ไวรัสอีโบลา

ไวรัสอีโบลา เป็นโรคของมนุษย์ที่เกิดจากเชื้อไวรัสอีโบลา เริ่มมีอาการ 2-21วัน (ระยะฟักตัว) หลังสัมผัสเชื้อไวรัส อาการเริ่มแรกมีไข้ เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ และปวดศีรษะ จากนั้นมีคลื่นไส้อาเจียน และท้องเสียร่วมกับการทำงานของตับและไตลดลงตามมา

เมื่อถึงจุดนี้ บางคนเริ่มมีปัญหาเลือดออกบริเวณทางเดินอาหาร ถ่ายเป็นเลือด มีเลือดออกทางจมูก ปาก ทวาร หู ตา เชื้อจะแพร่กระจายมากที่สุดในช่วงที่ผู้ป่วยอาการหนัก คือ ช่วงที่มีอาการอาเจียน ท้องเสีย ช็อค เลือดออก การติดเชื้อจากคนสู่คน เกิดจากการสัมผัสโดยตรงกับเลือดที่ติดเชื้อ

ยังพบการแพร่กระจายเชื้ออีโบลาในพิธีศพได้บ่อย เนื่องจากผู้มาร่วมพิธีศพอาจมีการสัมผัสโดยตรงกับร่างกายของผู้เสียชีวิต มนุษย์รับเชื้อนี้ครั้งแรกเมื่อสัมผัสกับเลือด หรือสารคัดหลั่งในร่างกายจากสัตว์ที่ติดเชื้อ เช่น ลิง หรือค้างคาวผลไม้

อาการและอาการแสดงของอีโบลา ปกติเริ่มเกิดขึ้นแบบเฉียบพลันด้วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ โดยรู้สึกเหนื่อย ไข้ ปวดศีรษะ และปวดข้อ กล้ามเนื้อ และปวดท้อง นอกจากนี้ อาการอาเจียน ท้องร่วง และไม่อยากอาหารยังพบได้ทั่วไป

ไวรัสอีโบลา

Ebol virus is a human disease caused by the Ebola virus, onset 2-21 days (incubation period) after exposure to the virus. Initial symptoms include fever, sore throat, muscle aches and headaches, then nausea and vomiting. and diarrhea accompanied by decreased liver and kidney function.

At this point Some people start having problems with bleeding in the digestive tract. blood transfusion Bleeding through the nose, mouth, anus, ears, eyes. The infection spreads the most during the critically ill patients, ie during vomiting, diarrhea, shock, bleeding, and human-to-human infection. caused by direct contact with infected blood.

Ebola transmission is still common in funerals. This is because the funeral attendees may have direct contact with the body of the deceased. Humans first get this infection when they come in contact with blood. or body secretions from infected animals such as monkeys or fruit bats.

Symptoms and symptoms of Ebola. It usually begins acutely with flu-like symptoms. They are characterized by fatigue, fever, headache and joint pain, muscle and abdominal pain. Vomiting, diarrhea and loss of appetite are also common.

ไวรัสอีโบลา

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

กลุ่มโรคติดเชื้อทางบาดแผล

กลุ่มโรคติดเชื้อทางบาดแผล สาเหตุมาจากการสัมผัสกับน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรค โดยเฉพาะเชื้อโรคที่มาพร้อมกับน้ำท่วมขัง น้ำเสียในท่อระบายน้ำ น้ำที่ปนเปื้อนสิ่งปฏิกูลทั้งจากคนและสัตว์ สัมผัสดิน สัมผัสอาหารที่ปนเปื้อนปัสสาวะ เลือด

เนื้อเยื่อของของสัตว์ที่ติดเชื้อชนิดนี้ เช่น สุนัข วัว ควาย หนู สุกร ม้า สัตว์ป่า กลุ่มเสี่ยงผู้ที่เป็นโรคนี้ส่วนใหญ่คือ กลุ่มเกษตรกร ชาวนา ชาวไร่ และประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขัง คนงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และพนักงานขุดท่อระบายน้ำ ทั้งนี้หลังได้รับเชื้อประมาณ 1-2 สัปดาห์

