โรคอียูเอส

โรคอียูเอส

โรคอียูเอส เป็นโรคที่แพร่ระบาดในหลายประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศในเขตร้อน ของทวีป เอเชีย ออสเตรเลีย และอเมริกา ส่วนในประเทศไทยพบการระบาดเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในภาคใต ้ระหว่างปีพ. ศ.2524-2525 ซึงโรคได้แพร่กระจายไปอีกหลายจังหวัด ทำให้ปลาน้ำจืดหลายชนิดตายเป็นจำนวนมาก

โรคอียูเอส สาเหตุของการเกิดโรค มีลักษณะคล้ายราน้ำ พบอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำทั่วไป เจริญเติบโตได้ดีที่อุณหภูมิระหว่าง 20-25 องศาเซลเซียส เมื่อสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม เช่น แห้งแล้ง สภาวะเป็นกรดหรือด่างสูง เป็นต้น เชื้อชนิดนี้จะมีการสร้างสปอร์ มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้ดี เชื้อโรคอียูเอสนี้

มีลักษณะเป็นเส้นใยคล้ายเชื้อรา มีคุณสมบัติพิเศษ คือ สามารถชอนไชเข้าไปในกล้ามเนื้อปลาทะลุเข้าไปถึงอวัยวะภายในของปลาได้ กลไกการเกิดโรคค่อนข้างสลับซับซ้อน อาจพบเชื้อโรคชนิดอื่นๆ ปรสิต แบคทีเรีย และไวรัส ร่วมด้วย ส่งผลให้ความรุนแรงของโรคเพิ่มมากขึ้น

การรักษา เกิดจากเชื้ออะฟลาโนมัยซีส ที่เจริญเติบโตและแพร่กระจายไปยังเนื้อเยื่อและอวัยวะภายในต่างๆ ปัจจุบันจึงยังไม่มียาหรือสารเคมีใด ๆ ที่สามารถฆ่าเชื้ออะฟลาโนมัยซีส ที่ฝังตัวอยู่ในเนื้อเยื่อปลาได้

แต่ถ้าสภาพอากาศและน้ำในบ่อเลี้ยง มีอุณหภูมิสูงขึ้น ความรุนแรงของโรคจะน้อยลง เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น จะมีผลให้เชื้ออะฟลาโนมัยซิส เจริญและแพร่กระจายได้ช้าลง ในขณะเดียวกันปลาที่กำลังป่วย จะมีภูมิต้านทานโรค กำจัดเชื้ออะฟลาโนมัยซิสในร่างกายได้เอง ทำให้หายป่วยได้ในเวลาต่อมา

REC is an epidemic disease in many countries. Most of these are tropical countries of Asia, Australia and America, and in Thailand, the first epidemic occurred in the south between 1981-1982, where the disease spread to many provinces. The death of many species of freshwater fish.

Causes of the disease It looks like mold. Found living in water sources It grows well at temperatures between 20-25 degrees Celsius when the environment is not suitable, such as drought, acidic or highly alkaline conditions, etc. This species will generate spores. It is highly resistant to harsh environments. This EUS disease.

They are fibrous, like fungi. It has a special feature that is able to penetrate into fish muscles and penetrate to the internal organs of fish. Pathogenesis is quite complex. Other pathogens, parasites, bacteria and viruses may be found together, resulting in increasing disease severity.

Treatment is caused by aphanomycosis. That grow and spread to various tissues and internal organs There are currently no drugs or chemicals that can kill aflanomycosis. That can be embedded in fish tissues

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google ยูฟ่าเบท

โรคอียูเอส

ใส่ความเห็น