โรคเบาหวาน

 โรคเบาหวาน 

ภาวะในการเกิด โรคเบาหวาน 

เป็นภาวะที่ในเลือดมีระดับน้ำตาลสูงกว่าปกติ สาเหตุมาจากการ ขาดฮอร์โมนอินซูลิน หรือการทำงานของฮอร์โมนอินซูลินลดลง เป็นสาเหตุที่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้น หากคนที่เป็นเบาหวานปล่อยไว้เป็นเวลานานอาจทำให้ร่างกายเกิดโรคแทรกซ้อนต่ออวัยวะต่างๆ ได้ง่าย
รวมไปถึงระบบประสาทอาจจะมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพลดลง

 โรคเบาหวาน มีอาการ ดังนี้
เหนื่อยง่าย อ่อนล้า
ผิวแห้ง เกิดอาการคันบริเวณผิว
ตาแห้ง
มีอาการชาที่เท้า
เมื่อเกิดบาดแผลที่บริเวณต่าง ๆ ของร่างกายจะทำให้หายช้ากว่าปกติ โดยเฉพาะแผลที่เกิดที่เท้า

สัญญาณเตือนสำหรับคนที่กำลังจะเป็น
อ่อนเพลียง่ายๆ ทั้งที่พักผ่อนเพียงพอ
ผอมลงผิดปกติ
หิวน้ำมากกว่าปกติ
ตาพร่ามัวลง
ผัวหนังแห้ง และมีอาการคัน
อารมณ์แปรปรวน
แผลหายช้า ทำให้แผลที่เป็นไม่แห้งสนิท

วิธีป้องกัน โรคเบาหวาน 
ควบคุมน้ำหนักหรือน้ำตาลไม่ให้มากจนเกินไป
ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
ไม่ดื่มแอลกอฮอล์
รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่

วิธีป้องกันการกินไม่ให้เกิด โรคเบาหวาน 
ลดอาหารประเภททอดเปลี่ยนเป็นรับประทานอาหารนึงต้มแทน
รับประทานอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตที่ได้จากผัก ธัญพืช ผลไม้ และนมที่มีไขมันต่ำ
รับประทานอาหารที่มีใยอาหารสูง
ลดการดื่มน้ำที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ เช่น น้ำอัดลม น้ำหวาน น้ำผลไม้

Diabetes Is a condition in which the blood sugar levels are higher than normal Caused by Lack of insulin Or decreased insulin function Causes blood sugar levels to rise If people with diabetes leave for a long time, it can easily cause complications with various organs. Including the nervous system may have reduced efficiency.

Diabetes has the following symptoms Tired easily Dry skin causes itching on the skin. Dry eyes There is numbness in the feet. When wounds occur at various parts of the body, it heals more slowly than usual. Especially the wounds on the feet

Warning signs for people about to become Exhaustion Despite enough rest Unusually thin Thirsty than usual Blurry vision The skin is dry and itching. Mood swings The wound heals slowly causing the wound to become completely dry.

Ways to prevent diabetes Not controlling excess weight or sugar Exercise regularly Don’t drink alcohol Eat all 5 food groups.

Ways to prevent eating from diabetes Reduce fried foods, change to eating a boil instead. Eat carbohydrates from vegetables, cereals, fruits and low-fat milk. Eat foods that are high in fiber. Reduce drinking sugar-containing water such as soft drinks, sweet water, fruit juice

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ Google / Youtube

แนะนำคำติชมได้ที่ : qiwojun.com

ใส่ความเห็น