ผู้ป่วยจะมีไข้สูงเฉียบพลัน ปวดศีรษะ มักปวดกล้ามเนื้อบริเวณน่องและโคนขาอย่างรุนแรง รวมถึงอาการตาแดง คอแข็ง สลับกับไข้ลด หากเป็นมากอาจมีจุดเลือดออกที่เพดานปาก หรือตามผิวหนัง หากเป็นหนักอาจมีอาการตับวายและไตวายได้ ดังนั้นวิธีป้องกันกัน

หลีกเลี่ยงการว่ายน้ำหรือการเดินลุยในน้ำที่อาจปนเปื้อนเชื้อปัสสาวะจากสัตว์นำโรค หากจำเป็นควรสวมใส่รองเท้าบูทป้องกันทุกครั้ง และหมั่นตรวจตราแหล่งน้ำและดินทรายที่อาจมีเชื้อปนเปื้อน ควรระบายน้ำตามท่อระบายออกแล้วล้างเพื่อกำจัดน้ำที่ปนเปื้อน

กลุ่มโรคติดเชื้อทางบาดแผล

กลุ่มโรคติดเชื้อทางบาดแผล

Wound infectious disease group This is caused by exposure to water contaminated with germs. especially the pathogens that come with flooding waste water in the sewer Water contaminated with human and animal waste; touches soil; touches food contaminated with urine, blood.

Tissues of infected animals such as dogs, cattle, buffaloes, rats, pigs, horses, wild animals. The most at risk groups for this disease are farmers, farmers, and people living in flooded areas. farm worker and sewer workers This is approximately 1-2 weeks after infection.

Patients will have acute high fever, headache, often severe muscle pain in the calf and thigh area. Including red eyes, stiff neck, alternating with fever, if very severe, there may be bleeding spots on the roof of the mouth. or by the skin If it is severe, there may be liver failure and kidney failure. So how to protect each other

Avoid swimming or wading in water that may be contaminated with animal urine. If necessary, protective boots should always be worn. and regularly inspect water sources and sandy soil that may be contaminated Drain the drain and rinse to remove contaminated water.

กลุ่มโรคติดเชื้อทางบาดแผล

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

ท้องเดิน

ท้องเดิน

ท้องเดิน ภาวะที่มีการถ่ายเป็นน้ำหรือถ่ายเหลวมากกว่าวันละ 3 ครั้ง หรือ ถ่ายเป็นมูกหรือมูกปนเลือดเพียงครั้งเดียว อาจเกิดจากการติดเชื้อ สารพิษจากเชื้อ สารเคมี หรือ ยา

ปวดท้อง ถ่ายเป็นน้ำหรือถ่ายเหลวบ่อยครั้ง อาจถ่ายเป็นมูกหรือมูกเลือด หรือบางรายอาจมีไข้ คลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วย ขึ้นกับสาเหตุที่เป็น หากถ่ายหลายครั้งอาจมีภาวะแทรกซ้อนคือ ภาวะขาดน้ำ ซึ่งภาวะขาดน้ำมี 3 ระดับ

ภาวะขาดน้ำเล็กน้อย จะมีอาการกระหายน้ำ อ่อนเพลียเล็กน้อย แต่หน้าตาแจ่มใส เดินได้ ชีพจร และความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ

ภาวะขาดน้ำปานกลาง เพลียมาก เดินแทบไม่ไหว แต่ยังนั่งได้ รู้สึกตัวดี ตาเริ่มลึก ปากแห้ง ผิวหนังเหี่ยวขาดความยืดหยุ่น ชีพจรเบาเร็ว ความดันโลหิตต่ำ

ภาวะขาดน้ำรุนแรง อ่อนเพลียมาก ลุกนั่งไม่ได้ ต้องนอน ไม่ค่อยรู้สึกตัว มีอาการช็อก (กระสับกระส่าย ตัวเย็น มือเท้าเย็น ชีพจรเบาเร็ว ความดันโลหิตต่ำ ปัสสาวะออกน้อยหรือไม่ออกเลย) ตาลึกมาก ผิวหนังเหี่ยว ปากและลิ้นแห้ง

