาดสมาธิเป็นปัญหาหลัก พบทั่วโลก ในประเทศไทยพบ 3-5% ของเด็กในวัยเรียน

สาเหตุ เกิดจากความบกพร่องของสารเคมีที่สำคัญบางตัวในสมอง โดยมีกรรมพันธุ์เป็นปัจจัยที่สำคัญ ปัจจัยจากการเลี้ยงดูหรือสิ่งแวดล้อมเป็นเพียงปัจจัยที่ทำให้อาการหรือความผิดปกติดีขึ้นหรือแย่ลง มารดาที่ขาดสารอาหาร ดื่มสุรา สูบบุหรี่

ถูกสารพิษบางชนิด ตะกั่ว ในระหว่างตั้งครรภ์ จะมีโอกาสมีลูกเป็นโรคสมาธิสั้นสูงขึ้น 30-40% ของเด็ก สมาธิสั้น จะพบความบกพร่องในทักษะการเรียน

การบริโภคน้ำตาลหรือช็อคโกแลตมากเกินไป การขาดวิตามิน สีผสมอาหาร โรคภูมิแพ้ การดูทีวีหรือเล่นวีดีโอเกมมากเกินไป เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคสมาธิสั้น

ADHD Is a disease caused by disorders of the brain Symptoms that are easily noticed, such as lack of concentration, impulsiveness, impulsiveness, naughty, restlessness.

All of this will affect the class. Work and socializing Some children have naughty and impulsive symptoms. But some people have a lack of concentration as a dominant symptom.

A syndrome that contains a lack of concentration. Low self-control and restlessness These symptoms occur before the age of 7, affecting behavior, mood, study and social adaptation. Each child’s symptoms are different. Some are naughty. Stay silent.

Low self control is the main symptom. Some of them may experience distraction as a major problem worldwide, in Thailand 3-5% of school-aged children

This is caused by a deficiency of some important chemicals in the brain. With heredity being an important factor Parenting or environmental factors are just factors that make the symptoms or disorders better or worse. Malnutrition mothers drink alcohol and smoke.

I was exposed to lead toxins during pregnancy. Have a higher chance of having a child with ADHD.30-40% of children with ADHD will experience a disability in their study skills.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google ยูฟ่าเบท

แนะนำคำติชมได้ที่นี่ qiwojun

ใส่ความเห็น