ท้องเดิน

ท้องเดิน

Diarrhea Watery or liquid bowel movements more than 3 times a day, or only one runny or bloody mucus. may be caused by infection Toxins from bacteria, chemicals or drugs

abdominal pain, frequent watery or watery stools May pass mucus or blood. or some may have a fever accompanied by nausea and vomiting depending on the cause If taken multiple times, there may be a complication of dehydration. There are 3 levels of dehydration.

Mild dehydration will have thirst a little tired But the face is bright, walking, pulse and blood pressure are normal.

Moderate dehydration, very tired, can barely walk. But still able to sit, conscious, deep eyes, dry mouth, wrinkled skin, lack of flexibility, weak pulse, low blood pressure.

Severe dehydration, extreme fatigue, unable to sit up, needing to lie down, rarely conscious, shock (restlessness, cold body, cold hands and feet, weak pulse, low blood pressure). little or no urine output), very deep eyes, wrinkled skin Dry mouth and tongue

ท้องเดิน

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

เชื้อไวรัสมาร์บวร์ก

เชื้อไวรัสมาร์บวร์ก เป็นโรคร้ายแรงในมนุษย์และไพรเมตที่ไม่ใช่มนุษย์ที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสมาร์บวร์ค หรือไวรัสแรเวิน โรคไวรัสมาร์บวร์คเป็นไข้เลือดออกจากไวรัสที่มีลักษณะคล้ายโรคไวรัสอีโบลา

โรคไวรัสมาร์บวร์คมีบันทึกครั้งแรกในปี ค.ศ. 1967 เมื่อเกิดการระบาดในเมืองมาร์บวร์คและแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนีตะวันตก และเมืองเบลเกรด ประเทศยูโกสลาเวีย การระบาดนี้เกิดจากการติดเชื้อจากลิงกรีเวต

ที่ถูกส่งมาจากประเทศยูกันดาเพื่อใช้ในการพัฒนาวัคซีนโปลิโอ การติดเชื้อหลักเกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการเมื่อเจ้าหน้าที่ทำงานกับเนื้อเยื่อของลิงโดยไม่ได้สวมอุปกรณ์ป้องกันเพียงพอ การติดเชื้อครั้งต่อมาเกิดจากบุคลากรทางการแพทย์สัมผัสเลือดของผู้ป่วย จากการระบาดนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต 7 คน

การพยากรณ์โรคไวรัสมาร์บวร์คนั้นยังไม่ชัดเจน ผู้ป่วยที่อาการดีขึ้นมีทั้งฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว หรือมีโรคตาม เช่น อัณฑะอักเสบ ตับอักเสบ หรือม่านตาอักเสบ

นอกจากนี้พบว่าไวรัสสามารถคงอยู่ในร่างกายผู้ป่วยที่หายดีและอาจก่อโรคในภายหลัง ทั้งยังสามารถติดต่อผ่านทางตัวอสุจิ เมื่อเกิดการระบาดในประเทศแองโกลาระหว่าง ค.ศ. 2004–2005 มีผู้ติดเชื้อ 252 คน ซึ่งในจำนวนนี้เสียชีวิต 227 คน คิดเป็นอัตราป่วยตาย 90%

แม้ทุกกลุ่มอายุมีโอกาสติดเชื้อ แต่การติดเชื้อในเด็กพบได้ยาก การระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกระหว่าง ค.ศ. 1998–2000 มีเพียง 8% ที่เป็นผู้ป่วยอายุต่ำกว่า 5 ปี

เชื้อไวรัสมาร์บวร์ก

เชื้อไวรัสมาร์บวร์ก

Marburg virus is a fatal disease in humans and non-human primates caused by Marburg virus infection. or raven virus Marburg virus disease is a viral hemorrhagic fever that resembles Ebola virus disease.

Marburg virus disease was first recorded in 1967 when outbreaks occurred in Marburg and Frankfurt. west germany and Belgrade Yugoslavia This epidemic was caused by infection from the lemur.

Sent from Uganda to develop a polio vaccine. The main infection occurred in a laboratory when staff were working on monkeys’ tissues without adequate protective equipment. Subsequent infections were caused by medical personnel touching the patient’s blood. As a result of this outbreak, seven people died.

The prognosis of Marburg virus is unclear. Patients who have improved symptoms have either recovered quickly or had underlying diseases such as testicular inflammation, hepatitis, or iritis.

Furthermore, it was found that the virus can remain in the body of the recovered patient and may later cause disease. They can also be contacted through sperm. When the outbreak occurred in Angola between 2004–2005, 252 people were infected, of which 227 died, representing a mortality rate of 90%.

Even every age group has a chance of infection. But infections in children are rare. Of the outbreaks in the Democratic Republic of the Congo between 1998–2000, only 8% of cases were under 5 years of age.

เชื้อไวรัสมาร์บวร์ก

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ เป็นการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะที่มักเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินปัสสาวะ ทำให้เกิดความผิดปกติขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เกิดกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย เนื่องจากท่อปัสสาวะของผู้หญิงจะสั้น และอยู่ใกล้ทวารหนักซึ่งเป็นแหล่งที่มีเชื้อโรคมาก เชื้อโรคบริเวณดังกล่าวจึงเข้าทางท่อปัสสาวะของผู้หญิงได้ง่ายกว่าผู้ชาย

สาเหตุหลักที่พบมากที่สุด คือ การติดเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินปัสสาวะ โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรีย เอสเชอริเชีย โคไล หรือ อีโคไล

ซึ่งเชื้อเหล่านี้จะมีอยู่มาก ที่บริเวณรอบทวารหนัก สามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายทาง เช่น การมีเพศสัมพันธ์ การทำความสะอาดหลังถ่ายอุจจาระไม่ถูกวิธี การใช้ผ้าอนามัแบบสอดหรือการใช้ผ้าอนามัยแบบสอด หรือการสวนปัสสาวะ

อาจเกิดได้จากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่เชื้อแบคทีเรีย แต่มักเกิดได้น้อยมาก เช่น เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบแบบเรื้อรัง การใช้ยา การใช้ผลิตภัณฑ์บริเวณจุดซ่อนเร้น การฉายรังสีบริเวณกล้ามเนื้อเชิงกราน หรือเป็นภาวะแทรกซ้อนจากโรคอื่น

มีอาการขัดเบา คือ ถ่ายปัสสาวะกะปริดกะปรอย(ปัสสาวะทีละน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง) มีอาการคล้ายถ่ายปัสสาวะไม่สุด รู้สึกปวดบริเวณท้องน้อยหรือหัวหน่าว ปวดแสบ ขัด ขณะปัสสาวะโดยเฉพาะตอนปัสสาวะสุด ปัสสาวะขุ่น บางครั้งมีกลิ่นผิดปกติ

ในรายที่เป็นมากอาจปัสสาวะมีเลือดปน มักไม่มีไข้(ยกเว้นถ้ามีกรวยไตอักเสบร่วมด้วย ผู้ป่วยจะมีไข้สูง หนาวสั่น ปัสสาวะสีขุ่น และมีอาการปวดเอวร่วมด้วย) ในเด็กเล็กอาจมีอาการปัสสาวะ รดที่นอน และอาจมีไข้เบื่ออาหาร อาเจียนร่วมด้วย

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ

cystitis is an inflammation of the bladder that is often caused by a bacterial infection in the urinary tract. causing a malfunction which mostly happens to women than men Because a woman’s urethra is short. and near the anus, which is a source of germs Germs in this area therefore enter the female urethra more easily than men.

The most common primary cause is bacterial infection in the urinary tract. especially Escherichia, coli or E. coli bacteria.

These pathogens are abundant. around the anus can enter the body in many ways, such as having sex Improper cleaning after defecation Using tampons or using tampons or catheterization

It can be caused by causes other than bacteria. But it often occurs very rarely, such as chronic cystitis, the use of drugs, the use of products around the intimate area. Irradiation of the pelvic muscles or is it a complication of another disease

In severe cases, there may be blood in the urine. Often there is no fever (except if there is conjunctivitis. The patient will have high fever, chills, cloudy urine. and lumbar pain) In young children, there may be symptoms of urination, bedwetting, and fever, anorexia. accompanied by vomiting

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

โรคเครียดลงกระเพาะ

โรคเครียดลงกระเพาะ เมื่อเกิดความเครียดจะทำให้หัวใจเต้นแรงผิดปกติ หายใจถี่ขึ้น กล้ามเนื้อมีอาการเกร็ง ปากแห้ง และยิ่งไปกว่านั้น ยังส่งผลให้การทำงานของกระเพาะอาหาร และลำไส้หยุดชะงักลง

เพื่อถนอมพลังงาน ส่งผลให้ กรดในกระเพาะอาหารเพิ่มสูงขึ้น ทำให้เกิดอาหารปั่นป่วนในช่องท้อง และรู้สึกคลื่นไส้อาเจียน เกิดจากการที่เรามีความเครียดมากจนส่งผลให้ฮอร์โมนในร่างกายเกิดความแปรปรวนและเส้นเลือดบีบตัวทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวก ซึ่งก็เป็นผลให้กระเพาะอาหารหลั่งน้ำย่อยออกมามากกว่าปกติจนทำให้กระเพาะเป็นแผลและลำไส้บีบตัวอย่างรุนแรง

ปวดแน่นบริเวณลิ้นปี่และอาจมีอาการท้องอืด มวนท้องร่วมด้วย คลื่นไส้อาเจียนทุกครั้งหลังจากรับประทานอาหาร เนื่องจากกระเพาะอาหารเป็นแผลและลำไส้บีบตัวจึงทำให้เกิดอาการ ถ่ายอุจจาระผิดปกติ ซึ่งบางคนอาจถ่ายมากกว่าวันละ 3 ครั้ง และบางคนอาจถ่ายน้อยกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ มักจะรู้สึกว่าถ่ายอุจจาระไม่สุดอยู่เสมอและอาจต้องเบ่งถ่ายมากกว่าปกติ

ระบายความรู้สึกให้ใครสักคนฟัง เพราะการได้ระบายความรู้สึกที่อัดอั้นอยู่ในใจให้กับใครสักคนฟัง จะทำให้รู้สึกสบายใจและช่วยคลายความเครียดได้เป็นอย่างดี โดยให้เลือกคนที่คิดว่าไว้ใจได้และรู้สึกสบายใจทุกครั้งที่คุยกับเขา เท่านี้ก็จะทำให้อาการทุเลาลงอย่างรวดเร็วแล้ว

ออกกำลังกายบ่อยๆ การออกกำลังกายจะทำให้ร่างกายหลั่งสารเอนโดรฟินออกมามากขึ้น ซึ่งสารตัวนี้ก็จะช่วยคลายความเครียดและบรรเทาอาการของโรคเครียดลงกระเพาะได้อย่างดีเยี่ยม

โรคเครียดลงกระเพาะ

โรคเครียดลงกระเพาะ

Gastroesophageal reflux disease When stress causes an irregular heartbeat, shortness of breath, muscle spasms, dry mouth, and more. also result in the work of the stomach and intestinal obstruction.

To conserve energy, resulting in increased stomach acid. causing food turbulence in the stomach and feeling nauseous and vomiting It is caused by the stress that we have so much that the hormones in the body fluctuate and the blood vessels constrict, causing the blood to flow inconvenient.

As a result, the stomach secretes more gastric juice than normal, leading to severe stomach ulcers and intestinal peristalsis.

Tightness pain in the epigastric region and possibly flatulence. belly together Nausea and vomiting after every meal Since the stomach is ulcerated and the intestines are constricted, it can cause symptoms.

Explain your feelings to someone. because of being able to vent the feeling that is repressed in my heart to someone It will make you feel comfortable and help relieve stress as well. Choose someone you think you can trust and feel comfortable talking to. This will cause the symptoms to be relieved quickly.

Exercise often. Exercising will cause the body to release more endorphins. This substance will help relieve stress and relieve symptoms of stress in the stomach is excellent.

โรคเครียดลงกระเพาะ

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

โรคผมร่วงเป็นหย่อม

โรคผมร่วงเป็นหย่อม เป็นโรคที่เชื่อว่าเกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันที่ไปทำลายต่อมรากผมจนทำให้ผมร่วง โดยอาการอาจเกิดขึ้นได้ทุกส่วนของร่างกาย เช่น คิ้ว ขนตา หนวดเครา หรือขนรักแร้ เป็นต้น โรคนี้เกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย แต่มักเกิดกับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 40 ปี

ขนและผมที่ร่วงนั้นจะงอกขึ้นใหม่ได้เองภายใน 3-4 เดือน แต่ในผู้ป่วยบางรายอาจไม่งอกกลับขึ้นมาอีกเลย ทั้งนี้ อาการผมร่วงเป็นหย่อมอาจหายไปและกลับมาเป็นได้อีก

ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลและไม่สามารถคาดเดาการเกิดได้ นอกจากผมร่วงเป็นหย่อมแล้ว ผู้ป่วยอาจมีอาการผมร่วงทั้งศีรษะ หรือเส้นขนตามร่างกายหลุดร่วงไปทั้งหมดด้วย

อาจทำให้เกิดอาการที่เล็บได้ แต่ก็มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย ซึ่งเล็บจะมีความผิดปกติ เช่น เล็บขรุขระ เล็บเปราะ หรือมีจุดแดงบริเวณโคนเล็บ

อาจเกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน โดยความผิดปกตินี้อาจสร้างความเสียหายต่อรูขุมขน จนทำให้รูขุมขนมีขนาดเล็กลงและไม่สามารถผลิตเส้นผมขึ้นมาได้ จึงเกิดเป็นอาการผมร่วง ซึ่งโรคนี้เกิดขึ้นได้กับทุกเพศและทุกช่วงวัย

โรคผมร่วงเป็นหย่อม

โรคผมร่วงเป็นหย่อม

Patient Alopecia is a disease that is believed to be caused by an immune system disorder that damages the hair follicles leading to hair loss. The symptoms can occur in any part of the body such as eyebrows, eyelashes, beards or armpit hair, etc. This disease can occur in people of all genders and ages. But it usually occurs in people under 40 years of age.

It depends on the individual and the birth cannot be predicted. In addition to hair loss patches Patients may have hair loss all over the head. or all the hairs on the body are falling off as well.

Can cause symptoms on the nails. But there is a small chance that this happens. The nails have abnormalities such as rough nails, brittle nails, or red spots around the base of the nails.

May be caused by immune system disorders. This disorder can damage hair follicles. until the hair follicles become smaller and unable to produce hair therefore causing hair loss This disease can occur in all genders and ages.

โรคผมร่วงเป็นหย่อม

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

ท้องผูก

ท้องผูก

ท้องผูก
ท้องผูก

อาการท้องผูกคืออะไร?

ไม่มีตัวเลขที่แน่นอนว่าคนปกติควรทานวันละกี่ครั้งหรือกี่ครั้งต่อวัน เนื่องจากความถี่ในการถ่ายภาพขึ้นอยู่กับประเภทการรับประทานอาหารที่รับประทานรวมทั้งการออกกำลังกาย เราถือว่าถ้าถ่ายอุจจาระน้อยกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์และถ่ายยาก อุจจาระแข็งจัดเป็นอาการท้องผูก

วิธีแก้ท้องผูก กินอาหารที่มีกากใยหรือไฟเบอร์มาก ของเสียจากอาหารมีอยู่ในผลไม้ ผัก และธัญพืชไม่ขัดสี ใยอาหารและเนื้อจะทำให้อุจจาระนิ่ม หลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่มีเนื้อ เช่น ครีม เนย เนื้อสัตว์ และมันฝรั่งทอด

ดื่มน้ำมาก ๆ น้ำผลไม้และน้ำผัก น้ำจะทำให้อุจจาระนิ่มและออกมาได้ง่าย ดังนั้นอย่าดื่มกาแฟ และแอลกอฮอล์เพราะจะทำให้อุจจาระแห้ง

การออกกำลังกายเป็นประจำจะทำให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้น อาจใช้เดิน 20-30 นาทีต่อวัน

เวลาเข้าห้องน้ำอย่ารีบร้อนจนเกินไป ให้เวลาตัวเองขับรถบ้าง ใช้ยาระบายตามที่แพทย์ของคุณกำหนดและใช้ตามความจำเป็น ผู้ป่วยส่วนใหญ่หากได้รับการรักษาอย่างดีก็สามารถหายได้เอง โปรดปรึกษาแพทย์ในการเลือกใช้ยาระบาย

หากคุณกำลังใช้ยาเป็นประจำ โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณ เนื่องจากยาบางชนิดอาจทำให้ท้องผูก เช่น แคลเซียม ยาลดกรด ยาแก้ปวดบางชนิด ยาขับปัสสาวะ

There are no exact figures on how many times a day a normal person should take or how many times a day. This is because the frequency of shots depends on the type of food eaten as well as exercise. We assume that if you defecate less than 3 times a week and it is difficult to pass. Hard stools are considered constipation.

How to cure constipation? Eat foods that are high in fiber or fiber. Food waste is found in fruits, vegetables and whole grains. Fiber and meat soften the stool. Avoid meatless foods such as cream, butter, meat, and fries.

Drink lots of water, fruit and vegetable juices. Water will soften the stool and make it easier to pass out. so don’t drink coffee and alcohol, as this will dry out the stool.

Exercise regularly improves digestion. Walk 20-30 minutes a day.

When going to the bathroom, don’t be too hasty. Give yourself some time to drive. Take the laxative prescribed by your doctor and use it as needed. Most patients, if treated well, can heal on their own. Please consult your doctor when choosing a laxative.

If you are taking medication regularly. Please consult your doctor. This is because some medications can cause constipation, such as calcium, antacids, and some painkillers. diuretic

ท้องผูก

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

โรคหัวใจวาย

โรคหัวใจวาย

โรคหัวใจวาย
โรคหัวใจวาย

อาการหัวใจวายเป็นภาวะที่หัวใจไม่สามารถสูบฉีดของเหลวเข้าสู่ร่างกายได้เพียงพอ หัวใจวายไม่เหมือนกับภาวะหัวใจหยุดเต้น เราเรียกภาวะหัวใจวาย หัวใจล้มเหลว ซึ่งเป็นภาวะหัวใจล้มเหลวทำให้เนื้อเยื่อขาดออกซิเจน

เมื่อไตได้รับเลือดน้อยไปหล่อเลี้ยงไตให้ผลิตสารบางอย่างที่ทำให้น้ำและเกลือคั่งในร่างกาย หากช่องซ้ายล้มเหลว ความแออัดของของเหลวและเกลือในปอดจะทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าปอดบวมน้ำ อาการบวมน้ำที่ปอดในช่องขวาทำให้เกิดการสะสมของของเหลวในขา ทำให้เกิดอาการบวมที่เท้า

หัวใจวายอาจเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน เช่น หลังหลอดเลือดหัวใจตีบหรืออาจจะค่อยๆ เกิดขึ้น เช่น โรคลิ้นหัวใจหรือกล้ามเนื้อหัวใจ

เรารู้ว่าหัวใจของเรามีสี่ห้องคือหัวใจ หัวใจวายแบ่งออกเป็นหัวใจห้องล่างขวา ซึ่งรวมถึงห้องโถงด้านขวาและช่องขวาและช่องซ้ายประกอบด้วยห้องโถงด้านซ้ายและช่องซ้าย

A heart attack is a condition in which the heart is unable to pump enough fluid into the body. A heart attack is not the same as a cardiac arrest. We call it heart attack, congestive heart failure, which is heart failure depriving tissues of oxygen.

When the kidneys receive less blood to nourish the kidneys to produce certain substances that cause water and salt to become congested in the body. If the left channel fails Fluid and salt congestion in the lungs can cause a condition known as pulmonary edema. Right ventricular pulmonary edema causes fluid accumulation in the legs. causing swelling in the feet

A heart attack may occur suddenly, eg after a coronary artery, or may occur gradually, such as valvular or myocardium.

We know that our heart has four chambers, the heart. A heart attack is divided into the right ventricle. This includes the right atrium and right ventricle, and the left ventricle consists of the left atrium and left ventricle.

Left-sided heart failure left-sided heart failure The left ventricle receives purified blood from the lungs and pumps it throughout the body.

โรคหัวใจวาย

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

โรคท้องร่วง

โรคท้องร่วง

โรคท้องร่วง
โรคท้องร่วง

หมายถึงการถ่ายอุจจาระเหลว หรือถ่ายเป็นน้ำมากกว่า 3 ครั้งต่อวัน หรือเพียง 1 ครั้งใน 24 ชั่วโมง ถ่ายเหลวเป็นเลือด อาการท้องร่วงมักจะหายได้เองภายในสองสามวันโดยไม่ต้องรักษา ถ้านานกว่านั้นคงมีปัญหาอื่น อาการท้องร่วงทำให้เกิดผลเสียของการคายน้ำ ซึ่งถ้ามากอาจถึงตายได้

สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือการติดเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งเกิดจากการรับประทานอาหารและน้ำที่ไม่สะอาด เช่น โรคบิดชิเกลลา ไข้ไทฟอยด์ เชื้อซัลโมเนลลา เป็นต้น การติดเชื้อไวรัส O ได้แก่ โรตาไวรัส ไวรัสนอร์วอล์ค การติดเชื้อปรสิต เช่น Giardia lamblia, Entamoeba histolytica จากการแพ้อาหารและนม จากยา เช่น ยาลดความดันโลหิต ยาปฏิชีวนะ ยาระบาย โรคลำไส้อักเสบ

ผู้ป่วยท้องร่วงจะมีอาการท้องอืด ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน และถ่ายอุจจาระบ่อย อาการท้องร่วง หากกินเวลานานกว่า 3 สัปดาห์ เรียกว่าเรื้อรัง หากหายไปภายใน 3 สัปดาห์ เรียกว่า ท้องเสียเฉียบพลัน มักเกิดจากแบคทีเรียและไวรัส อาการที่ต้องสังเกตและแจ้งแพทย์

ระยะเวลาเจ็บป่วย อาการกะทันหันหรือรุนแรง จำนวนการถ่ายอุจจาระ ลักษณะอุจจาระ ปวดท้อง อาเจียน มีไข้

means liquid defecation. or water more than 3 times a day or only 1 time in 24 hours Diarrhea usually resolves on its own in a few days without treatment. If it’s longer then there might be another problem. Diarrhea causes the negative effects of dehydration. which, if too much, can be fatal.

The most common cause is a bacterial infection. which is caused by eating unclean food and water, such as dysentery, typhoid fever, salmonella, etc. O-virus infections include rotavirus, Norwalk virus. Parasitic infections such as Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, from food and milk allergies, from medications such as antihypertensives, antibiotics, laxatives, inflammatory bowel disease.

Patients with diarrhea will have bloating, abdominal pain, nausea, vomiting and frequent defecation. diarrhea If it lasts longer than 3 weeks, it’s called chronic. If it disappears within 3 weeks, it is called acute diarrhea. It is usually caused by bacteria and viruses. Symptoms that must be observed and informed to the doctor

Duration of illness sudden or severe symptoms number of defecation Characteristics of stool, abdominal pain, vomiting, fever

โรคท้องร่วง

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<